Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Havsörn fångar en fisk ur vattnet.

ÅRTV: Fem havsörnar får skjutas i Lågskärs naturskyddsområde

På fredag inleds skyddsjakt på havsörn på Åland, i Lågskärs naturskyddsområde. Den åländska landskapsregeringen har fattat beslut om att fem havsörnar får skjutas, rapporterar Ålands Radio och TV (ÅRTV).

Lågskär är ett Natura 2000-skyddsområde. Orsaken till skyddsjakten är att man vill skydda ejdrarna på Lågskär.

ÅRTV skriver att landets viktigaste ejderkoloni finns på ön, och att man har försökt skydda den i flera år. Projektet har burit frukt, men på en punkt är det fortfarande stora problem. När ungarna kommer ut på vattnet har havsörnarna jagat dem.

Hittills har det inte fungerat med olika försök att hålla bort havsörnarna medan ungarna är små, därför blir det aktuellt med skyddsjakt.

Källa: ÅRTV

lövskog

Betesområde i Hagalund i Ekenäs utvidgas

Totalt är det frågan om drygt 10 hektar.

Högholmens naturstig i Hangö mars 2022.

Hangö stad vill inte ha båtförvaring nära naturstigen i Tvärminne

Naturskyddsområde och ett Naturaområde ligger i närheten.

Skogar skyddas i Lovisa

Lovisa stad kommer att skydda två nya skogsområden.

Det är fråga om sammanlagt 70 hektar skog som bedöms vara betydande till sin diversitet.

Sedan slutet av 2022 finns det finns två nya privata naturskyddsområden inom Lovisa stad, Skukulträsket norra och Farbrorsängen.

Två andra skogsområden, Kejtala och Åkersön, kommer inom snar framtid att säljas till staten för att bli skyddsområden.

Det betyder att Skukulträsket som är omgiven av skyddade skogar och stadens naturskyddsområde sammankopplas med privatägda Uvbergets naturskyddsområde.

Beslutet att skydda området inverkar inte på möjligheterna att använda och underhålla rutten till Skukulträsket och inte heller på användningen av bryggan eller grilltaket där.

Esbo måste redogöra för gallring av träd i Träskända gårdspark

NTM-centralen vill veta exakt hur arbetet utfördes, vilka träd som fälldes och huruvida entreprenören fick rätt instruktioner.

Området är naturskyddsområde och träden som gallrades hade drabbats av granbarkborren och arbetet utfördes under mellandagarna.

Staden måste nu berätta hur entreprenören instruerades och om alla träd som fälldes de facto var farliga.

Det finns en skola och två daghem i området.

Esbo naturskyddsförening har polisanmält gallringen.

Stiftelsen för naturarvet köper gammal skog i Pargas

Stiftelsen för naturarvet har köpt ungefär 29 hektar skog i Pargas. Skogsområdet ligger på ön Önsholm och är mångsidig med både förfallen och karg klipptallskog till frodig ek- och lövskog. Förutom att grunda ett naturskyddsområde är tanken att plantera mer ädellövträd på området.

Stiftelsen för naturarvet har sedan innan tretton skyddade skogar i Egentliga Finland, fyra av dem finns i Salo. Skogsområdet på Önsholm är stiftelsens första i Pargas och samtidigt också det största i Egentliga Finland. För de med sommarstugor på Önsholm kommer det nya naturskyddsområdet inte innebära några märkbara förändringar.

Stiftelsen köper skogsområden med donerade pengar. De köpta skogarna är för evigt skyddade.

Åbo vill grunda nytt naturskyddsområde i Mälikkälä

I framtiden kan det finnas ett naturskyddsområde i skogen i Mälikkälä i Åbo.

Stadsmiljönämnden godkände igår förslaget att ansöka om att grunda ett naturskyddsområde i Mälikkälä av Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Egentliga Finland. Förslaget ingår i stadens strategi att främja naturens mångfald.

Den över 100 hektar stora skogen finns under fem kilometer från Åbos centrum stor och är viktig både för sitt naturvärde och för sina friluftsmöjligheter. Enligt stadens ansökan ska 90 hektar skyddas av skogen.

Elva boendeföreningar vid området har gjort ett invånarinitiativ kring skyddandet av skogen år 2018.

Kärr med små tallar.

Nu ska 30 procent av jorden skyddas och återställas – det här kan det innebära för Finland

Också skog som brukas eller odlingsmark kan anses skyddade.

En flygbild av skärgården, med många gröna öar och grå klippor som badar i solsken

Skärgårdshavets största privata marina skyddsområde inrättas vid Gullkrona – 4 800 hektar skyddas

Egentliga Finlands NTM-central har inrättat Skärgårdshavets största privata marina skyddsområde på vattenområdet runt ön Gullkrona. Det skriver Baltic Sea Action Group (BSAG) och NTM-centralen i varsitt pressmeddelande.

Arbetsfordon vid gruvan i Siilijärvi

Omstridd gruvlag ger människor rätt att bestämma om de vill ha gruvor i sin kommun – kritiseras ändå från alla håll

Den nya gruvlagen är en kompromiss som genast får kritik för att varken beakta miljön eller gruvindustrins behov tillräckligt.

Juha Sipilä, ordförande för riksdagens miljöutskott.

Naturskydd och energilösningar på agendan när miljöutskottet besöker Vasaregionen – Juha Sipilä intresserad av Westenergys planer

Riksdagens miljöutskott besöker Vasaregionen. På schemat finns två teman: Kvarkens världsarv och energifrågor. Och givetvis diskuterades det planerade naturskyddsområdet.

Skylt för Bodvattnet runt - vandringsled i Korsholms skärgård.

Björkö-Panike vandringsled utvecklas ytterligare – Svedjehamn fick ny infobyggnad

Vandringsleden "Bodvattnet runt" har också fått nya bänkar.

Boliden i Karlebys nuvarande avfallsplats för farliga ämnen.

Boliden vill utvidga sin avfallslagring i Karleby

Gränsar till grundvattenområden samt Natura 2000-områden.

Ett vägarbete sätt från luften

Ny damm ska hindra lervatten från bygget vid riksväg 25 att rinna ut i Läppträsket

Lervattnet kan påverka arternas livsvillkor i fågelsjön.

De Geer -moreenimuodostelmat Merenkurkun vesillä. Jääkauden muovaamia kiviröykkiöitä.

Invånare hörs om nytt naturskyddsområde i Kvarken

Största delen av området finns i Korsholm.

Banken mellan Ramsholmen och Gåsör

Snart kan kossorna beta invid Ramsholmen vid Ekenäs centrum igen

Området planeras återställas till betesmark.

Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde i Ekenäs skärgård.

Raseborgs stad vill ha allt flera naturskyddsområden

162 hektar skog berörs av beslutet.

människor rensar upp på en strand

Talkoarbete ska ge mera rum för växter på Uddskatan i Hangö

Uddskatan är ett viktigt naturområde.

Kvinna står uppe i utkikstorn. Hon ler stort. I bakgrunden är hav och skog

Björkö-Panikeleden i Korsholm får ett lyft – allmänheten får säga sitt

Björkö-Panike vandringsled förnyas inom de närmaste åren.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida