Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fritt fram att simma vid badstränderna i Vasa

Stränderna uppfyller kvalitetskraven.

Förbättrat syreläge i Östersjön – situationen "exceptionellt god" i Finska viken

Vattnet har blandats om ända ned till 100 meters djup.

Nu ska det redas ut vad som smutsar ned vattnet i Pumpviken

Svartån rinner ut i Pojoviken som utmynnar i Östersjön.

Jobbet lyckades - badvattnet vid Knipans badstrand i Ekenäs är nu utmärkt

Badvattnet klassificerades i flera år som dåligt.

Simförbud vid Smulterö i Vasa efter avloppsläckaget

Prover visar på för höga halter enterokockbakterier.

Förbud att simma vid badstranden i Töjby - kolibakteriehalten i vattnet för hög

Kolibakteriehalten för hög vid badstranden i Töjby.

Vattnet vid Vasas badstränder har återhämtat sig efter fjolårets avloppsläckage

I fjol rann 20 000 kubikmeter avloppsvatten ut i Metviken.

Norovirus i badvattnet i Vasa – ännu inte tryggt att simma

Både norovirus eller adenovirus i vattnet efter läcka.

Exceptionellt klart vatten i Bromarv hamn - knappt fyra meter sikt

Projektchef: Jag har inte varit med om liknande.

Knipans badstrand i Ekenäs behöver antagligen inte stänga - vattnet bra efter åtgärder

Nu börjar man på ny kula tack vare förbättrande insatser.

Simma inte i Hammars i Borgå!

Miljöhälsovården har hittat fekala bakterier i vattnet.

Badvattnen i Österbotten är rena förutom i Fagerö

Finlands badvatten är rena och kustvattnen blir bättre.

Surt och smutsigt vatten i åarna på grund av vårflödet

Skräp och föroreningar sköljs ut från skog och mark.

Ny sand och ingen vass på Knipans badstrand i Ekenäs

Raseborgs stad hoppas att vattenkvaliteten blir bättre.

Badvattnet vid Knipan i Ekenäs fortfarande dåligt

Sex av tio stränder har utmärkt badvatten.

Vattenkikare ska leta växter i västnyländska sjöar

Man ska kontrollera hur ytvattnet mår.

Helsingfors stränder i gott skick - klart men svalt vatten

Stränderna och vattenkvaliteten har granskats.

Vattnet vid Knipans strand i Ekenäs fortfarande dåligt

Inte skadligt för hälsan att bada vid stranden.

Kvarnbackens vattentorn i Borgå tvättas

Kranvattnet blir mindre grumligt.

Badvattnet vid Björkudden i Ingå får toppbetyg

Vattenkvaliteten vid Knipans stämplas fortfarande som dålig.

Bara 500 flodpärlmusslor kvar i Esse å

Försämrad vattenkvalitet ligger bakom.

Hangö belönar Ari Heiniläs miljögärning för vattenkvaliteten

Operation Rädda Täktbukten ger miljöpris i Hangö.

Algsäsongen i full gång – Pargas mäter både manuellt och automatiskt

Pargas stads grönenhet granskar vattnet varje dag.

Badförbudet vid lägergård i Jakobstad är hävt

Inte längre förhöjda halter av e-colibakterier vid Merilä.

Plaska tryggt i Särkjärvi i sommar

Särkjärvi i Tessjö har rent och klart vatten.

Extra dålig vattenkvalitet i Ekenäs och Ingå skärgård

Ytvattenkvaliteten i skärgården är dåligt.

Badvattnet i Ekenäs centrum fortfarande dåligt

Ingen hälsofara att bada vid Knipans strand.

Bra vattenkvalitet vid stränderna i Vasa

16 grader varmt i vattnet.

Ingåpolitiker vill rädda Kyrkfjärden

De vill att vattenkvaliteten i Kyrkfjärden förbättras.

Det är okej att bada nästan överallt i Finland

Badvattnet är renare nu än tidigare.

Vattnet i Lammalabäcken redan bättre?

Avloppsreningsverket i Västanfjärd stängt sedan mars.

Helsingfors stränder stank av avlopp

Läs om stadens hundraåriga kamp mot smutsvattnet.

Vattenkvaliteten i Tölöviken försämras igen

Staden ska leda regnvatten från Mellersta Böle till viken.

Kallbassänger i simhallar i Helsingfors utsatta för kiss

Urinämnen konstaterades speciellt i Backasgatans simhall.

Vattenkvaliteten dålig i Hindhår

Släckningen av en brand påverkar dricksvattnet.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida