Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tåg vid Karis järnvägsstation.

Kustbanan ska utvecklas men ingen vet hur och till vilket pris

Nu ska utvecklingen av kustbanan planeras.

Tågstationen i Bennäs kan få fler parkeringsplatser

I nuläget är parkeringen på tågstationen i Bennäs i Pedersöre ofta överfull, särskilt helgtid.

Den kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden diskuterade ärendet på sitt möte på måndagen. Man gick in för att förstora parkeringen med upp till 90 platser. För det krävs en ändring i detaljplanen.

Pedersöre kommun ska ta fram ett förslag på hur kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna i regionen.

Störningarna på tågstationerna över

Det fel som ledde till störningar på tågstationernas och perrongernas skärmar är nu reparerat.

Skärmarna på tågstationerna fungerar normalt igen, rapporterar trafikstyrningscentralen Fintraffic.

Störningar på tågstationerna – skärmarna visar felaktig eller föråldrad information

På tågstationerna förekommer störningar i informationsskärmarna och skärmarna på perrongerna i hela landet, meddelar trafikstyrningscentralen Fintraffic.

Skärmarna uppdateras inte och kan visa felaktig eller föråldrad information.

Felet utreds, men det är oklart hur länge det tar före det kan åtgärdas.

Tågolycka i Tammerfors gör tågtrafiken trög söderut

En tågolycka som inträffade i Tammerfors på onsdagsmorgonen påverkar de tåg som passerar Tammerfors.

En urspårning på grund av en tågkrock orsakade skador på järnvägsrälsen.

Ingen skadades i olyckan.

Tågrälsen är på grund av olyckan enkelspårig, antagligen hela onsdagen, uppger VR till Yle.

VR uppdaterar på sin webbplats hur trafiken påverkas.

Fintraffic meddelade vid 13-tiden att tågtrafiken inte längre påverkas.

S:t Karins och Reso positiva till lokaltåg

Stadsstyrelserna i både S:t Karins och Reso gav på måndagen grönt ljus för planerna på lokaltåg mellan Nystad och Salo. Det är det privata företaget Suomen lähijunat som har planer på att satsa på lokaltågstrafik i Egentliga Finland.

I både S:t Karins och Reso konstaterar man att man kan gå vidare med planerna så snart det finns noggrannare undersökningar om intresse för lokaltåg och hur dyrt det skulle bli.

Stora störningar i metrotrafiken under kvällen

Det är stora störningar i metrotrafiken just nu. Orsaken är en olycka i Fiskehamnen.

För tillfället går inga tåg mellan Sörnäs och Fiskehamnen utan linjerna går från Brändö till de östliga stationerna och mellan Stensvik och Hagnäs.

Du kan välja alternativet att åka via Malm med tåg och därifrån vidare med buss 560 österut.

Järnvägsolycka utanför Turin – fem järnvägsarbetare blev överkörda

Fem järnvägsarbetare har dött efter att ha blivit påkörda av ett tåg i norra Italien. Olyckan inträffade i Brandizzo, som är en förort till Turin.

Arbetarna utförde underhållsarbete på järnvägen, när ett transporttåg körde på dem i en hastighet på 160 kilometer i timmen.

Två järnvägsarbetare som arbetade i närheten av olycksplatsen kom undan. Lokföraren skadades inte heller men uppges vara chockad.

Enligt Brandizzos borgmästare Paolo Bodoni kan olyckan ha berott på en kommunikationsmiss. En utredning har inletts.

– Det är en fruktansvärd tragedi, sa Bodoni.

Källa: AFP

Tågen mellan Karis och Salo försenade – bussar behövs inte

På grund av ett systemfel är tågen mellan Karis och Salo försenade. Det meddelade Fintraffic klockan 16.39 på onsdag kväll.

En timme senare meddelade Fintraffic att man fått felet avgränsat till ett mindre område,

Tågen ersätts inte av bussar och tågen är 30-45 minuter försenade på grund av felet.

Klockan 23:13 meddelade Fintraffic som alltså är den som sköter järnvägsnätet att felet är reparerat och att tågtrafiken löper normalt igen.

Artikeln uppdaterades klockan 17.50 med ny information. Artikeln uppdaterad med uppgiften att tågtrafiken löper normalt igen.

Uppåt för VR: Särskilt fritidsresandet har ökat kraftigt

Tågkoncernen VR Groups lönsamhet förbättrades under årets fjärde kvartal. Särskilt antalet fritidsresor med tåg i Finland har ökat, visar koncernens halvårsresultat.

Antalet resor som görs med fjärrtrafiken har ökat med 12 procent och är nu på en högre nivå än innan coronapandemin.

Stadstrafikens lönsamhet har däremot försämrats något, på grund av bland annat gamla avtal och inflationen.

Koncernens jämförbara rörelseresultat under april–juni var 15,7 miljoner euro, då resultatet under motsvarande period i fjol var 5,4 miljoner euro.

Under årets andra kvartal växte VR:s omsättning med 30 procent, och var 312 miljoner euro.

Tågen på kustbanan går normalt igen

Störningarna på kustbanan har nu reparerats och tågen mellan Kyrkslätt och Karis går igen, meddelar trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Tågtrafiken stod på avsnittet i går, efter att ett fel i trafikstyrningen uppdagades på söndagsmorgonen.

Under söndagen ersattes fjärrtågen mellan Esbo och Karis med bussar och lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt vände om i Masaby eller Jorvas.

Störningarna på kustbanan fortsätter

Störningarna på kustbanan mellan Kyrkslätt och Karis fortsätter.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic uppger att man inte lyckats reparera det systemfel som uppdagades på söndagsmorgonen.

På grund av systemfelet vänder lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt om i Masaby eller Jorvas. Fjärrtågen mellan Helsingfors och Åbo ersätts med bussar mellan Esbo och Karis.

VR uppger att man har problem med att få tillräckligt många bussar för sträckan och ber passagerarna förbereda sig på förseningar.

Det är oklart hur länge de tekniska problemen kommer att pågå.

Tågtrafiken avbruten mellan Kyrkslätt och Karis

Ett systemfel orsakar störningar i tågtrafiken på kustbanan och all tågtrafik mellan Karis och Kyrkslätt har avbrutits, uppger trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt vänder om vid Jorvas och fjärrtågen mellan Helsingfors och Kuppis ersätts med bussar mellan Esbo och Karis.

Enligt Fintraffic är det oklart hur länge de tekniska problemen pågår.

Mera: Besviken pendlare efter tågstrulet på kustbanan: ”VR glömde bort oss som skulle till Hangö”

Tåg mellan Helsingfors och Kuppis minst en timme försenade på grund av elfel mellan Karis och Ingå

Tågtrafiken mellan Karis och Ingå ersätts med bussar på grund av ett elfel, meddelar VR. Felet påverkar tågen mellan Helsingfors och Kuppis i Åbo.

Elfelet uppdagades efter klockan 16 på torsdagen och gör att tågen inte kan köra mellan Ingå och Karis, där passagerarna transporteras med buss.

Fintraffic Oy uppger att det tar åtminstone kvällen i anspråk att reparera felet.

Tåget Intercity 959 från Helsingfors till Kuppis med avgång 15:36 uppges vara kring 2 timmar och 20 minuter försenat på grund av elfelet. Intercity 962 från Kuppis till Helsingfors klockan 15:31 är cirka 2 timmar försenat. De därpå följande tågen på linjen Helsingfors–Kuppis är kring en timme försenade.

Undantagsvis kan man använda fjärrtågsbiljetter på lokaltåg på avsnittet Helsingfors-Kyrkslätt-Sjundeå, meddelar VR.

Bussar ersätter tåg mellan Karis och Ingå – elfel orsaken

Tågtrafiken mellan Karis och Ingå ersätts med bussar på grund av ett elfel, meddelar VR. Felet påverkar tågen mellan Helsingfors och Åbo.

Elfelet uppdagades efter klockan 16 på torsdagen och gjorde att tågen inte kunde köra från Ingå till Karis. Mellan de två stationerna transporteras passagerarna tills vidare med buss.

VR uppger att Fintraffic Oy inte har gett något estimat om när elfelet ska ha åtgärdats.

Mera: Elfel i Karis stoppar tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo

Elfel i Karis stoppar tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo

Tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo står stilla. VR meddelar att det beror på ett elfel som stoppar tågen i Karis.

I nuläget finns ingen uppskattning av när felet kommer att vara åtgärdat, men IC959-tåget till Åbo som startade från Helsingfors klockan 15:36 hade stannat mellan Ingå och Karis fick strax före klockan 17.30 börja backa till Ingå, därifrån passagerarna transporteras vidare med buss.

Även tågen med avgångar efter klockan 16 påverkas av elfelet.

Notisen uppdaterades kl. 17.31 med uppgift om att passagerare får byta tåg mot buss och igen kl. 17.44 med uppgifter om tågets avgång.

Urverket bakom klockorna uppe i Järnvägsstationens torn i Helsingfors.

15-slaget från Järnvägsstationens klocktorn ljöd idag för första gången

Stationstornets klockor ljuder för första gången.

Ovädret fick ett persontåg att spåra ur i Sverige – tre har förts till sjukhus

Ett tåg med personvagnar spårade ur mellan Hudiksvall och Iggesund i Sverige strax efter lunchtid på måndagen.

Det var det kraftiga regnet från ovädret Hans som fick banvallen att rasa. Två av tågets fyra vagnar spårade ur i samband med olyckan.

Alla 120 passagerare ombord har nu evakuerats, enligt SJ:s presstalesperson.

Tre personer har förts till sjukhus, skriver polisen på sin hemsida.

Källor: SVT, SR, DN

Godståg och personbil krockade på Kasköbanan i Ilmajoki

På fredag eftermiddag skedde en plankorsningsolycka på Kasköbanan mellan ett godståg och en personbil.

Bilen slungades i diket och landade på taket. Bilföraren skadades lindrigt i olyckan, enligt Polisen i Österbotten.

Olyckan skedde i Ilmajoki vid plankorsningen mellan Karjanmaankuja och Kasköbanan, intill Kurikkavägen.

Polisen utreder olyckan och orsaken bakom.

Tåg mellan Helsingfors och Kuppis försenade på grund av fel i järnvägssystemet

Ett fel i trafikledningssystemet i Esbo orsakade störningar i tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo på tisdagseftermiddagen.

Felet är åtgärdat, men tågen IC957 och IC959 till Kuppis i Åbo är ungefär 25 minuter försenade.

Felet orsakade också störningar i närtågstrafiken i Nyland. Enligt VR kommer tågtrafiken att återgå till det normala under tisdagskvällen.

Karta där Helsingfors finns nere på bilden och Haarajoki och Mäntsälä har märkts ut i bildens övre del.

Brand på museitåg orsakades av gnistor från ångloket

Gnistor från ånglokets skorsten orsakade en brand på ett museitåg den 11 juni 2023. Det meddelar Olycksutredningscentralen.

Tåget fattade eld norr om Haarajoki som ligger cirka 40 kilometer norr om Helsingfors.

Branden orsakade inga person- eller miljöskador. Lastrummet i tågets andra vagn förstördes nästan totalt.

Gnistor från loket orsakar enligt Olycksutredningscentralen relativt ofta bränder i terrängen då det är torrt i naturen. Till exempel under veckoslutet 10–11.6 2023 orsakade det aktuella museitåget tre bränder i terrängen, i Alberga, i Gjuteriet och i Kervo. Bränderna var små och begränsade sig till banområdet.

Förseningar i tågtrafiken i södra Finland på förmiddagen

Ett fel i trafikledningssystemet orsakade förseningar i tågtrafiken i södra Finland.

Under förmiddagen stod järnvägstrafiken stilla, men kring klockan 12 meddelade Fintraffic att felet har åtgärdats och att trafiken återgått till det normala.

Källa: Fintraffic, VR

Artikeln uppdaterades klockan 12.17 med uppgift om att felet åtgärdats.

Ihmisiä kävelee ulos junasta Porin rautatieasemalla.

Störningar i tågtrafiken, förseningar att vänta under torsdagen

Ett fel i dataförbindelserna stoppade tågen.

VR kör specialturer till Raumo – persontåg har inte kört till staden på tiotals år

VR kommer att köra specialturer till Raumo under midsommaren. Det här är ovanligt, eftersom persontåg inte har kört till staden sedan 1980-talet.

Det är frågan om specialturer mellan Tammerfors och Raumo, tågen ska transportera festivalfolk till och från Raumanmeren juhannus.

Det här kräver specialarrangemang, eftersom det inte längre finns någon användbar perrong vid tågstationen i Raumo. Därför har VR och Trafikledsverket byggt tillfälliga trappor för passagerare vid tågstationen.

VR ordnade liknande specialturer till Jukola i Virmo förra sommaren. Erfarenheterna var så goda att VR nu vill ordna liknande specialarrangemang till olika evenemang också i år, meddelar bolaget i ett pressutskick.

Människor står kring mosade tågvagnar efter en storolycka i den indiska delstaten Orisha.

Dödssiffran stiger efter tågolyckan i Indien: Över 280 döda och 900 skadade

Passagerartåg spårade ur och krockade i delstaten Odisha.

Arlanda express.

Två till sjukhus efter att Arlanda express-tåg spårade ur på lördagsmorgonen

Fjärrtågen norrut från Stockholm är inställda.

En visualiseringsbild om hur det nya parkeringshuset vid Logomo kunde se ut.

Nytt, privat parkeringshus planeras till Logomo – kunde erbjuda service åt tågresenärer i Åbo

Under de senaste dagarna har frågan om servicen för tågresenärer i Åbo varit aktuell. Nu erbjuder ett privat bolag en lösning på problemet.

Tågen mellan Uleåborg och Kemi går igen

Fintraffic meddelar att skadorna på rälsen mellan Uleåborg och Kemi nu är åtgärdade, och trafiken återupptas.

Tågtrafiken på järnvägssträckan mellan Uleåborg och Kemi avbröts klockan 05.30 på söndagsmorgonen på grund av ett fel som upptäckts i järnvägsinfrastrukturen.

Intercitytåget IC 274 mellan Kemijärvi och Rovaniemi ersattes med buss på grund av störningarna, och ett annat tåg ska ha blivit försenat enligt VR.

Felet på rälsen mellan Uleåborg och Kemi åtgärdas

Fintraffic har påbörjat reparationsarbete på rälsen mellan Uleåborg och Kemi. Orsaken är ett fel som upptäckts i spårinfrastrukturen.

Reparationerna påbörjades strax efter halv åtta, och väntas pågå i ungefär en timme. Två nattåg på väg norrut står i Uleåborg och väntar på att arbetet blir klart.

Rälsen mellan Kemi och Uleåborg avstängd

Fintraffic meddelar att tågtrafiken mellan Uleåborg och Kemi har avbrutits. Orsaken är ett fel som upptäckts i spårinfrastrukturen.

Omfattningen av felet utreds, än så länge finns det ingen uppskattning om när trafiken kan återupptas.

I dag har VR flera tåg inplanerade på rutten, men de har hittills inte meddelat om inställda tåg eller förseningar.

Premiärminister Mitsotakis inför rätta av anhöriga till personer som dog i förödande tågolycka i februari

Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis ställs inför rätta av anhöriga till de personer som dog i en förödande tågolycka i närheten av den grekiska staden Lárisa i slutet av februari.

Också flera andra ministrar och myndighetsanställda är anklagade i en grupptalan.

Sammanlagt 57 personer dog när två tåg av misstag styrdes in på samma spår och kolliderade med varandra.

Fem personer har hittills åtalats för tågolyckan.

Efter olyckan ordnades det flera demonstrationer mot landets regering.

Rälsarbetare hade redan tidigare varnat för säkerhetsrisker. Enligt dem har det saknats både pengar och personal efter stora nedskärningar i den grekiska järnvägsbranschen.

Tågstationernas informationssystem fungerar normalt igen

Fintraffic meddelar att tågstationernas informationssystem fungerar som vanligt igen efter strul på tisdag eftermiddag.

Det var störningar på tågstationers informationstavlor samt i högtalarupprop på stationerna.

Störningarna i informationssystemet drabbade hela Finland.

Skärmarna för perronger och tidtabeller uppdaterades inte och kunde innehålla felaktig information.

Stockar lastas från en svart timmerlastbil till en godsvagn på en sandbeklädd bangård,

Ungdom i Salo genade över bangården framför lok, var en hårsmån från döden

Trafikledsverket varnar om att det är farligt och förbjudet att röra sig på eller i närheten av järnvägsspår.

VR säljer tågstationer – gäller också tågstationerna i Åbo

VR kommer att sälja största delen av sina tågstationer inom de kommande åren.

Det här gäller exempelvis centralstationen i Åbo samt tågstationen i Kuppis.

VR förhandlar främst med kommunerna och städerna, då bolaget försöker hitta en ny ägare till fastigheterna.

VR äger i nuläget 25 tågstationer samt 3 stationer vid de finska gränserna.

VR kommer endast att behålla centralstationerna i Helsingfors och Tammerfors.

Olycka vid Mosabacka i Helsingfors orsakade störningar i tågtrafiken

På grund av en personolycka vid Mosabacka förekom det störningar i tågtrafiken under eftermiddagen.

Räddningsarbetet påverkade följande lokaltåg: I- och P-tåg till flygfältet, K-tåg till Kervo, R-tåg till Riihimäki och Z-tåg till Lahtis.

Olyckan påverkade också fjärrtågen på sträckan mellan Böle i Helsingfors och Dickursby i Vanda.

Räddningsarbetet avslutades tretiden, men trafikstyrningsbolaget Finntrafic meddelade att mindre fördröjningar och inställda turer fortfarande är möjliga.

27.2.2023 15:06: Texten har uppdaterats med informationen om att räddningsarbetet är avslutat och att tågtrafiken börjar löpa igen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida