Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fler strejkvarningar inom socialservicebranschen – kan strejka i slutet av juni

Flera fackförbund inom den privata socialservicebranschen har utlyst strejkvarning. Bland annat JHL, Erto, Sote och Talentia planerar att strejka under midsommarveckan mot slutet av juni.

Strejken omfattar bland annat personliga assistenter och anställda inom barnskyddet samt serviceboenden. Fackförbunden vill snabba på förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.

Medlemmar i JHL, Erto och Talentia ska enligt planerna strejka den 19-22 juni. Sotes medlemmar ska strejka den 20-22 juni.

Ingen lösning för privata socialservicebranschen

Dagens förhandlingar för att nå en överenskommelse för den privata socialservicebranschen har inte nått inte önskat resultat.

Riksförlikningsmannens byrå meddelade på fredagseftermiddagen på Twitter att förhandlingar har förts under eftermiddagen och att de återupptas på eftermiddagen måndagen den 29 maj.

JHL: Strejkvarsel för personliga assistenter för hela landet

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL kom på måndagen med ett nytt strejkvarsel för personliga assistenter. Varslet gäller perioden 6–12 juni och omfattar den här gången hela landet.

För ett par veckor sedan varslade JHL om en strejk bland personliga assistenter i huvudstadsregionen från 25 till 31 maj. Den strejken inleds alltså på torsdag om parterna inte kommer överens före det.

Genom strejkvarslen försöker JHL få fart på förhandlingarna om assistenternas löner i den så kallade arbetsgivarmodellen, där personen med funktionsnedsättning är arbetsgivare för sin assistent.

Läs också: Toni är beroende av sin personliga assistent, och trivs med att vara arbetsgivare: ”Jag får själv välja vilka som kommer hem till mig”

Barnhänder som klappar en sandkaka i en sandlåda.

Det blir strejk i privata daghem, barnskyddsenheter och på serviceboenden från och med i morgon

Löneförhöjningarnas nivå är den största tvistefrågan.

Närvårdare Bern Amar hjälper en äldre år 2018.

Strejkvågen fortsätter och arbetsgivarna befarar att klienter får lida

Flera strejker bryter ut inom den privata vården.

Ett barn i tamburen vid ett daghem.

Socialservicestrejk allt mer sannolik – parterna grälar så mycket att de inte kan förhandla

Strejk kan bli av inom privata socialservicebranschen 23.5.

Fackförbundet JHL fortsätter med stridsåtgärder – strejkvarsel för personliga assistenter

Fackförbundet JHL meddelade för en vecka sedan om övertidsförbud som omfattar personliga assistenter. Nu varslar fackförbundet dessutom om strejk.

Strejken skulle pågå från den 25 till den 31 maj. Syftet med strejkvarslen är att snabba på förhandlingarna. Lönerna är den största stötestenen i förhandlingarna, som redan pågått i tre månader.

Strejken berör arbetstagare i lönegruppen A i Helsingfors, Esbo Vanda och Grankulla.

En rad med kassor i en stormarknad

Har du fått engångsersättning? Nu gäller det att granska lönekvittot extra noga

Inom handeln borde anställda ha fått extra betalt i april.

JHL tar till stridsåtgärder – vill höja lönen för personliga assistenter

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL tar till stridsåtgärder för att sätta press på förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter.

Mertidsförbudet, övertidsförbudet, skiftbytesförbudet och ansökningsblockaden mot arbetsgivare som använder sig av arbetsgivarmodellen börjar i dag klockan 14 och pågår i en vecka, till den 10 maj klockan 6.

Kollektivavtalet för de personliga assistenterna löpte ut vid utgången av april.

Enligt JHL har frågor om lön, mertidsarbete och övertidsarbete blivit stötestenar i förhandlingarna med arbetsgivarförbundet Heta-liitto.

Källa: JHL:s pressmeddelande

Mara och Pam kom överens om kollektivavtal inom turismbranschen

Arbetsgivarförbundet Mara och servicefacket Pam nådde på söndagen en överenskommelse om kollektivavtalet inom rese-, restaurang- och fritidsbranschen.

Det meddelar Mara i ett pressmeddelande.

Totalt 75 000 anställda och 10 000 chefer omfattas av avtalet. Förhandlingsresultatet ska godkännas av förbundens styrelser.

Svenska kronor

Löneavtalet i Sverige ger historiskt stor höjning: 7,4 procent över två år

Industriavtalet blir ”lönemärke” för hela arbetsmarknaden.

Trots allt en lösning för fastighetsservicebranchen, strejken inhiberas

Den tredje strejken inom fastighetsservicebranchen är avblåst efter att ett bud godkändes av båda parterna i avtalstvisten sent på onsdag kväll.

Med andra ord blir den strejk som skulle äga rum på torsdag och fredag inte av. 27000 städare, fastighetsskötare och andra fackligt anslutna skulle ha berörts av strejken.

Både servicefacket PAM och arbetsgivarsidan Fastighetsarbetsgivarna har godkänt budet på onsdagskvällen, tolv timmar efter att man hade meddelat att det inte blir något avtal den här veckan.

Enligt PAM var det inte lätt att godkänna avtalet men det medför ändå flera förbättringar till löner och tillägg.

Källa: STT

PAM och arbetsgivarsidan nådde en överenskommelse – Impivaara simhall håller ändå stängt på torsdag

Det blir ingen strejk inom fastighetsservicebranschen på torsdag.

Servicefacket PAM och arbetsgivarorganisationen nådde en överenskommelse sent på onsdagskvällen. Därmed avblåser PAM också den strejk, som skulle ha inletts på torsdagen.

Trots att det inte blir någon strejk, så håller Impivaara simhall i Åbo ändå stängt på torsdagen.

Staden hade redan hunnit göra om arbetspass för de anställda och därför kan simhallen inte öppna sina dörrar.

Åbo stad siktar på att öppna simhallen igen på fredag.

Artikeln uppdaterades 30.3.2023 klockan 6.38 med information om att parterna nått en överenskommelse och om öppettiderna för simhallen.

Servicefacket PAM godkände inte budet – ny städstrejk börjar i natt

Servicefacket PAM har förkastat det tredje medlingsbudet om ett nytt kollektivavtal som omfattar städare och fastighetsskötare. Tvisten handlar främst om löner.

PAM och Fastighetsarbetsgivarna har förhandlat om ett nytt kollektivavtal sedan januari, men har inte lyckats komma överens. Konflikten har lett till flera strejker inom branschen.

Budet betyder att den strejk som PAM varslat om blir av. Strejken inleds vid midnatt och sträcker sig fram till lördag.

Riksförlikningsbannens skriver på Twitter att ingen ny tid för fortsatt medling är fastställd.

Nytt medlingsbud inom fastighetsservicebranschen

Riksförlikningsmannen har presenterat ett tredje medlingsbud i hopp om att lösa arbetstvisten inom fastighetsservicebranschen.

Servicefacket Pam har förkastat de två tidigare medlingsbuden om ett nytt kollektivavtal som omfattar städare och fastighetsskötare. Tvisten handlar främst om löner.

Pam och Fastighetsarbetsgivarna har förhandlat om ett nytt kollektivavtal sedan januari, men har inte lyckats komma överens. Konflikten har lett till flera strejker inom branschen.

Parterna ska svara på medlingsbudet senast klockan 11 på onsdag, uppger riksförlikningsmannens byrå på Twitter.

Medlingen i städarnas och fastighetsskötarnas arbetstvist fortsätter

Medlingen i städarnas och fastighetsskötarnas arbetstvist fortsätter i dag klockan 12.

Parterna, det vill säga servicefacket Pam och Fastighetsarbetsgivarna, försökte nå en lösning senast på måndagen.

Pam har varslat om strejk som inleds på torsdag om man inte når en lösning. Omkring 27 000 arbetstagare och 18 företag skulle omfattas av strejken, som ska vara i tre dygn.

Källa: STT.

En städare går med en vagn med redskap i ett shoppingcenter.

Pam nobbade medlingsbud – kan bli ny städstrejk på torsdag

Strejken skulle omfatta 25 000 anställda.

Parterna har tid ännu i dag att förhindra tågstrejk

I dag görs de sista försöken att lösa arbetstvisten gällande lokförarnas nya kollektivavtal så att en tågstrejk kan undvikas.

Parterna möts under ledning av riksförlikningsman Anu Sajavaara i eftermiddag. Enligt Sajavaara kommer ett förslag till lösning på konflikten att läggas framunder söndagen.

I går uppgav både arbetstagarsidan Järnvägsunionen RAU och arbetsgivarsidan Palta att det ser dåligt ut på förhandlingsfronten och att en strejk är sannolik.

Den strejk som hotar bryta ut vid midnatt skulle stoppa all passagerartrafik med fjärr- och närtåg på obestämd tid.

Det jobbas på under veckoslutet för att det inte ska bli tågstrejk

En strejk bland lokförarna kan stoppa tågtrafiken från och med måndag. Det har inte angetts något bakre datum när en eventuell strejk skulle upphöra.

Parterna i arbetstvisten gällande lokförarnas kollektivavtal möts under veckoslutet för att försöka hitta en lösning.

Riksförlikningsman Anu Sajavaara säger att förhandlingar kan pågå till och med söndag. Sajavaara betecknar förhandlingsläget som ytterst svårt.

- Vi utreder alla möjligheter och är i kontakt med varandra under veckoslutet, säger Sajavaara till STT.

Om strejken blir av ställer VR in alla turer med passagerartåg inom fjärr- och närtrafiken. Tåg körs alltså inte av förmän, uppger VR.

Energiindustrins högre tjänstemän godkände ett nytt arbetsavtal

Styrelserna för Finsk Energiindustri rf och De Högre Tjänstemännen YTN har idag godkänt det nya arbetsavtalet för de högre tjänstemännen inom branschen. Det meddelar Finsk energiindustri rf.

Enligt Finsk Energiindustri ansluter avtalet sig till de allmänna riktlinjerna för exportbranschen.

Avtalet omfattar cirka 7300 anställda och är i kraft 1.4.2023–28.2.2025.

Kollektivavtalet möjliggör lokala avtal om löneförhöjningar under både år 2023 och 2024. Om lokala avtal om löneförhöjningar inte sluts kommer lönerna att höjas enligt lönestrukturerna för exportbranscherna.

Hotellstädare dammsuger i en hotellobby

Pam förkastar förlikningsförslag – städare och fastighetsskötare inleder strejk

Parterna har förhandlat om ett nytt avtal sedan januari.

Städare och fastighetsskötare fick ett förlikningsförslag

Ett förlikningsförslag har lämnats till parterna i arbetskonflikten inom fastighetsservicebranschen, meddelar riksförlikningskontoret på Twitter.

Parterna ska svara på förlikningsförslaget senast klockan 19 i dag.

Om parterna accepterar förlikningsförslaget avbryts städarnas och fastighetsvårdens strejker.

Pam, som representerar de anställda, har meddelat att man inleder en strejk på torsdag som skulle gälla cirka 2 500 anställda. Ytterligare en strejk skulle bryta ut senare i mars. Den strejken skulle omfatta 25 000 städare och fastighetsskötare, om inte en överenskommelse nås.

Medlingen i lokförarnas arbetstvist fortsätter i dag

I dag söker man återigen en lösning i lokförarnas arbetskonflikt.

Medlingen mellan parterna Järnvägsunionen (RAU) och arbetsgivarna för servicebranscherna Palta kommer att fortsätta i eftermiddag, uppger Riksförlikningsmannens byrå.

Förra veckan förkastade arbetstagarsidan riksförlikningsman Anu Sajavaaras förlikningsförslag.

Om parterna inte når en överenskommelse inleds en strejk inom tågtrafiken den 20 mars.

Junien aikataulunäyttö Pasilan rautatieasemalla.

Lokförarna godkände inte medlingsbud – hotet om strejk den 20 mars kvarstår

Järnvägsunionen (RAU) godkände inte medlingsbud.

Ett tåg åker i snöväder, vid sidan om rälsen finns skog och byggnader och fält.

Medlingsbud i förhandlingarna om lokförarnas arbetsavtal

Risk för tågstrejk med start 20 mars.

En del av Fölis bussar kan stå stilla från och med onsdag

På tisdag klarnar det om det blir busstrejk. Parterna fortsätter förhandla om detaljerna i busschaufförernas kollektivavtal. Om man inte når en lösning inleds en strejk som pågår till den 10 mars.

Det är osäkert hur omfattande en strejk i Åbonejden kan bli eftersom kollektivtrafiken sköts av flera tjänsteleverantörer och arbetsgivaren inte vet hur många chaufförer som ska strejka.

Busslinjer för skolbarn och de populäraste rutterna ska ändå prioriteras.

Fölis webbplats finns information om vilka linjer som påverkas.

Nya medlingsförsök för att få slut på stuvarstrejken

Medlingen i stuvarnas arbetskonflikt återupptas i dag på eftermiddagen. Parterna, Bil- och transportförbundet AKT och arbetsgivarsidan Hamnoperatörerna, träffas på riksförlikningsmannens kontor klockan 14.

Stuvarna har strejkat i en och en halv vecka och strejken har inget bakre datum så den fortsätter tills överenskommelse nås.

Strejken har stoppat en stor del av Finlands varuexport och -import plus transporter på vägarna.

AKT har redan förkastat två medlingsförslag med motiveringen att lönepåslagen inte är tillräckliga.

Medlingen för strejkvarslande järnvägsanställda fortsätter nästa vecka

Medlingen i tvisten om järnvägsbranschens kollektivavtal ledde inte till en lösning i dag.

Parterna ska nu förhandla sinsemellan om textfrågorna och medlingen fortsätter den 1 mars, meddelar riksförlikningsmannens byrå på Twitter.

Järnvägsanställda har varslat om två strejker, den 6–10 mars och på nytt 13–17 mars. Strejkerna skulle påverka tåg, metro och spårvagnar.

Inget resultat i medlingen för stuveribranschen

Medlingsförhandlingarna mellan Bil- och transportförbundet AKT och arbetsgivarorganisationen Hamnoperatörerna har avslutats för dagen, utan resultat.

Förhandlingarna fortsätter på söndag eftermiddag, meddelar Riksförlikningsmannens byrå på Twitter.

Därmed fortsätter också hamnarbetarnas strejk som inleddes för en vecka sedan.

Byggnadsförbundet varslar om strejk

Byggnadsförbundet varslar om strejker som inleds den 10 mars, ifall inte arbetsgivaren och facket når överenskommelse i förhandlingarna om kollektivavtal.

Strejkerna skulle beröra dem som jobbar inom vattenisolering samt en del anställda inom målning och golvläggning.

Byggnadsförbundet anklagar arbetsgivarsidan för att försöka försämra anställningsvillkoren och inte gå med på förslag som utvecklar branschen och förbättrar dess produktivitet.

Resultat i förhandlingar om kollektivavtal för statens 80 000 anställda

Ett resultat har nåtts i kollektivavtalsförhandlingar för statlig personal, meddelar Statens arbetsmarknadsverk som företräder arbetsgivaren i förhandlingarna.

Förhandlingsresultatet ska nu godkännas av såväl arbetstagarsidan, regeringen och riksdagens finansutskott. Vad förhandlingarna resulterat i offentliggörs när alla parter godkänt resultatet, tidigast på torsdag.

Medlingen i stuvarnas arbetstvist fortsätter i dag

Medlingen i stuvarnas arbetstvist fortsätter i dag med start klockan 9, under ledning av förlikningsman Leo Suomaa.

Bil- och transportfacket AKT förkastade Suomaas medlingsbud i söndags. Arbetsgivarsidan hade godkänt förlikningsförslaget.

Hamnarbetarna inledde sin strejk för en vecka sedan. Strejken har ingen tidsfrist och fortsätter tillsvidare, om parterna inte når en lösning i dag.

Livsmedelsbranschen: Transportstrejkerna orsakar miljonförluster

Livsmedelsindustriförbundet vill se ett snabbt slut på stuvarnas hamnstrejk, som orsakar miljonförluster för branschen.

Livsmedelsindustrin brottas med allt högre kostnader och går under bil- och transportfacket AKT:s strejker miste om exportinkomster på 40 miljoner euro i veckan. Det är viktigt att exporten ordnas för att säkra relationerna utomlands, skriver Livsmedelsindustriförbundet i ett pressmeddelande.

Livsmedelsindustribranschen fick ett nytt tvåårigt kollektivavtal förra veckan. Nu är det hög tid för stuvarna och bilfacket att nå ett avtal, anser förbundet.

Transportbranschens medling återupptas på onsdag

Medlingen i tvisten om flera transportbranschers kollektivavtal fortsätter på onsdag, meddelar Riksförlikningsmannens byrå. Det handlar om avtal som berör lastbilschaufförer, terminalpersonal och anställda som arbetar med transport och förvaring av oljeprodukter.

Inom de här yrkesgrupperna pågår en strejk som tar slut på onsdag morgon. Strejkerna påverkar bland annat sophanteringen och bränsletransporter, och kan leda till färre färskvaror på butikshyllorna.

Stuvarnas medling fortsätter på onsdag – hamnstrejken fortsätter

Medlingen om stuvarnas kollektivavtal fortsätter på onsdag, meddelar Riksförlikningsmannens byrå. På söndagen förkastade arbetstagarsidan det senaste medlingsbudet.

Strejkerna i Finlands hamnar fortsätter tills vidare, vilket betyder att en stor del av utrikeshandeln står stilla.

Stuvare.

Därför förkastade hamnarbetarna en löneförhöjning på 6,1 procent

Stuvarna kräver minst 7 procents löneförhöjning.

Yle Areena logo.

Ingen enighet i stuvarbranschen

Ingen överenskommelse har nåtts i stuvarbranschen. Arbetsgivarsidan accepterade ett nytt förlikningsförslag, men AKT avslog det.

Ett förlikningsförslag lämnades på söndagen för stuvarbranschen av förlikningsman Leo Suomaa.

Parterna i tvisten, bil- och transportfacket AKT och arbetsgivaren Hamnoperatörerna, skulle ge sitt svar på förslaget ännu under söndagen.

I tisdags förkastade AKT också ett medlingsförslag med motiveringen att innehållet i det var otillräckligt i fråga om både lönepåslag och arbetsvillkor.

De omkring 1 800 fackanslutna stuvarnas strejk har i praktiken stoppat Finlands export och import.

AKT:s strejk inom transportbranschen och i hamnarna har pågått sedan onsdagen, och det finns inget slutdatum för strejken.

Medlingen i stuvarnas strejk fortsätter på söndag

Medlingen mellan bil- och transportfacket AKT och arbetsgivaren Hamnoperatörerna fortsätter på söndag. Det meddelade riksförlikningsmannens byrå på Twitter på fredag eftermiddag.

De förhandlingar som har förts under fredagen har inte lett till resultat.

Stuvarnas strejk har inte något fastslaget avslutningsdatum och lamslår en stor del av godstrafiken i hamnarna. Det drabbar i sin tur exportsektorn.

I tisdags förkastade AKT ett medlingsförslag med motiveringen att innehållet i det var otillräckligt i fråga om såväl lönepåslag som arbetsvillkor.

JHL: Järnvägsbranschen varslar om strejk

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har utfärdat strejkvarsel för järnvägsbranschen.

Strejken börjar den 6 mars och gäller alla funktioner som omfattas av järnvägsbranschens kollektivavtal. Strejken slutar fredagen den 10 mars klockan 23.59.

Strejken gäller alla arbetsskift som inleds inom denna tid. Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom, skriver JHL i ett pressmeddelande.

Energibranschen har fått ett nytt avtal

Energiindustrin, fackförbundet Pro och Finlands maskinbefälsförbund har godkänt ett nytt kollektivavtal. Avtalet omfattar drygt 5 000 tjänstemän inom energibranschens exportsektor.

Avtalet gäller från och med 1 mars i år fram till 28 februari 2025. I avtalet ingår överenskommelse om löneförhöjningar både i år och nästa år.

Exempelvis i juni i år betalas en engångsbonus på 477 euro och därefter höjs månadslönen med 3,5 procent om man inte kommer överens om annat.

Källa: Energiindustrins pressmeddelande

Kemiindustrin och Pro överens om nytt avtal

Fackförbundet Pro och Kemiindustrin har godkänt ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom branschen, meddelar parterna. Avtalet omfattar 1 700 anställda som jobbar inom gummiindustrin, sko- och läderindustrin, guldsmedsindustrin och borst- och penselbranscher.

Dessutom omfattas tjänstemän vid designföretaget Fiskars av avtalet. Den glaskeramiska industrin har sedan tidigare godkänt det nya kollektivavtalet.

Industriarbetarna inom kemiindustrin godkände i början av februari sitt avtal.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida