Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ny våtmark vid Ingå å minskar övergödning och ökar biologisk mångfald

WWF bygger våtmarken i samarbete med markägare.

Ny hotad bromsart har hittats i Tvärminne

Saltfäbromsen har inte påträffats i Finland tidigare.

Våtmark ska förbättra vattenkvaliteten i Björnträsk i Sjundeå

WWF bygger en våtmark på Björnträskets strand.

Ett nödrop från naturen - populationen av vilda ryggradsdjur har minskat med 70 procent

Naturens mångfald har globalt minskat med 68 procent.

Blyhagel på våtmarker begränsas inom EU – Finland röstade mot beslutet

Begränsningen gäller också på skjutbanor på våtmarker.

Karleby anlägger träsk intill centrum - ska rena Sundet och bli ett litet paradis

Ska vara trivsamt för både människor, fåglar och insekter.

Birdlife: Stormen i Bottenviken kan bli förödande för flera fågelarter

Särskilt kritiskt är läget för den sydliga kärrsnäppan.

Nu ska 120-åriga stora skogen i Raseborg få växa i fred

Fredar man sin skog kan man få tusentals euro i ersättning.

Inga träskmonster längre i Littois träsk

Sjön mår fortfarande bra efter kemikaliereningen i maj.

Våtmarken i Snappertuna så gott som klar – se bilder

Våtmarken ska göra vattnet i Ekenäs skärgård renare.

Hangö finansierar inte kvicksilverundersökning i Skogby träsk

Inga pengar har reserverats i budgeten.

Grönområden skyddar mot översvämning

Extremt väder måste beaktas.

Hangö belönar Ari Heiniläs miljögärning för vattenkvaliteten

Operation Rädda Täktbukten ger miljöpris i Hangö.

Pilotprojekt ska göra slut på översvämmade åkrar

Hardombäcken i Lovisa ska dräneras.

Våtmarken i Täktom fick tillstånd

Nu får våtmarken börja byggas, anser Hangö stad.

Vandringsleder ställvis i dåligt skick

Pengar orsaken till underhållsbristen.

Våtmarker och täckdiken ska ge renare vatten i Lovisaviken

200 000 euro ska minska på näringsbelastningen.

Våtmark i Snappertuna ska hjälpa rena Ekenäs skärgård

Raseborg får sin första stora våtmark för att rädda naturen.

Ingåpolitiker vill rädda Kyrkfjärden

De vill att vattenkvaliteten i Kyrkfjärden förbättras.

Tranan dansar in våren

Tranplogar är ett säkert vårtecken.

Täktbukten får ny våtmark snabbare än planerat

Mycket arbete kvarstår för att rädda bukten.

Vattensjuk mark i Korsholm undersöktes innan köpet

Ändå upptäcktes inte den dåliga bärigheten.

Kimitoöns våtmark avancerar

Markundersökning visar att det sannolikt går att bygga.

Ordsnoken - Skandinavien

I "Ordsnoken" tittar Erik Snellman närmare på namn.