Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Stadsbor nöjda med sin närmiljö

Invånarna i Finlands städer ger sina bostadsområden ett högt betyg och räknar upp naturen, ett centralt läge och lugn som trivselfaktorer.

Det visar Boendebarometern, en enkätundersökning som Finlands miljöcentral gör vart sjätte år.

Stadsborna skulle önska sig fler kaféer, sorteringsstationer och utomhusgym.

Folk i städerna är i dag mer nöjda med tjänsterna i sin näromgivning än 2016, förutom när det gäller hälsovårdstjänsterna.

Knappt 3 000 slumpmässigt utvalda personer deltog i enkäten.

Bilar som kör på en väg i en stad.

Vasa förbättrar utebelysning och trafikljus – betydande investeringar under de närmaste åren

Vasa satsar betydande summor på utebelysning, trafikljus, kameraövervakning och datakommunikation under de närmaste åren. Destia kommer att utföra arbetet.

En man med glasögon står i ett kontor och tittar in i kameran

Ännu inte massor som flyttar in men: "Jakobstadsregionen har sin story i skick"

"Lev gott och förverkliga dig själv", är budskapet.

En man står i en park och tittar in i kameran.

Bästa hemknuten i Svenskfinland: Kristinestad

Staden erbjuder "det goda livet".

Saara Norrgrann står med händerna i kors.

Förbundspennan: Våga ta alla med – på riktigt!

Saara Norrgrann skriver om att våga ta alla med.

Kolleger som inte kommer överens

Forskning: Ohövlighet på arbetsplatsen kan få allvarliga konsekvenser

Ett ökande problem som kan påverka personalen negativt.

Kasper Strömman ligger på en parkbänk med fina trähus i bakgrunden i Trävallgård i Helsingfors.

Kasper Strömman om design: Framtidens stad är fakirernas

Kasper Strömman skriver om exkluderande stadsbildsdesign.

Peter Andérsen och Ulla-Maj Wideroos sitter med hörlurar på.

Glada Närpesbor i Yle Österbottens utesändning

Yle Vega sänder direkt från Närpes under fredagen.

Folkmassa i park

Invånarfest ökar gemenskapen i Vårberga i Borgå

De nya kvarterscoacherna bjöd till fest.

Carola Vento och hennes hund.

Carola Vento: "Mamma vill inte flytta tillbaka till Äppelbacken"

Alla Äppelbackabor är inte missnöjda på Ebbo åldringshem.

Petra Willamo på Barnavårdsföreningens balkong i Tölö.

Skolpaletten ska ge unga stöd - som tonåringarna vill ha det

Stärkt självkänsla och ökad skoltrivsel är målet.

Pro Nagus ordförande Annastina Sarlin

Visst finns det planer i Nagu

Pro Nagu jobbar för att folk ska trivas.

En karta.

Invånarnas protester kan flytta jordtipp i Ekenäs

Jordtippen i Gammelboda föreslås flytta plats.

Fotboll i vattenpöl

"Finland borde ha mera känslor på skolschemat"

Danska experter vill att vi pratar mera om känslor.

Övergångsställe i vasa centrum

Vasa centrum ska få fler invånare

Staden vill stärka Vasa centrums livskraft.

Anna Häggblom, vd för byggföretaget Aveo.

Anna Häggblom: Ett jobb att leva och må bra för

Självinsikt viktigt för att hitta rätt jobb.

Monika Antikainen och Oscar Nyman.

Fråga inte "Vem är du?" utan säg "Hej och välkommen!"

Studentföreningar jobbar på jargongen och välkomnar alla!

Nina Saarela belönar Sussi Backman med diplom.

Kompisugglan landade i Sannäs

Susanna ”Sussi” Backman, lärare för årskurs tre i Sannäs skola i Borgå, har fått en kompisuggla. Backman jobbar flitigt för att förbättra trivseln och tryggheten i sin klass.

Stig Sundström och Gunnar Klingstedt är nöjda pensionärer i Raseborg

Enkät visar misstroende för staden Raseborg

Social- och hälsovårdstjänsterna i Raseborg får dåligt betyg i webbenkäten som kartlägger invånarnas hälsa och välmående i hemkommunen. Bara var tionde har förtroende för den kommunala verksamheten.

Långträsk i Tenala.

Raseborgare trivs rätt bra på sin hemort

De flesta kommuninvånare mår bra och är nöjda med stadens service. Det visar en utredning över invånarnas välbefinnande i sex kommuner. Raseborgarna trivs bland annat i naturen.

hus i skärgården

"Hima e hima fast de´e rojsigt"

Vad gör ett hem till ett hem och kan man känna sig hemlös fast man har ett ställe att bo på? I Pia med flera berättar två personer vad det är som gör ett hem för just dem.

I klassen

Lärare trivs på jobbet, men ekonomin skapar oro

De flesta finländska lärarna trivs bra på sina arbetsplatser, visar en ny undersökning. 95 procent av lärarna för årskurs 7-9 tycker att fördelarna med yrket väger upp nackdelarna.

Lyckat i Jakobstad med svenskt-finskt gymnasium

Det blev bra med ett svenskt-finskt gymnasium i Jakobstad. Det säger Jacob Storbjörk (SDP) ledamot i bildningsnämnden. Storbjörks kommentar kommer efter att han ha läst en färsk elevenkät.

Familjen Mickelsson/Kaas i Malax

Familjerna på Gårdshuset

Här kan du följa med de fyra familjerna som medverkar i Gårdshusets andra säsong. Det handlar om inredning, arbetsfördelning och drömmar i Strömfors, Malax, Pargas och Närpes.

Bättre arbetsklimat i Karleby

De anställda på Karleby stad trivs allt bättre. En undersökning visar att åtta av tio tycker att välmåendet har ökat eller hållits på samma nivå som tidigare de senaste åren.

Vindkraftverk

"Både mänskor och natur måste beaktas när vindkraft planeras"

De gröna i Kimitoön anser att både naturvärden och invånarnas trivsel måste beaktas när vindkraftverk planeras på Kimitoön.

Kråkkärret, 21.8.2013

Klyftorna växer mellan Åbos stadsdelar

De sociala skillnaderna mellan stadsdelarna i Åbo fortsätter att växa. Det visar Jarkko Rasinkangas doktorsavhandling vid Åbo Universitet. Men invånarna i de sämst ställda områdena kan trots allt trivas.

Lovisa 1 och Lovisa 2 på Hästholmen

Fortum förnyar inkvarteringsbyn vid Hästholmen

Fortum renoverar inkvarteringsbyn vid Lovisa kraftverk. i år uppförs fem nya inkvarteringsbyggnader för utomstående arbetskraft.

Lyxprodukter för trädgård går åt som förr

Grönsektorn omsätter stora summor i Finland och många människor är redo att investera i trivsel. Den sena våren och de ekonomiskt osäkra tiderna har i vår dämpat ivern en aning. Men lyxprodukter säljer precis som vanligt.

Mjölbolsta.

Äldreboendet i Raseborg för omodernt

Vårdhemmen och vårdplatserna för de äldre i Raseborg borde bli modernare. Det anser Regionförvaltningsverket i Södra Finland i ett svar på ett klagomål från en raseborgare.

Gammelbacka skall utvecklas

Nu börjar arbetet med att utveckla Gammelbacka centrum i Borgå. Detaljplanen för området skall ändras.

Torghandel i Ekenäs

Livat på torget i sommar

För andra året håller Centrumföreningen i torgförsäljningen i Ekenäs. Och tiderna är nu bättre både för föreningen och för torgförsäljningen.

maria nordlunds gerillaodling

Tomatodlingar på Helsingfors stadshus

Intresset för cityodling har nu nått stadshuset i Helsingfors. En grupp kvinnor i fullmäktige har slagit sig samman och anlagt blom- och grönsaksrabatter på stadshusets egen tjänstemannaterass.

Teknologi

Unga inom teknologin trivs bättre

Trivseln på arbetet har ökat betydligt inom teknologibranschen. Det här är resultatet av ett arbetshälsoprojekt som är ett samarbete mellan teknologibranschen och fyra löntagarorganisationer.