Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

500 barn inom barnskyddet i Egentliga Finland saknar socialarbetare

I Egentliga Finland finns just nu nästan 500 barn inom barnskyddet som saknar socialarbetare.

Barnskyddet ska ge hjälp i ett tillräckligt tidigt skede, för att stoppa större problem.

Men nu är det många barn som saknar en socialarbetare som borde sköta deras ärenden.

Egentliga Finlands välfärdsområde har anmält sig själv till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland om att man har misslyckats i det här.

På onsdag ordnas ett extra styrelsemöte, där en mängd olika åtgärder presenteras.

Det är ändå svårt att snabbt åtgärda problemen eftersom det råder nationell brist på socialarbetare inom barnskyddet.

En docka i Raptor-salen vid HUS Brosjukhus.

Utredning: 16 600 sjukvårdare saknas i Finland

Bristen på vårdare och närvårdare har ökat explosionsartat de senaste två åren, visar en analys från den offentliga sektors pensionsbolag Keva.

Arbetstagare jobbar på kontor, stryker under i text, i förgrunden dator.

Svår personalbrist också inom socialvården – tiotals tjänster obesatta i Österbotten

Österbottens välfärdsområde kartlägger bristen just nu.

Pargas stadshus.

Tjänstemän frikända för att ha slarvat med barnskyddsanmälningar i Pargas

Cirka 20 anmälningar glömdes bort och hittades långt senare.

Barnombudsmannen: Bemötandet av placerade barn är undermåligt

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen kritiserar barnskyddet i Finland.

Hon säger till nyhetsbyrån STT att vissa placerade barn inte ens vet vem som är deras socialarbetare, och att bara hälften minns att de skulle ha fått vara med när deras kundplan gjordes upp.

– Det här är ändå en diskussion där man bestämmer om allt i barnets liv, från hemförhållanden till hobbyer.

Barnombudsmannens kritik grundar sig på resultatet av en hälsoundersökning i skolorna år 2019. Av de placerade barnen hade en tredjedel upplevt olagliga straffåtgärder och många berättade om upplevelser av våld. Enligt ombudsmannen stöder det här andra undersökningar och iakttagelser.

Källa: STT

21 000 familjer fick hjälp via Jul i sinnet-insamlingen

Jul i sinnet-insamlingen, som ordnas av Finlands Röda Kors och Mannerheims barnskyddsförbund, gladde 21 000 mindre bemedlade barnfamiljer med gåvokort för mat.

Gåvokorten, med ett värde på 70 euro var, levererades i samarbete med till exempel rådgivningarnas, socialarbetets och diakoniarbetets personal.

Från Röda Korset säger man att resultatet av årets insamling visar att de svåra tiderna vi lever i just nu har fått människor att se hjälpbehovet omkring sig.

Jul i sinnet-insamlingen ordnades i år för 26:e gången.

Fem kvinnor står framför en gul byggnad.

Hårt tryck på barnskyddet – en del socialarbetare har för många klienter

Antelet klienter inom barnskyddet ökar varje år.

Två studerande antecknar i häften med hörlurar på öronen i biblioteket i Svenska social- och kommunalhögskolan.

Svenska social- och kommunalhögskolan inleder socialarbetarutbildning i Vasa hösten 2022

Ska svara på de behov som uppkommer i och med vårdreformen.

Blanketter

Hangö hoppas höjda löner råder bot på personalbristen inom socialsektorn

Löner höjs och rekryteringstillägg betalas ut.

Rosa gris på trappsteg.

Stormen drar över barnskyddet – men vardagen på barnhemmet går vidare

Socialarbetarna har central roll, men de är för få.

Ett barn sitter i en rutschkana.

Svårigheter att hålla tidsfristerna inom barnskyddet i Lojo och Raseborg

Lojo får en anmärkning och Raseborg uppmärksammas.

Pargas centrum.

Förslag: Pargas stad kunde ta emot 1–2 flyktingfamiljer per år

Enligt staden har erfarenheterna varit goda.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida