Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Soite och Karleby stad utarbetade ny modell för att identifiera lässvårigheter

En klar arbets- och ansvarsfördelning är en av huvudpunkterna i den nya rekommendation för att förebygga läs- och skrivsvårigheter som Soite och Karleby stad utarbetat.

Målet är att införa den nya verksamhetsmodellen från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning.

Lässvårigheter är den vanligaste typen av inlärningssvårigheter, och beräknas förekomma hos 5-10 procent av åldersklassen. Får man inte hjälp med lässvårigheterna påverkar det starkt valmöjligheterna för fortsatt utbildning.

Odiagnsotiserade lässvårigheter har också visat sig orsaka psykisk belastning och öka risken för marginalisering senare i livet.

Person står vid ett fönster, tittar ut och håller händerna på huvudet.

Utbildningsstyrelsen: Omkring 4 000 tonåringar i grundskolan skolkar kontinuerligt

Frånvaro i grundskolans högre klasser är ett reellt problem.

Man läser artikel på en pekplatta.

Digitaliseringen innebär utmaningar för dyslektiker – smarta verktyg kan hjälpa

Nytt projekt ska stöda de med läs- och skrivsvårigheter.

Studerande Kasper Ögård och Teamledare Petra Kaske

Nu väntar en annan värld – Casper har laddat upp i tre år hos Optima i Borgå

Läsordningen har varit full av livets rutiner och bestyr.

Barn får läsa för hunden Nelli.

Barn i Vasa får läsa för hunden Nelli

Bra för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Barnögon.

Forskare: Dyslexi orsakas av ögonen - och kan kanske avhjälpas med en lampa

Enligt ny forskning kan ögonens konstruktion orsaka dyslexi.

Anna-Maja Henriksson

Henriksson i Pohjalainen: Språkundervisning redan från första klass

Skriver om hur en jämlik skola gagnar hela samhället.

Milena Andersson utanför ett café på Mannerheimvägen.

Milena lider av dyskalkyli, men lärarna trodde att hon bara var lat

Dåligt lokalsinne och tidsuppfattning kan vara tecken.

Juha, Timo och Alex på kvarsittning. Ur Arcadas kortfilm för Lasso

Nya inlärningssätt i skolorna – 7 tips för hemmen

Vad innebär den nya läroplanens förändringar för hemmet?

Någon spelar schack.

Motion, konstämnen och bättre inlärningsförmåga

Hur kan man stärka inlärningsförmågan?

Lärare och elev.

Irriterade elever: “Läs-­ och skrivsvårigheter används som en ursäkt”

Ibland uppstår en känsla av orättvisa i skolan.

Den här forskartrion pekar på betydelsen av egna inlärningstest för finlandssvenskar.

Inlärningssvårigheter: "Vi behöver egna test för finlandssvenska barn"

Brist på test för finlandssvenska barn om inlärningsproblem

Martina Gustavsson jobbar i Cygnaeus skola i Åbo.

Hur går det för skolgångsbiträdet?

”Spara!” är ordet på alla kommunpolitikers läppar för tillfället. Det leder till att skolgångsbiträdena får stryka på foten i många kommuner vid årsskiftet.

Annika Sylvin-Reuter arbetar som redaktör för Svenska Yle

Annika Sylvin-Reuter: Vi tröga behöver stöd, hjälp och uppmuntran

Barn med inlärningssvårigheter behöver vuxna som stöder och peppar och hurrar för de små framstegen. Om stödande föräldrar saknas och man drar ner på resurserna i skolan barkar det åt helvete för de svagare, skriver Annika Sylvin-Reuter som själv haft läs och skrivsvårigheter.

Sara Grönwall, Rex Hartmann och Toni Sparv trivs alla på IT-läger.

Internet och datorer intresserar på FDUV:s IT-läger

I projektet "Lättläst IT enligt Tikas" får personer med stora inlärningssvårigheter lära sig om datorer och internet. Förutom att producera lättlästa böcker om internet så ordnar man ocskå IT-läger.

Specialskola och årskurserna 7-9 under samma tak?

I Lovisa planeras det att elever från Parkskolan, där det går elever med olika grader av handikapp eller inlärningssvårigheter, skulle flyttas till stadens skolbyggnad för årskurs 7-9. Detta skulle betyda att de kommer att vara närmare andra skolelever i samma ålder som de.

Lovisaföräldrar känner sig maktlösa

Lovisaföräldrar är upprörda över att kapaciteten att ta hand om barn med inlärningssvårigheter minskar då Sensomotoriska centret stänger vid årsskiftet. De upplever att de ingenting kan göra för att beslutet rivs upp.

"En gravid kvinna dricker aldrig ensam"

Barn vars mor har druckit alkohol under graviditeten uppvisar omfattande problem när det gäller beteende och mental hälsa. Det framkommer i Åse Fagerlunds doktorsdisputation nästa veckas fredag.