Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Planerna för nya enhetsskolan i Vasa framskrider

Stadsmiljönämnden i Vasa tar på onsdag kväll ställning till den nya enhetsskolan som ska byggas i centrum.

Det blir en ny skolhelhet för finskspråkiga i klasserna 1–9 .

Gymnastiksalen orsakade debatt tidigare i år och beslutet blev att bygga en tillräckligt stor sal som kan utnyttjas av stadens föreningar.

Den nya byggnaden beräknas kosta 22 miljoner euro och renoveringen av skolbyggnaden som redan finns på Handelsesplanaden 22 väntas kräva 11 miljoner.

Klart ska allting vara år 2026. Stadsmiljönämnden föreslås godkänna detaljplaneförslaget.

Kronobergsstranden i Helsingfors får en ny svenskspråkig skola, ett daghem och en lekplats

Nu står det klart: en ny skola ska byggas på Håkansviksgatan i Kronbergsstranden i Helsingfors.

Helsingfors fostrans- och utbildningsnämnd har godkänt planen för en svenskspråkig och en finskspråkig lågstadieskola enligt förslaget. Planen för bygget av ett finskt daghem och en lekplats godkändes också.

Den nya skolan ska vara klar i augusti 2026 och där ska också finnas fritids- och kulturutrymmen för unga.

I de nya lokalerna kommer lågstadieundervisning och småbarnspedagogik kunna ordnas för 1150 barn. Den svenskspråkiga skolan ska rymma 250 elever i förskolan och årskurserna 1-6.

Degerö grundskola och den finskspråkiga Kronobergsstrandens lågstadieskola verkar i dag i tillfälliga lokaler.

Kostnadsuppskattningen av projektets totala kostnader beräknas vara närmare 69 miljoner euro.

En man i collegetröja står ute på en skolgård.

Janne Holmkvist går i pension – har lett Söderkulla skola i 20 år

Stannar gärna tills efterföljaren kommit in i arbetet.

Katarinaskolan i Karis.

Bildningsnämnden i Raseborg: Riv Katarinaskolans gympasal

Nämnden: Undervisningens behov ska prioriteras.

Länsinummi skola i Jakobstad

Nytt alternativ för skolnätet i Jakobstad

En ny finsk skola på en ny plats.

Ett gulmålat större hus, ett affärscenter i Sjundeå. På vägen en skylt som berättar att kommunen har sin rådgivning där.

Barn i Sjundeå föreslås gå i förskola i ett affärscenter

Inomhusluften i affärscentret måste först granskas.

Exteriör av Degerby skola.

Ingå satsar på renovering och solpaneler i kommunens fastigheter

Tekniska nämnden har godkänt reparationerna.

Kirjoja kirjastossa

Biblioteken i Svartå och Karis får meröppet från och med hösten

Båda biblioteken flyttar in i nya lokaler på hösten.

Haddom skolas hula träbyggnad.

Haddom skola i Lovisa läggs ner i höst

Ännu oklart vilken eller vilka skolor eleverna flyttar till.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida