Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En kvinna med glasögon och FFP-munskydd.

Äntligen! Nu kan du glömma munskyddet

Från 1.6 behövs inte munskydd på sjukhus eller vårdenheter.

Hiv-epidemi i huvudstadsregionen – tiotals fall bland droganvändare de senaste åren

Enligt organisationen Hivpoint pågår en hiv-epidemi i huvudstadsregionen. Det är främst personer som använder intravenösa droger som drabbas.

Under åren 2020–2023 har tiotals personer som använder intravenösa droger konstaterats ha hiv. Under de föregående sju åren uppdagades totalt sex fall.

De flesta fallen uppdagas i ett tidigt skede, vilket enligt organisationen tyder på att epidemin pågår just nu.

Enligt Hivpoint är det färre droganvändare som testar sig för hiv numera, men organisationen anser att fler tester borde göras på grund av epidemin.

Kinesisk forskare: Covid-viruset kan ha rymt från laboratorium

Möjligheten att covid-viruset läckte från ett laboratorium bör inte uteslutas. Det säger den världsledande forskaren George Gao till BBC.

Som chef för Kinas smittskyddscenter spelade professor George Gao en stor roll vid försöken att spåra virusets ursprung.

Kinas regering har avfärdat alla antydningar om att sjukdomen kan ha sitt ursprung i ett laboratorium i Wuhan.

Forskaren påpekar enligt BBC att man alltid kan misstänka vad som helst.

– Det handlar om vetenskap och då ska man inte utesluta någonting.

Källa: BBC

En person klädd i sjukvårdskläder och ansiktsmask passetar en annan person utomhus.

WHO: Coronapandemin är inte längre ett internationellt hot

Hotet avblåst efter mer än tre år.

Vaccin mot RS-virus godkänt i USA

USA meddelade på onsdagen att man godkänt ett vaccin mot RS-virus. RS-virus är en luftvägsinfektion som kan ge mycket allvarliga symptom hos nyfödda och hos personer över 60 år.

Det nu godkända vaccinet heter Arexy, tillverkas av GSK och blir det första på marknaden. Liknande vacciner från andra tillverkare förväntas komma snart.

Källa: Reuters

En man halvler mot kameran en solig höstmorgon.

Cirka 20 får vård för Covid – men ingen ökning i antalet fall just nu

Pandemiledningsgruppen träffas fortfarande varannan vecka.

En sjukskötare Jenna Muurama i skyddsutrustning på covid-avdelning.

Vårtopp för coronaviruset på sjukhusen – orsaken kan vara nya virusvarianter

Mängden patienter som vårdas för covid-19 har ökat.

Diabetes typ 1 ökade bland barn under coronatiden – orsaken var inte viruset

Diabetes typ 1 blev vanligare bland barn under coronatiden, visar forskning vid Helsingfors universitet.

Fallen ökade med en sjättedel mellan mars 2020 och augusti 2021. Sammanlagt insjuknade 785 barn under 15 år i diabetes typ 1 i Finland under den tidsperioden.

Orsaken till att fallen ökade var sannolikt inte coronaviruset i sig, enligt forskarna. Under en procent av dem som fick diabetes typ 1 hade nämligen antikroppar i blodet som tydde på att de smittats av viruset.

I stället bedömer forskarna att orsaken är den sociala isoleringen i början av pandemin, och den så kallade biodiversitetshypotesen.

Enligt den kan det att småbarn utsätts för mikrober och infektioner ge ett skydd mot autoimmuna sjukdomar.

”De minskade kontakterna när samhället stängdes ned minskade drastiskt de akuta infektionerna hos barn, vilket eventuellt ökade risken för att insjukna i diabetes” säger professor Mikael Knip som ledde forskningen i Helsingfors universitets pressmeddelande.

Norovirusepidemin på topp – coronafallen minskar

Av vinterns virus är det nu noroviruset som har sin högsäsong, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Vårvintern är den typiska tiden för magsjukan som noroviruset orsakar.

Också influensasäsongen fortsätter, men smittspridningen håller på att avta.

Enligt hälsomyndighetens statistik registrerades färre coronafall än på ett år under förra veckan. Också i laboratorietesterna minskade de positiva coronafallen i antal jämfört med början av året.

Under början av coronapandemin spreds övriga virus i mindre utsträckning än vanligt, men i år har influensa- och norovirussäsongen varit nästan likadan som under åren innan coronapandemin.

Källa: STT

Sverige har slängt en femtedel av sitt coronavaccin

Sverige har kasserat över åtta miljoner doser vaccin mot coronaviruset. Det visar statistik från den svenska Folkhälsomyndigheten, rapporterar Sveriges Radio.

Det innebär att närmare en femtedel av allt vaccin mot covid-19 som Sverige köpt in har kastats bort.

Orsaken är att människor inte har velat ta alla de doser vaccin som hälsomyndigheterna har rekommenderat.

Det handlar om vaccindoser för omkring 135 miljoner euro som har kastats bort.

Källa: Sveriges Radio

Coronatelefon tas ur bruk i Mellersta Österbotten

I Mellersta Österbotten upphör den såkallade coronalinjen, det vill säga det telefonnummer dit man kunnat ringa för att få råd i coronafrågor.

Beslutet att lägga ner den här servicen går hand i hand med att man också lagt ner coronatestningen – till exmpel finns drive-in-testningen i Karleby inte längre kvar. Då man slutade med coronatestning i början av året minskade också behovet av telefonrådgivningen och därför avslutas den.

Från och med nu görs coronatest bara om det rekommenderas av vårdpersonal – och invånarna i Mellersta Österbotten får vända sig till sin egen hälsovårdsstation eller till akuten i coronafrågor.

En egen symtombedömning kan fortfarande göras på omaolo.fi.

Munskydd slopas snart också inom kollektivtrafiken i Spanien – få länder har kvar kravet

Spanien, som är ett av de få länder i Europa som fortfarande kräver att människor bär munskydd i kollektivtrafiken för att förhindra spridningen av covid-19, kommer sannolikt häva skyldigheten den 7 februari, sa hälsominister Carolina Darias på torsdagen.

Munskydd förblir dock obligatoriskt att använda på hälsoinrättningar.

Tre år efter att de första fallen av covid-19 upptäcktes i Europa är munskydd obligatoriska – helt eller delvis – inom kollektivtrafiken i Spanien, Tyskland, Österrike och Grekland.

Munskydd inom kollektivtrafiken blev obligatoriskt i maj 2020. Tyskland kommer att häva regeln för fjärrtåg och bussar den 2 februari medan Grekland slopar munskyddsskyldigheten den 30 januari.

Källa: Reuters

Coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland läggs ner

Den regionala coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland har avslutat sin verksamhet. Gruppen grundades när coronapandemin nådde Finland för cirka tre år sedan.

Eftersom antalet coronafall fortsätter att minska så anser man att gruppen inte behövs längre. De senaste 14 dagarna har 32 coronafall per 100 000 personer registrerats.

Coronakoordineringsgruppens ordförande Mikko Pietilä säger att coronan nu har blivit en sjukdom i mängden.

– Viruset kan dock fortsättningsvis orsaka sjukdom som kräver sjukhusvård, men viruset hotar inte längre hela samhället, säger Pietilä i ett pressmeddelande.

Oral coronamedicin har använts lite i Finland

Coronamedicinen Paxlovid, ett läkemedel som tas via munnen, har använts sparsamt i Finland.

Läkemedlet ordineras till personer med förhöjd risk för allvarlig coronasmitta, och ska förebygga allvarligare sjukdomsformer.

Sammanlagt har Finland köpt in 15 000 doser Paxlovid, men bara en femtedel av dem har använts.

Biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föreslår att man breddar gruppen av personer som har rätt till läkemedlet.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut kan läkemedlet ges till 18 år fyllda finländare som på grund av ålder eller sjukdom riskerar att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Ruotsalainen säger att också vaccinerade som hör till de här riskgrupperna skulle ha nytta av läkemedlet.

Social- och hälsovårdsministeriet planerar ändå inte att ändra sin rekommendation i nu läget.

Källa: STT

Hårt tryck på intensivvården i Kina

Antalet coronapatienter som behöver intensivvård har nu nått sin pik i Kina, meddelar kinesiska hälsomyndigheter.

Man tror ändå att antalet som smittas av viruset kan komma att öka ytterligare eftersom många kineser reser inom landet under det kinesiska nyåret som infaller på söndag.

Enligt uppskattningar från ett brittiskt hälsoföretag kan så många som 36 000 människor dö dagligen.

Smittan började spridas i Kina efter att man i december lättade på coronarestriktionerna i landet.

Omkring 60 000 människor har avlidit till följd av coronavirus på sjukhus runtom i landet under perioden 8 december til 12 januari.

Källa: AFP

Ny smittsam omikronvariant i Finland

Den nya omikronvarianten XBB.1.5, som kallats ”Kraken”, har bekräftats i Finland. Det rapporterar Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Den här omikronvarianten har lett till stor smittspridning i speciellt USA, men också i Storbritannien och flera EU-länder. THL konstaterar att det bara var en tidsfråga när varianten skulle hitta till Finland.

”XBB.1.5-undervarianten uppskattas smitta lätt liksom de övriga omikronvarianterna som cirkulerar i Finland”, säger forskare Carita Savolainen-Kopra vid THL i ett pressmeddelande.

Hon tillägger ändå att man inte känner till att ”Kraken” skulle orsaka svårare covid-19 än andra varianter. Vaccinering mot viruset skyddar också mot allvarlig sjukdom ifall man smittas av den här varianten.

THL: Coronavaccinationerna avvärjde över 7300 dödsfall

Genom att vaccinera befolkningen mot coronavirus undveks över 7 300 dödsfall som direkt skulle ha berott på covid-19. Det är dessutom möjligt att vaccinationerna förhindrade ytterligare över tusen dödsfall från det att coronavaccinationerna inleddes i december 2020 till slutet av mars 2022.

Det här framgår av en analys som Institutet för hälsa och välfärd, THL, håller på att färdigställa.

Effekten var störst i de äldre åldersgrupperna och bland riskgrupper. THL meddelar att resultaten av analysen kommer att utnyttjas när man utformar kommande rekommendationer om tilläggsdoser av coronavaccin.

Fortfarande många virus i farten: ”Vi har inte sett toppen än”

Just nu är många olika virus i farten i Österbotten. För tillfället är det främst influensan som sprids men också coronavirus och RS-virus drabbar österbottningarna.

Peter Nieminen som är chefsöverläkare på Österbottens välfärdsområde säger att influensaepidemin har börjat tidigare än vanligt och att vi ännu inte har sett toppen på den.

Trycket på akuten i Vasa är fortfarande hårt och många sjukskrivningar bland vårdpersonalen försvårar läget. Intresset för influensavaccin har också varit svalt, berättar Nieminen.

Inget bredare stöd för återgång till munskydd

En mängd olika virus härjar som bäst i Finland, men de flesta experter som nyhetsbyrån STT intervjuat tror inte att en ny rekommendation om användningen av munskydd skulle förbättra läget avsevärt.

De flesta tillfrågade säger att munskydd kan minska smittrisken på individnivå, men att ökad användning inte skulle påverka hälsovårdens belastning.

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar munskydd för personer som har symptom i luftvägarna, om de till exempel behöver använda kollektivtrafik. Enligt THL är det inte sannolikt att det skulle utfärdas en ny allmän rekommendation om munskydd.

Källa: STT

Tre år sedan första coronadödsfallet

Det har nu gått tre år sedan det första coronadödsfallet.

Kinesiska myndigheter meddelade för tre år sedan att en 61-årig man dött i en okänd luftvägsinfektion.

Mannen hade rört sig på marknaden Huanan i staden Wuhan. Marknaden finns i centrala Kina, och coronaviruset anses ha fått sin början där.

Hittills har miljontals människor världen över dött i coronaviruspandemin.

Smittspridningen i Kina väntas inte märkbärt påverka smittläget Europa

Enligt världshälsoorganisationen WHO förväntas inte den kraftiga smittspridningen i Kina märkbart påverka coronasituationen i Europa, sade WHO:s Europachef Hans Kluge på en presskonferens under tisdagen.

Den nya covidvarianten XBB 1.5 som sprids i Kina har redan påträffats i Europa. Antalet smittade i Europa är få, men antalet är växande.

WHO arbetar för tillfället med att utvärdera variantens potentiella påverkan.

Hans Kluge sade att det inte är orimligt att länder vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sin befolkning och inför coronaestriktioner för kinesiska resenärer.

– Alla åtgärder bör vara baserade på vetenskap och vara proportionerliga och icke-diskriminerande, sade Kluge.

Källa: AP

WHO: Covid-ökningen i Kina förväntas inte "påtagligt påverka" Europa

Världshälsoorganisationen WHO meddelade på tisdagen att man inte förväntar sig att en ökning av covid-19-fallen i Kina påtagligt påverkar situationen i Europa.

Den pågående ökningen i Kina förväntas inte nämnvärt påverka den epidemiologiska situationen för covid-19 i WHO:s europeiska region just nu, sa Hans Kluge, WHO:s Europachef, vid en presskonferens på tisdagen.

Kluge påpekade att det är viktigt att följa försiktighetsprincipen med resor. Enligt honom är det också viktigt att ”vara förankrad i vetenskapen på ett proportionerligt och icke-diskriminerande sätt”.

Yle Areena logo.

De som reser till Kina behöver inte längre sitta i karantän

Kina ändrar inresereglerna så att kraven på karantän för personer som reser in i landet hävs, efter tre år.

Vid Pekings flygplats avlägsnades barriärerna som skilt åt resenärer från inrikes- och utrikesflyg. Det syns inte heller längre till personal i vita skyddsdräkter på flygplatserna.

Också de stränga gränsrestriktionerna mellan Hongkong och Kinas fastland lättas från och med i dag.

Coronaviruset började spridas med fart efter att restriktionerna i Kina hävdes för cirka en månad sedan. Flera länder avråder för närvarande från icke-nödvändiga resor till Kina.

Lentokone Ivalon lentokentällä, lunta maassa.

Nya testkrav för Kinaresenärer väntas knappast bli något problem för turismen i Finland

Nya coronarestriktioner för resenärer från Kina kan träda i kraft så snart som nästa vecka. Planerade krav på covidtest väntas inte påverka turismen till Finland nämnvärt.

Krista Kiuru

Finland kräver ett negativt coronatest från personer som kommer från Kina

Finland inför, i likhet med många andra EU-länder, begränsningar för personer som anländer från Kina.

Finland börjar bereda restriktioner för resenärer från Kina

Koronaministerarbetsgruppen under ledning av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) börjar ta fram åtgärder inom ramen för EU:s beslut om coronarelaterade begränsningar för resenärer från Kina.

Kiuru meddelade om beslutet på Twitter på torsdagskvällen.

EU-länderna enades på onsdagskvällen om restriktioner för resenärer från Kina. Enligt beslutet rekommenderas munskydd för alla passagerare på flygplan till och från Kina.

Dessutom rekommenderas att resenärer från Kina ska uppvisa ett negativt covidtest. Flera länder kräver redan nu ett negativt test av resenärer från Kina.

Kiuru har tidigare sagt att hon är försiktigt positiv till kravet på negativa covidtest av resenärer från Kina.

Flera länder bland annat i Europa är oroade över att covidsituationen ska förvärras i Europa i och med ett ökat antal resenärer från Kina. Kina slopade nyligen alla coronarestriktioner.

Källa: STT

En sjukskötare tar ett coronatest på en kvinna som sitter i en bil.

Överläkarna svarar: Så tar du dig igenom trippelepidemin

Coronatest rekommenderas inte längre för alla.

Resenärer från Kina går mot covid-testcentret på Charles de Gaulle-flygplatsen i Frankrike.

EU-länder överens om begränsningar för resenärer från Kina

Trots smittskyddsmyndighetens budskap om att begränsningar för resande inte gör någon skillnad inför EU restriktioner för resenärer från Kina.

Ingen omfattande coronaprovtagning längre i Österbotten

Nu avslutas den omfattande coronaprovtagningen inom Österbottens välfärdsområde.

I enlighet med nationella riktlinjer tas coronatest i fortsättning endast när det ur vårdsynvinkel är nödvändigt.

Coronaprovtagning med tidsbokning upphör från och med måndagen den 9 januari.

Förutom coronaviruset belastar för tillfället även olika luftvägsinfektioner sjukvården.

– En virussjukdom går oftast över på några dagar och kräver inget besök hos läkare eller skötare. Hostan kan finnas kvar en längre tid, men även den läker vanligen av sig själv med tiden, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Finland kan tvingas slänga en halv miljon coronavaccindoser

Finland kan tvingas kassera över en halv miljon vaccindoser eftersom bäst före-datumet håller på att löpa ut, rapporterar tidningsgruppen Uutissuomalainen.

Finland har erbjudit vaccindoserna som donationer till fattiga länder, men efterfrågan på donationer har varit mycket låg efter 2021.

Finlands lager av användbart coronavaccin uppgår till 280 000 doser.

Mycket luftvägsinfektioner i farten i Sydvästra Finland

Det sprids fortfarande rikligt med infektionssjukdomar i Sydvästra Finland. Både i Satakunta och i Egentliga Finland är framför allt A-influensan på uppgång.

Dessutom sprids nu RS-virus i regionen, och i Satakunta har RS-virus lett till att flera behövt sjukhusvård. Det är främst barn som behöver sjukvård på grund av RS-virus och äldre personer som behöver vård på grund av influensa.

De patienter som behöver avdelningsvård är främst ovaccinerade eller personer som hör till riskguppen. Det förekommer också en hel del coronafall i regionen, men fallen har minskat sedan julveckan.

I Egentliga Finland uppdagas det främst fall av A-influensa, skriver Yle Satakunta.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida