Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fler filippinska sjukskötare till Österbottens välfärdsområde

Tio sjukskötare från Filippinerna kommer till Österbottens välfärdsområde i maj. Det är en fortsättning på ett projekt från i höstas.

Skötarna kommer att jobba på läroavtal på servicehus i Vasa. De kommer att ha handledare och gå kurs i finska via yrkesskolan Vamia.

I höstas kom tolv sjukskötare från Filippinerna och de jobbar i dag på på Pihlajalinnas enheter i Vasa och i Kristinestad.

Enligt Vamias rektor Åsa Stenbacka har erfarenheterna varit goda och målet är att också få hit sjukskötarnas män och barn och att de stannar i regionen.

tre närvårdarstuderanden

Vart försvann 100 000 närvårdare? Det hjälper inte att utbilda fler, säger expert

Varje år utbildas fler närvårdare, men de räcker inte till.

Nålhärvan i Åbo förvånar utbildare inom vården

I början av veckan upptäcktes det att en anställd inom hemvården i Åbo har använt samma nål för flera klienter i samband med blodsockerprov.

Till Yle Turku säger en utbildare inom sjukvården (artikel på finska) att det är mycket osannolikt att det är fråga om ett misstag i det här fallet. Inom utbildningen övar man regelbundet med nålar, och det här är nåt som varje sjukskötare ska kunna utantill.

Enligt välfärdsområdet är det tillåtet att använda samma nål flera gånger för att ta blodprov på samma person, men det är inte tillåtet att använda samma nål på flera personer.

Totalt har runt 50 klienter inom hemvården drabbats, och ungefär 30 av dem är diabetiker.

Det är fortfarande oklart varför den anställda har använt samma nål för att ta blodprov på flera klienter.

Köer till icke-brådskande vård vid S:t Karins vårdcentral

Läkarmottagningen vid vårdcentralen i S:t Karins är överbelastad, det meddelar staden på sin webbplats (på finska).

Vårdcentralens akutmottagning fungerar men det är kö till den icke-brådskande vården.

Den långsiktiga bristen på resurser förvärras bland annat av den pågående semesterperioden.

Det finns däremot tider för att få träffa sjukskötare.

Enligt St: Karins stad försöker man aktivt rekrytera läkare och sjukskötare, och personalsituationen ser bra ut inför sommaren.

Tehys demonstrationståg i Helsingfors våren 2022.

Vårdpersonalen får stora löneökningar men alla får inte lika mycket

Svenska Yle tittade närmare på uppgörelsen.

Kaskö ersätter sjukskötare som sades upp felaktigt

Kaskö stad betalar ut lön till en sjukskötare som sades upp felaktigt för sex år sedan. Därtill betalar staden sjukskötarens rättegångskostnader.

Det var 2017 som grundtrygghetsnämnden i Kaskö beslutade säga upp en sjukskötare med omedelbar verkan efter att nämnden nåtts av anklagelser om att sjukskötaren inte skötte sitt jobb. Sjukskötaren hördes aldrig av nämnden innan beslutet om uppsägning fattades.

Saken har sedan dess behandlats två gånger av förvaltningsdomstolen. När senaste dom föll för ett år sedan beslöt staden Kaskö att inte överklaga. Men först nu betalar Kaskö den löneskillnad på drygt 21 000 euro som staden är skyldig sjukskötaren, samt hens rättegångskostnader på 3 800 euro.

Stadsstyrelsens ordförande Jan-Anders Ludenius (SFP) förklarar att saken fallit mellan stolarna och saken avklarades snabbt när nya stadsdirektören Markku Lumio fick en påminnelse om att betalningen inte har utförts ännu.

En grupp av kvinnor håller upp händerna formade till hjärtan

Ukrainare lär sig svenska och får ett yrke inom vården: ”Jag vill studera vidare till sjukskötare”

Tretton ukrainska flyktingar lär sig svenska samtidigt som de får ett yrke i vårdbranschen där det råder arbetskraftsbrist.

Sjukskötare dömd för mottagande av lön för ogjort arbete

Tingsrätten i Norra Savolax har dömt en vårdanställd till böter för att ha tagit emot lön i 10 månader utan att ha jobbat, rapporterar Helsingin Sanomat.

Kvinnan hade i augusti 2019 tackat nej till ett jobb vid Kuopio stads äldrevårdsavdelning efter att ha blivit vald till tjänsten. Av någon anledning började ändå staden betala ut lön till kvinnan en gång i månaden.

Kvinnan upptäckte felet direkt, men meddelade inte staden om den felaktiga utbetalningen av den första lönen, utan tog sammanlagt emot över 21 000 euro för ett arbete hon inte utförde.

Tingsrätten dömde kvinnan till böter för förskingring. Hon ska också betala tillbaka de felaktigt utbetalda lönerna. Domstolen ansåg det vara en förmildrande omständighet för kvinnan att det var staden som varit vårdslös.

Riksdagen skjuter upp omdebatterad dimensionering av vårdpersonal

Riksdagen beslöt under plenum på onsdag att personaldimensioneringen inom vården höjs till 0,7 i december det här året, inte i april som det ursprungligen var meningen.

En mindre justering till 0,65 träder i stället i kraft i april.

Dimensionering av vårdpersonalen, det vill säga hur mycket vårdpersonal som det ska finnas per klient, var en av de stora frågorna inför det förra riksdagsvalet för fyra år sedan.

Orsaken bakom beslutet uppges vara bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården.

Källa: STT

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.

THL: Nästa vår behövs tusentals fler vårdanställda till dygnetruntvård inom äldreomsorgen

Det behövs 3 400 fler vårdanställda till äldreomsorgens enheter med dygnetruntvård för att man ska nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal nästa vår, enligt en uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Tehy: Rekryteringsförbudet i Helsingfors var olagligt och diskriminerande enligt justitieombudsmannen

Vårdarfacket Tehy berättade år 2021 att deras medlemmar fått veta att Helsingfors stad har kommit överens med privata vårdarjättar om att inte rekrytera vårdpersonal anställda av staden.

Det förbudet var diskriminerande och stred mot grundlagen, säger riksdagens justitieombudsman.

Enligt facket anser ombudsmannen också att Helsingfors stad har försummat sin skyldighet att främja sysselsättningen och jämlikheten.

Ännu finns ingen information på justitieombudsmannen webbplats som bekräftar det här.

Flera personer sitter i ett väntrum på ett sjukhus.

THL-rapport: Svårt att få kontakt med hälsostationerna, vården saknar kontinuitet

THL har utrett tillgången på hälso- och sjukvårdstjänster.

sjukskötare flyttar på maskin i fyrsjukhuset

Personalen på Fyrsjukhuset om övergången till välfärdsområdet: ”Vi har ju inte fått någon information alls, så det fortsätter som vanligt”

Det har snart gått ett år som verksamheten har varit igång vid ÅUCS nya Fyrsjukhus. Snart övergår sjukhuset också till välfärdsområdets sköte. Yle Åboland talade med personalen om det som varit och det som komma skall.

Tarmo Matikainen presenterar välfärdsområdets strategi.

Egentliga Finlands välfärdsområde presenterar ambitiös strategi – utmaningar finns det ändå gott om

Vill vara på topp när det kommer till bemötandet av kunder, ekonomisk och miljömässig effektivitet och ha ett gott rykte inom vårdbranschen.

ÅUCS huvudförtroendeman Jussi Rantanen.

Tehys uppsägningsbuss står parkerad utanför ÅUCS – huvudförtroendeman: "Ett övergripande ord för hur många känner för tvångslagen är ilska"

I bussen kan man skriva sitt namn på en blankett som uppger att man deltar i massuppsägningarna.

ÅUCS T-sjukhus.

ÅUCS ger 488 personer fast anställning

Anställningarna ska lätta på personalens arbetsbelastning.

Hoitaja auttaa hoivakodin asukasta pyörätuolin kanssa.

Raseborg fortsätter försöka locka vårdpersonal med lönetillägg – Hangö går in för engångsarvode

Raseborg fortsätter försöket med extra lön för att locka vårdpersonal men höjer beloppet. Hangö betalar en engångssumma till dem som stannar kvar till årets slut.

Sanna Marin tiedotustilaisuudesa.

Marin: Tingsrättens beslut gör inte den nya patientsäkerhetslagen onödig

"Lagen är inte längre i regeringens händer."

En sjukskötare i skyddsutrustning vårdar patienter på coronaintensiven.

Tingsrätten kan förbjuda vårdstrejken: "Situationen är exceptionell"

"Alla borde arbeta för att öka vårdyrkets attraktivitet".

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida