Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vasa vill ha med invånare i detaljplanering

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny gemensam detaljplan för Sandö och Inre hamnen i Vasa. Staden har öppnat en webbaserad enkät där invånare får ta ställning till vilka saker på området som är särskilt viktiga.

På samma gång vill staden ha förslag på hur området borde utvecklas.

Det finns ingen enhetlig detaljplan för Sandö och Inre hamnen. På Sandö gäller Vasas första detaljplan från 1855 och på andra sidan vattnet vid Inre hamnen gäller olika detaljplaner.

Målet med arbetet är att möjliggöra en högklassig cykelbana genom området och också utreda en ny gång- och cykelbro från Sandögatan till Sandö.

Ingå köper tomt i Degerby centrum

Ingå kommun köper tomten invid Sparbankshuset i Degerby centrum.

Tomten som ägs av Sparbanken är drygt 1 000 kvadratmeter stor. Köpesumman är 11 440 euro.

För tillfället finns där en lekpark, som upprätthålls av en privat aktör. Där finns ingen byggnad.

I detaljplanen är tomten definierad som öppet område eller torgområde.

En karta över ett område där det ska byggas nya bostäder i Ingå.

Ingå kommun planerar ett nytt bostadsområde

Området, som heter Smeds II, finns söder om stamväg 51 mellan Täktervägen och Storkyrkovägen.

Planeringsområdet är cirka elva hektar och Ingå kommun är den största markägaren.

Smeds II är till största delen av bergig blandskog. I närheten finns Merituulen koulu, Dals daghem och idrottsplanen.

Byggnads- och miljönämnden beslöt på sitt möte den 20 december att informera intressenterna om planen och lägga fram den till påseende. Nämnden ber också om utlåtanden av olika myndigheter och föreningar.

Lappträsk utlyser idétävling för arkitekter för att utveckla kyrkbyn

Lappträsk kommun och Finlands arkitektförbund (SAFA) ordnar en tävling för att fortsätta utveckla kyrkbyn. Tävlingen riktar sig till arkitekter.

Syftet är att öka livskraften i kyrkbyn särskilt som bostadsort. Lappträsk vill hitta nya lösningar för trafik, näring och boende, med hänsyn till den nationellt värdefulla byggda kulturmiljön.

Tävlingsområdet gränsar till Lappträsket vars strandområde nu används för jordbruk.

Tävlingen öppnas den 30 november. Allmänheten får kommentera tävlingsarbetena på kommunens webbplats i mars. Resultatet presenteras i juni.

En wc-stol i ett kaklat badrum. Bredvid en pall med vikta handdukar och överst en gul badanka.

Nej till wc i ett fritidshus i Tenala – grannar har men staden ger inte flera lov

Vattenklosett strider mot stranddetaljplanen på området.

Täkterkorsningen sedd söderifrån.

Tekniska nämnden: Dyrt för kommunen att bygga Ingåport

Politikerna i Ingå påtalar många brister i planen.

Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats.

Vasa och Korsholm skyndar med planerna på batterifabrik

Flera intresserade aktörer. Planläggningen går på högvarv.

En snöbeklädd väg. Till vänster syns parkerade bilar.

Planen för nya bostadsområdet Rödmossen i Karis centrum läggs fram för påseende

Raseborgs stad planerar radhus och småhus i området.

Vass i Friskala på Hirvensalo

Hirvensaloplanen bordlades i väntan på Natura-utlåtande

Ett besök på området gav ny information om planerna.

En gärsgård vid en åker

Hirvensalo kan få 15 000 nya invånare och två broar

I förslaget till ny delgeneralplan ingår också två broar.

En karta.

Detaljplanen för Gammelboda stranden i Raseborg har dammats av

Planen läggs igen fram för påseende.

Köpcentret Strand i Ingå. Framför byggnaden står bilar parkerade på en parkering.

Ny version av bostadsmässan planeras i Ingå

Andelslaget bakom den stora bostadsmässan involverat.

Familjen Sandström bygger hus i Dönsby west. Här står de där husgrunden kommer att finnas

Försiktiga spadtag i Dönsby West i Karis

Några av potentiellt tusen nya invånare har köpt tomt.

På bilden syns två vägar som har gräs på båda sidor. I bakgrunden syns en affärsfastighet.

Ny bränslemack planeras i Läpp i Karis

Tre anbud lämnades in för tomten i fråga.

Flygvy över Fiskets hus vid Fiskstranden i Vasa.

Vasa förnyas - 31 olika byggprojekt på gång

Många detaljplaner ska fastslås i år.

En karta som visar var det planeras nya tomter i Ekenäs centrum.

Nya småhus planeras i Österby i Ekenäs

Området är drygt fem hektar stort.

Bangatan och Köpmansgatan i Karis.

Nytt köpcentrum kan byggas mitt i Karis centrum

En ny plan kan tillåta köpcentrum på 10 000 kvadratmeter.

Karta över Lovisa, med Sågudden utprickad.

Uusimaa: Problem att hitta finansiärer för Sågudden

Bolaget Optirak har stött på skeptiska finansiärer.

Österskär i Korpo.

Korpoplanen blir ett fall för Högsta förvaltningsdomstolen

Två besvär har lämnats in till HFD.

Lappvik sandstrand

Snart vill också du bo i Lappvik

Nu ska strandområdena få en ny plan.

strandplanen i korpo är snart klar

Största delen av besvären mot Korpoplanen förkastades - staden är nöjd

Stor nyhet för markägare i Korpo om planen träder i kraft.

Kalkbergsområde i Hermala, Lojo.

Lojo: Värdefulla miljöer borde lyftas fram bättre i landskapsplanen

Miljöpolitiker efterlyser grundligare inventeringar.

En asfalterad väg med åker på ena sidan och träd på andra. Trafikmärke för förkörsrätt. Telefonstolpar. Sommar, blå himmel med moln.

Ingåport går vidare trots kritik

Konsult har valts som planläggare för planens första skede.

Invånarmöte där detaljplanen för Koverhar presenteras.

Hur ser planerna ut för Koverhar? Följ vår liveblogg från Hangö

Yle Västnyland rapporterade direkt från invånarmöte.

På sommaren är den här terrassen populär.

Nya Casinoplanen oroade hundratals Hangöbor

Flera myndigheter hittade också brister i planerna.

Jussarö Sjöbevakningsstation

Snart ska det rivas och byggas nytt på Jussarö i Ekenäs skärgård

Hamnen kan byggas ut och en del bostäder rivas.

En regnbåge.

Raseborg: Landskapsplanen ska tolkas flexibelt

Raseborg vill växa kring tågbanan.

Versö i Pyttis

Pyttis presenterar planer för Versöturismen

Invånare får tycka till om planerna för Mogenpört.

Kraftledningar vid Sannäsvägen i Karis

Miljönämnden ger grönt ljus för kraftledning mellan Gunnarsnäs och Vikom

Miljönämnden vill att Caruna informerar markägarna.

Servicebyggnaderna i Nagu hamn då de renoverades 2011.

Investeringarna vid Nagu gästhamn måste läggas på is

Miljönämnden remitterade ärendet på sitt möte på onsdag.

En strand med vass, träd i bakgrunden.

"Sandö i Hangö fick för mycket byggrätt"

Statlig myndighet inte nöjd med Hangös plan för Sandö.

Karta där området vid Järnvägsgatan-Liljedahlsgatan i Ekenäs är inritat.

Höghus planeras i Ekenäs centrum

Boende för 180 personer kan flytta stadens centrum.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida