Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Calle Fogelholm, Berndt Gottberg, Lena Selén och Elisabeth Fogelholm granskar gamla uppgrävda skor i Svenviken i Ingå.

Skofynd förbryllar i Ingå

Skorna är kanske från tiden före Porkalaparentesen.

Linnéa Mynttinen i sin trädgård.

Också Linnéa måste fly från sitt hem

Linnéa Mynttinen kräver att flyktingar bemöts med respekt.

Degerby Igor i Degerby.

Degerby Igor behöver nya krafter

Lena Selén vill inte arbeta lika mycket med museet längre.

Man som kör en traktor i Porkala efter återkomsten.

Bönderna byggde upp Porkala efter parentesen

Återkomsten till hembygden blev inte lätt för Porkalaborna.

Urho Kekkonen håller tal, 1965

Kekkonen håller ett tal om Porkalas återlämnande

Urho Kekkonen talar om betydelsen av Porkalas återlämnande

Porten till Kyrkslätt när det hördes till Ryssland

Efter Porkalaparentesen

Gränsbommen lyftes till Porkala 1956

Porkala återlämnas till Finland, 1956

Porkala återlämnas i januari 1956

Den 26.1.1956 lyftes gränsbommen till Porkala efter 11 år.

Snöig väg i Hangö.

Hangö bygger upp efter kriget 1964

Tjugo år efter kriget byggs Hangö upp.