Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Finansinspektionen påpekar att asylsökande har rätt till banktjänster

Finansinspektionen säger att bankerna bör komma ihåg att till exempel asylsökande är berättigade till grundläggande banktjänster även om de skulle sakna ett finländskt personnummer.

Rätten till grundläggande banktjänster gäller inom hela EU samt i Island, Liechtenstein och Norge. Rätten börjar gälla från och med att en person ansökt om asyl.

De grundläggande tjänsterna omfattar bland annat ett bankkonto och bankkort, att man kan betala på nätet samt att ta ut och sätta in pengar på kontot.

Enligt Finansinspektionens kartläggning har personer som flyttat till Finland från utlandet i regel fått de banktjänster de är berättigade till, men att praxis i de olika bankerna har varierat.

Källor: STT, Finansinspektionen

Saudiska gränsvakten på Ashiq-ön, i södra Jizan-provinsen nära gränsen mot Jemen.

HRW: Saudiska gränsvakter skjuter systematiskt ihjäl migranter

Kroppsdelar ska ha lämnats kvar på marken.

Åtta mottagningscentraler stängs i Finland – men inga i Österbotten ännu

Migri säger upp kontraktet med åtta mottagningscentraler i Finland, men varken mottagningscentralen i Vasa eller den i Kristinestad är bland dessa.

Framtiden för mottagningscentralerna i Vasa och Kristinestad har varit oviss ända sedan Österbottens migrationscenter vann upphandlingen om förläggningsverksamheten i Österbotten.

Än så länge får centralerna alltså fortsätta med sin verksamhet, men behovet för mottagningscentraler fortsätter minska. Största delen av mottagningscentralernas kunder kommer just nu från Ukraina.

Flyktingförläggningen i Sibbo läggs ner

Flyktingförläggningen i Sibbo kommer att avsluta sin verksamhet innan slutet av september. Migrationsverket säger upp avtalet med åtta flyktingförläggningar varav en är den i Sibbo. Orsaken är att behovet av förläggningsplatser har fortsatt att minska och det finns tillräckligt med tillgänglig inkvarteringskapacitet.

Förläggningen i Sibbo har 300 kundplatser men alla har inte fyllts. Flyktingarna som tagits emot kommer till stor del från Ukraina. Lägenheterna de bott i kommer att sägas upp och de måste flytta bort från Sibbo.

Företaget Hemcare som driver förläggningen ska inleda omställningsförhandlingar med personalen.

Tidningen Sipoon Sanomat var först med nyheten.

Mission Lifelines bild på hur en migrant stiger ombord på fartyget Rise Above

Gräl om migrationen vid EU:s toppmöte – Orpo jämför diskussionen med den 2015

Polen och Ungern protesterade mot nya migrationspakten.

Viktor Orbán talar och gestikulerar med handen medan han tittar åt sidan.

Ungersk ilska mot EU: ”Bryssel missbrukar sin makt och vill placera migranter i Ungern med våld”

EU-länder som vägrar ta emot migranter måste betala för det.

En pojke i ett flyktingläger.

”Flyktingkvoten bästa sättet att hjälpa utsatta kvinnor och barn på flykt” säger forskare

Finland redan nu nära minimikraven i internationella avtal.

Amnesty kritiserar polisens agerande vid demonstrationer

Människorättsorganisationen Amnesty International kritiserar den finska polisen för att ha skingrat flera demonstrationer utan grunder. Organisationen understryker i sin årsrapport att man inte får sätta stopp för demonstrationer bara för att de stör trafiken.

Amnesty lyfter också fram stängselbygget vid gränsen till Ryssland och de ändringar som gjorts i gränsbevakningslagen, som gör det möjligt att vid behov stänga gränsen för asylsökande. Enligt organisationen kan det här försvåra asylsökandes möjligheter att söka internationellt skydd.

Organisationen är också orolig för att Finlands klimatåtgärder och de resurser som vikts för dem inte är tillräckliga.

Amnesty lyfter fram den nya sexualbrottslagstiftningen, abortlagen och den nya translagen som positiva utvecklingar i Finland. Organisationen påpekar att Finland fortsätter kränka samernas rättigheter, då sametingslagen föll i grundlagsutskottet.

Migrationsverket återupptar behandlingen av afghanska asylansökningar

Sommaren 2021 bedömde Migrationsverket att säkerhetsläget i Afghanistan var så pass osäkert att Finland inte kunde skicka tillbaka människor till landet, och då togs en paus i asylbehandlingarna.

Nu anser Migrationsverket ändå att det finns tillräckligt med information om läget i olika delar av Afghanistan. Man återupptar därför asylbehandlingen för afghaner från alla delar av landet.

Fortsättningsvis beviljas alla kvinnor och flickor från Afghanistan asyl.

"Rädda Ukraina"-lapp som har tejpats upp på det ukrainska hjälpcentrets dörr i Helsingfors.

Migrationsverket: 47 000 ukrainare ansökte om skydd före årsskiftet

Rekordmånga ansökte om asyl i Finland 2022.

Ett barn i blå jacka som håller i en rosa nallebjörn, omkring henne vuxna på en gata.

Finländarna öppnade sina hem – året med de ukrainska flyktingarna

Rysslands invasion av Ukraina satte igång en stor flyktingström. De första ukrainska flyktingarna kom till Finland i mars 2022. Runt 50 000 ukrainare har sökt skydd i Finland.

Kommunerna förbereder sig för fler flyktingar

I de österbottniska kommunerna förbereder man sig för att ta emot hundratals utlänningar.

Enligt arbets- och näringsministeriet kan det i år komma hundra kvotflyktingar och några som behöver brådskande placering.

Arbets- och näringsministeriet har bekräftat kvoten för Österbottens NTM-centrals område.

Dessutom har de österbottniska kommunerna reserverat ungefär 400 platser för ukrainare som söker tillfälligt skydd och kommunplats.

För de asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd har kommunerna reserverat 25 platser.

Rekordmånga sökte skydd i Finland i fjol

Rekordmånga personer sökte skydd i Finland i fjol efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina, meddelar Migrationsverket.

År 2022 sökte 5 827 personer asyl i Finland då samma siffra var 2 545 året innan. 1 805 av ansökningarna lämnades in av ukrainare, då det ännu inte gick att söka tillfälligt skydd.

Finland har beviljat tillfälligt skydd för personer som flyr kriget i Ukraina sedan den 4 mars 2022. Sammanlagt 45 308 personer beviljades tillfälligt skydd i fjol.

Antalet ryska asylansökningar ökade också i fjol.

Migrationsverket beräknar att omkring 30 000–40 000 ukrainare kommer söka tillfälligt skydd i år.

Händer i dörröppningen till en container försedd med kedja och hänglås.

Amnesty-rapport: Lettiska myndigheter har torterat asylsökande och migranter

Amnesty kräver att Lettland slopar nödläget vid gränsen.

Liten pojke och några vuxna ute på en parkeringsplats vid Ukrainska gränsen i Polen. En låda med leksaker i förgrunden och en buss i bakgrunden.

Allt färre flyktingar från Ukraina kommer till Österbotten

Nu anländer 100-150 ukrainare till Österbotten per vecka.

Lama kourdi och aladdin delli

Årets flyktingkvinna och flyktingman kommer från Syrien

I dag firas den internationella flyktingdagen.

En grupp barn från Ukraina cyklar omkring på en cykelväg.

Flyktingförläggning grundas i Lovisa – ska ha plats för 270 asylsökande

Asylsökandena ska bo i bostäder runt om i staden.

Ukrainska flyktingar anländer till gränsövergången Medyka i Polen den 14 mars 2022.

Svenska Yle Live: Kommunerna förbereder sig på att ta emot ukrainska flyktingar

Yle Österbotten sände diskussion om flyktingläget.

Broschyr på Ukrainska.

Över 800 flyktingar har sökt skydd i Västnyland

De flesta är kvinnor och barn.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida