Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Borgå vatten slutar klorera vid Sannäs vattenverk

Borgå vatten började klorera det utgående vattnet vid Sannäs vattenverk den 12 september. Det var en normal säkerhetsåtgärd för att trygga vattnets hygieniska renhet efter att man bekräftat höjda mikrobhalter i en av råvattenbrunnarna.


Borgå vatten har effektiverat uppföljningen av vattenkvaliteten i Sannäs under kloreringen. Enligt analyserna har vattenkvaliteten i vattenledningsnätet uppfyllt alla kvalitetskrav och -mål för hushållsvatten. Processen i vattenbehandlingsanläggningen har fungerat normalt under hela tiden. Därför avslutas kloreringen och vattnet desinficeras som normalt med UV-desinficering.

Hushållsvattnet kan fortsätta smaka och lukta klor under några dygn till.

Nu råder badförbud vid Sommarösund i Korsholm

Vid provtagning den 8 och 10 augusti har kvalitetsrekommendationerna för intestinala enterokocker överskridits.

Skälet till den höga bakteriehalten antas vara regnen innan provtagningen. De kan ha sköljt ut orenheter i havsvattnet.

Korsholms kommun meddelar att ett nytt prov tas idag, den 16 augusti. Information om provresultaten ges i början av nästa vecka.

Redan förra veckan gick Västkustens miljöenhet ut med en avrådan om bad vid Sommarösund, men nu råder alltså badförbud.

Fritt fram att simma vid stränderna i centrala Hangö och Ekenäs igen

Nu avråder inte Sydspetsens miljöhälsa längre från att bada vid stränderna Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Provresultaten från den 10.8.2023 visar att badvattnet vid stränderna uppfyller kraven.

Myndigheten avråder ändå fortsättningsvis från bad vid stranden i Lappvik. Vattenkvaliteten i Lappvik kommer att uppdateras efter att nya vattenprover analyserats.

Sydspetsens miljöhälsa poängterar i ett pressmeddelande att den dåliga vattenkvalitén kan bero på stormen förra veckan. Vågor, kraftig sjögång, vind och variationer i vattenståndet kan påverka vattenkvaliteten. Myndigheten menar att det är bra att tänka på när man badar på andra badplatser.

Simma inte vid Plagen och Källa lägergård i Lovisa

Lovisa stad rekommenderar att undvika simning vid Plagens badstrand och stranden vid Källa lägergård.

Det här eftersom det har upptäckts för höga halter bajsbakterier i ett vattenprov.

Enligt staden är det ännu oklart vad den höga bakteriehalten beror på. Nya vattenprover tas för att följa upp vattenkvaliteten.

Information om provresultaten och om vilka badvatten som är okej finns på miljöhälsovårdens webbplats.

Simma inte på Plagen och Bellevue i Hangö idag, inte heller vid Knipan eller Knipnäs i Ekenäs

Miljöhälsomyndigheten i Hangö och Raseborg meddelar att folk helst inte ska bada vid några stränder i Hangö och Ekenäs.

Avrådan gäller Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Vattnet vid dessa stränder visade förhöjda halter av avföringsbakterier vid en rutinkontroll.

Man kommer att ta nya prover så snart som möjligt och informera allmänheten om läget.

Man sätter också ut information på de berörda stränderna så fort man hinner.

Förorenat vatten satte stopp för simtävling i Seine – nästa år är det tänkt att OS-lopp ska avgöras i floden

En testtävling inför OS i Paris nästa sommar inhiberades i dag eftersom vattnet i floden Seine bedömdes vara alltför förorenat. Det meddelar det internationella simförbundet.

Det har regnat rikligt i Paris de senaste dagarna och det har försämrat vattenkvaliteten i Seine.

Under OS nästa sommar är det tänkt att tävlingarna i maratonsimning och triathlon ska avöras i floden. För att det ska vara möjligt krävs åtgärder av både OS-arrangörerna och av de lokala myndigheterna i Paris, säger det internationella simförbundet.

Det har varit förbjudet att simma i Seine i över 100 år men efter OS och paralympiska spelen har Paris tänkt öppna tre badstränder vid floden.

Vasa stad avråder fortfarande från att simma vid flera badstränder

Vattenkvaliteten är fortfarande inte i skick vid de allmänna badstränderna Abborrön, Gustavsborg och Kronvik i Vasa, skriver staden i ett pressmeddelande på måndagen.

Staden har undersökt ledningarna för dagvattennätet och avloppsvattnet vid området för Gustavsborg och Abborrön, men inget avvikande har upptäckts.

De höga bakterienivåerna i vattnet vid Gustavsborg och Abborrön härstammar sannolikt från de gäss som rört sig vid stränderna. Vid badstranden i Kronvik har det gjorts anmälan om lukt, vilket tyder på att vattnet är förorenat. Orsaken undersöks för tillfället.

I Vasa finns totalt 13 allmänna badstränder. Vid alla de övriga stränderna visade provtagningen att vattenkvaliteten var god. Inga observationer av cyanobakterier har gjorts i vattnet.

Tryggt att bada i Siikajärvi i Esbo

Förra veckan insjuknade flera människor efter att de simmat i Siikajärvi i Esbo.

På grund av misstanke om bakterier i vattnet avrådde staden från att simma i Siikajärvi tills nya prover tagits.

Nu har staden undersökt vattenkvaliteten, och den är god.

I måndags publicerades färska undersökningar, från prover som togs torsdagen 22.6, och de visar att vattenkvaliteten är god.

Det är alltså enligt staden åter tryggt att bada i Siikajärvi.

Moisios strand i Lojo stryks som badstrand efter fem år av dålig vattenkvalitet

Efter att Moisios badstrand i Lojo haft dålig vattenkvalitet fem år i rad har den strukits i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förteckning över allmänna badstränder.

Det råder därmed badförbud vid stranden under minst en badsäsong.

Fint badvatten i Vasa

Badsäsongen står för dörren och Vasa stad har tagit prover för att kontrollera kvaliteten på badvattnet.

Proverna, som togs den 5 juni, visade att badvattnet vid Vasas fem största badstränder uppfyllde kvalitetskraven. Det handlar om de allmänna badstränderna på Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö och Strömsö.

Lagen förutsätter att vattenkvaliteten kontrolleras.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid alla 13 allmänna badstränder regelbundet upp under badsäsongen. Prover tas för att kontrollera att vattnet inte innehåller för höga halter av hälsovådliga bakterier, exempelvis fekala enterokocker eller cyanobakterier.

Dricksvattnet måste kokas i Runosbacken, Länsinummi, Liljedalen och Kiikku i Åbo – enterokocker hittades i vattnet

Dricksvattnet i områdena Runosbacken, Länsinummi, Liljedalen och Kiikku i Åbo kan innehålla mikrober som orsakar sjukdom, eftersom det har påträffats små mängder av enterokockbakterier i ett vattenprov som togs på onsdagen 12 april.

Dricks- och matlagningsvattnet i de berörda områdena måste kokas i minst 5 minuter. Rekommendationen gäller tillsvidare.

Disken kan tvättas med okokt vatten, men den måste torkas noggrant efter tvätt. Tvättmaskinen kan användas som vanligt, skriver staden i ett pressmeddelande.

Som en försiktighetsåtgärd har kloreringen av hushållsvattnet ökats en aning, så klorlukten kan kännas tydligare än vanligt. Kloret i vattnet orsakar ingen hälsorisk.

Fler prov togs i dag. Resultaten från dessa blir färdiga söndagen 16 april.

I Åbos övriga stadsdelar uppfyller vattenkvaliteten kraven.

Vattenkvaliteten i Haiko måttligt sänkt efter läcka

Borgå vatten följer med vattenkvaliteten i Haiko efter tryckavloppsledningsläckan utanför Edelfeltsstranden. Läckan reparerades för andra gången förra veckan.

Resultaten från de första vattenproverna har kommit. De togs strax efter att läckan upptäcktes och visar att halterna av fosfor, kväve, biologisk syreförbrukning och bakterier var måttligt höjda i havsvattnet.

Borgå vatten väntar ännu på resultaten från förra veckans vattenprov. Förhoppningen är att halterna ska ha jämnat ut sig.

Reningsarbeten behövs inte eftersom man inte sett några större föroreningspartiklar vid stället för läckan.

Bakterier vid vinterbadplatser i S:t Karins

Vattenprov som tagits i Ala-Lemu och Hovirinta i S:t Karins visar på försämrad vattenkvalitet, med förhöjda nivåer av e.coli- och enterokockbakterier.

Nya prover kommer att tas i dag, och tills vidare rekommenderas vinterbadare att undvika platserna.

Vattenavbrott på Drivhusvägen i Borgå den 14 och 15 november

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid Drivhusvägen på måndagseftermiddagen den 14 november och på tisdag förmiddag den 15 november. Under arbetet kan det förekomma korta avbrott i vattendistributionen på området.

Det kan också förekomma störningar i vattenkvaliteten, så som rostigt och grumligt vatten och luft i vattenledningen, under några dagar i närliggande områden. Låt vattnet rinna en stund tills det är klart.

Smulterö.

Badstränderna i Vasa är fria från cyanobakterier

Nu kan man simma vid Paradisön igen.

Bild på badtstranden.

Undvik att simma vid Aurlax och Moisio badstränder i Lojo

Vattenprover visar på höga halter av tarmbakterier.

Bengt Nyman vid Svartån.

Miljöförening fyllde grus i Svartån - beklagar att markägarna i trakten inte informerades

Västra Nylands vatten och miljö vill rädda flodpärlmusslan.

Vattenverk i höstlandskap.

Milda vintrar och en torr sommar har påverkat vattenkvaliteten vid Saxby vattenverk i Borgå

Kemikalier och ny utrustning ska förbättra vattenkvaliteten.

En badstrand på långt håll en sommardag.

Fritt fram att simma vid badstränderna i Vasa

Stränderna uppfyller kvalitetskraven.

En strand med stora släta stenar. Stora vågor slår mot stenarna och himlen är grå.

Förbättrat syreläge i Östersjön – situationen "exceptionellt god" i Finska viken

Vattnet har blandats om ända ned till 100 meters djup.

Pumpviken i Karis i granna röda, gröna och gula höstfärger.

Nu ska det redas ut vad som smutsar ned vattnet i Pumpviken

Svartån rinner ut i Pojoviken som utmynnar i Östersjön.

En gul restaurang på vatten: restaurang Knipan i ekenäs.

Jobbet lyckades - badvattnet vid Knipans badstrand i Ekenäs är nu utmärkt

Badvattnet klassificerades i flera år som dåligt.

Smulterö badstrand.

Simförbud vid Smulterö i Vasa efter avloppsläckaget

Prover visar på för höga halter enterokockbakterier.

Rent vatten i slutet av juni vid Sandudds simstrand i Helsingfors.

Förbud att simma vid badstranden i Töjby - kolibakteriehalten i vattnet för hög

Kolibakteriehalten för hög vid badstranden i Töjby.

Stranden på Sandö i Vasa gapar tom när badförbud råder.

Vattnet vid Vasas badstränder har återhämtat sig efter fjolårets avloppsläckage

I fjol rann 20 000 kubikmeter avloppsvatten ut i Metviken.

Stranden på Sandö i Vasa gapar tom när badförbud råder.

Norovirus i badvattnet i Vasa – ännu inte tryggt att simma

Både norovirus eller adenovirus i vattnet efter läcka.

En brygga där båtar ligger förtöjda. I bakgrunden syns en kyrka.

Exceptionellt klart vatten i Bromarv hamn - knappt fyra meter sikt

Projektchef: Jag har inte varit med om liknande.

Sandstrand med mycket folk. Många badar i vattnet. En bit strandbyggnad i bakgrunden. En varm sommardag.

Knipans badstrand i Ekenäs behöver antagligen inte stänga - vattnet bra efter åtgärder

Nu börjar man på ny kula tack vare förbättrande insatser.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida