Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kadunlakaisukone Meilahden sairaala-alueella.

Coronaepidemin ger oss renare luft – osäkert om fenomenet håller i sig

Luftföroreningar stort problem för astmatiker.

En åskfront närmar sig över vattnet.

När det stormar söker de flesta skydd inomhus - stormjägarna gör tvärtom!

Suvi Karhu och Janne Kommonen fascineras av stormar.

Ilmakuva Helsingin kantakaupungista.

WHO: Finlands luft är renast i hela världen

Estland och Sverige tvåa respektive trea i jämförelsen.

Tät dimma i Böle i Helsingfors den 25.9.

Dimman är tjock i hela landet - ligger kvar till slutet av veckan

Störde morgonens flygtrafik i östra Finland.

Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu.

SDP kräver att Vasa undersöker luften i alla daghem och skolor

Nu måste något hända, säger gruppens ordförande.

Trafik och en snöig bil i Puolalabacken i Åbo

Dålig luft i Åbo med omnejd

Orsaken till det är den hårda vinden och gatudammet.

Vid Merituulen koulu i Ingå kunde trafiken slussas säkrare.

Luften testas i fyra rum i Merituulen koulu i Ingå

Inneluften i vissa rum upplevs som torr.

Bild på STUK:s kontorsfasad.

Stuk: Orsaken till radioaktivt jod i luften har troligen klarnat

Jod som används på sjukhus sannolika orsaken.

En vit duva

Gnomens guide till fysiken

Gnomen söker svar på fysikens lagar.

Sandad gångväg

Gatudammet yr i Borgåluften igen

Sandningssand och asfaltdamm virvlar upp vid torrt väder.

Luftmätningsstationen som står på Krämaretorget i Borgå.

Sämsta luftkvaliteten i Borgå på Mannerheimgatan

En luftmätningsstation ska följa med partiklarna i luften.

Salutorget i Åbo hösten 2015

Nöjaktig luftkvalitet i Åbo i augusti

En dag var luftkvaliteten dålig i centrum av staden.

Tero Myllyvirta.

Vattenförening fick ny verksamhetsledare

Den östnyländska föreningen får nya krafter.

Luftproblem i Impivaara simhall

Bassängavdelningen dras med dålig luftkonditionering.

Buss drar uppdammoln efter sig.

För mycket damm i luften i Jakobstad

Mängden småpartiklar i luften är för hög i Jakobstad. Gränsen har överskridits tre gånger de senaste veckorna. Mängden gatudamm har också överskridit gränsvärdena i Vasa den här veckan.

Luftkvaliteten bättre i Åboregionen

Luftkvaliteten i Åboregionen har förbättrats under de senaste åren. Det visar en undersökning av luftkvaliteten i regionen mellan 1989 och 2013.

I Hakarinteen koulu i Ekenäs går nästan 200 barn och unga.

Symptom tyder på luftproblem i Hakarinteen koulu

Lärare och elever i den finska skolan Hakarinteen koulu i Ekenäs har en längre tid haft symptom som tyder på problem med inomhusluften, till exempel problem med andningsvägar och ögon. En särskild arbetsgrupp har i höst tagit itu med problemen.

Dålig luft i Jakobstad

Vid Bottenvikens mätstation i Jakobstad har luftföroreningarna nu för tredje gången i år överskridit gränsvärdet för inandningsbara partiklar.

Trygghet i fokus vid centralsjukhusets nya Y-byggnad

Friskare luft och fräscha utrymmen. Den efterlängtade flytten till Y-byggnaden gläder personalen. Tidtabellen håller och Håkan Knip som är teknisk chef vid Vasa centralsjukhus är speciellt nöjd över den moderna tekniken och den förbättrade vården han är övertygad om att patienterna kommer att få.

Problem med inomhusluften i Ådalens skola

Ännu en skola har drabbats av problem med inomhusluften. Nu är det Ådalens skola i Kronoby som måste saneras och renoveras för en halv miljon euro. En av skolans lärare kan inte längre jobba i skolan eftersom inomhusluften är så dålig.

Småpartiklar i luften kan vara farligare än man trott

En omfattande europeisk undersökning visar att inandningsluftens småpartiklar kan förkorta livstiden även om deras koncentration inte överskrider dagens maxvärden.

Luftboven i Lypa hittad

Orsaken till den dåliga inneluften i Lyceiparkens skola i Borgå är nu klar.

Fennia Arena vid Ehnvallen i Vasa.

Arenan reser sig

Bygget av fotbollshallen Fennia Arena vid Ehnvallen i Vasa går enligt tidtabell.

Arbetskraftsbyrå bara på måndagar i Kimito

Arbets - och näringsbyrån avstår från utrymmen i Kimito. Från och med i höst har byrån ingen fastanställd på Kimitoön längre.

En midsommarbrasa

Midsommaren ser ut att bli varm

Varm luft strömmar in i Finland i slutet av veckan och midsommarvädret kan bli riktigt varmt, förutspår Meteorologiska institutet.

Infjärden i Vasa

Problematiskt att sanera Infjärden i Vasa

Det finns en hel del vit fosfor på bottnen av Infjärden i Vasa. Vid en eventuell sanering blir det här ämnet mycket problematiskt eftersom det är så lättantändligt om det kommer i kontakt med luft. Tom Lillhonga som doktorerar i kemi berättar att fosfor egentligen aldrig förekommer i ren form i naturen.

Merituulen koulu i Ingå

Skolrenovering i Ingå blir miljonaffär

Nu finns det en kalkyl för hur dyrt det blir att renovera den finskspråkiga Merituuliskolan i Ingå. Skolan måste renoveras cirka en miljon euro. Utöver det kommer kostnaderna för tillbygget.

Tvätt av möbler vid mögelsanering

Svårt att handskas med inomhusluftproblem

Finns ingen allmän eller gemensam strategi.

Klädhängare på Rosengården.

Dålig inomhusluft på dagis i Borgå

Två daghem i Borgå har problem med inomhusluften. Det här innebär förändringar i dagisarnas verksamhet.

6-10 procent av finländarna har dyslexi.

Tolkis skola måste stänga

Dålig inomhusluft leder till skolan i Tolkis i Borgå måste stänga. Från och med hösten placeras eleverna i tillfälliga barackutrymmen.

Barn i ett klassrum

Skolor i Lovisa har problem med inneluften

Enligt en rapport har Sävträsk skola och Forsby skola problem med inomhusluften. En mamma säger att hon känner symptomen redan efter en timme.

Luften i Peking hälsovådlig

Antalet människor i Peking som sökt vård på grund av föroreningar har stigit under de senaste dagarna, säger lokala sjukhuskällor. Orsaken är den dåliga luften som orsakar problem med andningen hos människor.

Lätt att mäta radonhalter

Hälsoskyddet i Borgå har rett ut hur effektiva radonsaneringar i gamla hus är. Av de 150 hushåll i Östnyland som svarade på förfrågan hade ändå bara en femtedel mätt hur effektiva reparationerna var.

Sämre luft än i huvudstadsregionen

Luftkvaliteten i Borgå centrum är sämre än på många håll i Helsingforsregionen, där trafiken är betydligt livligare. Också vedeldning försämrar luften.

Storgatan i Karleby

Dålig luft i Karleby och Jakobstad

Partikelhalterna i luften är höga i Karleby centrum. Dygnsmedelhalten för inandningsbara partiklar överskred på onsdagen vid Långbrogatans mätstation gränsvärdet som är 50 μg/m3. Också i Jakobstad har man uppmätt för höga halter damm.

Dålig luft i BI upprör studerande i Jakobstad

Studerande vid barnträdgårdslinjen i Jakobstad har i flera år klagat på dålig luft i byggnaden där de får sin undervisning. Efter årsskiftet får byggnaden inte användas före den sanerats.

Fokus-huset i karis

Socialbyrån i Karis flyttar

Karis-Pojo socialbyrå flyttar till Dalgatan 10. Nu verkar socialbyrån i Fokusfastigheten som under en längre tid har haft dålig inomhusluft.

Pollenkantad vattenpöl efter regn.

Rikligt med blommande gräs i Österbotten

Olika gräs blommar i hela landet. I Vasa är mängden blommande gräs riklig och det finns mycket pollen i luften.

Brandmännen i Karis vistas i den tidigare yrkesskolan vid Pumpviken medan inomhusluften åtgärdas i den riktiga brandstationen.

Brandmännen i Karis flyttar hem

Brandmännen i Karis får flytta tillbaka in till brandstationen på Centralgatan.

Längre pollensäsong att vänta

Björkpollensäsongen är mycket kraftig i landskapet just nu. Enligt forskare vid Åbo universitets aerobiologiska enhet fanns det lika mycket björkpollen i luften våren 1993.

Ett Finnair flygplan

Finnairs MD-11

MD-11-planen hann vara i trafik 20 år.

Personer som tittar på ett flygplan

Malms flygfält invigs

En ståtlig invigning av Malms flygfält 1938.