Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Bild från en gata i Jakobstad.

Jakobstad skär ner kultur- och fritidstjänster med 740 000 euro: ”Problematiskt när många har svårt att klara sig ekonomiskt”

Staten skär ner på den fria bildningen samtidigt som Jakobstads ekonomi är ansträngd. Därmed krymper verksamheten samtidigt som deltagaravgifterna stiger.

S:t Karins räknar med ekonomiskt överskott – invånarantalet ökade med 500

S:t Karins stad räknar med ett ekonomiskt överskott på 9 miljoner euro i år. Skatteinkomsterna uppgår till cirka 77 miljoner euro för innevarande år.

Staden fick bland annat mera i statsandelar än vad man räknat med.

Nettobefolkningsökningen var cirka 500 invånare. I slutet av oktober hade staden en befolkning på över 36 000 invånare.

Stadsfullmäktige diskuterar delårsrapporten på måndag.

Nykarleby behöver inte höja skattesatsen

Nykarleby bibehåller inkomstskattesatsen på 8,6 procent. Prognosen för i år visar på en skatteintäktsökning och även för nästa år verkar både skatteintäkterna och statsandelarna totalt sett öka något. Därför bibehåller man nuvarande skattesats.

Fullmäktiges ordförande Steven Frostdahl (SFP) säger att Nykarleby har en god sysselsättning och ett stabilt näringsliv, trots att pälsnäringen för närvarande har det tufft.

Staden har en välskött organisation och ekonomi och kan därför hålla skattesatserna på en vettig nivå. De främsta utmaningarna är framtidssatsningar på skolor i centrum.

Mikko Ollikainen är riksdagsledamot. Han står utanför Lilla parlamentet i Helsingfors, med riksdagshuset i bakgrunden.

Malax och Korsnäs investerar och siktar på plusresultat

Båda kommunerna slog fast budgeten på måndagen.

Porträttfoto av man som står nära vatten med en grå t-skjorta

Enat fullmäktige godkände positiv budget i Kristinestad

Trots kärva ekonomiska tider landar Kristinestads budget för 2024 på ett litet plus. Stadsfullmäktige godkände på måndagen en budget där man också avrundade inkomstskattesatsen till 8,9 procent.

Vörå höjer skatten efter omröstning

Vörå går in för en höjning av inkomstskattesatsen. Samtidigt ser sektorerna över sin budget.

Skatteprocenten höjs nu från 8,9 till 9,2, men höjningen krävde en omröstning i fullmäktige där rösterna föll 15-10.

Ordförande Kjell Heir (SFP) röstade för en höjning.

– Min och många andras motivering är att vi har investeringar på kommande, bland annat skolinvesteringar, säger Heir.

Det ekonomiska läget är tufft överlag, konstaterar Heir. Men nu gjorde man bedömningen att det är bättre att höja i god tid än att riskera att sitta där med minusresultat om några år.

Samtidigt ska det skäras lite i det budgetförslag som kommunstyrelsen återremitterade härom veckan.

– Det är under arbete och det verkar som att sektorerna lyckas spara lite.

Heir säger att kommunen siktar på ett plusresultat, eller åtminstone att komma så nära som möjligt ett plus minus noll-resultat.

Laura Törnroos står framför en bild av mynt som ligger ovanpå varandra.

Fem snabba fakta om finländarna med fjolårets fetaste inkomster

Var bor de? Vad gör de? Vad får vi för deras skattepengar?

Nestes huvudkontor i Esbo. En stor byggnad med många fönster.

Neste, Metsä Fibre och Fortum betalade mest skatt i fjol – se vilka företag det gick bäst för i din kommun och i hela landet

Neste förbättrade sitt resultat ordentligt och betalade mest samfundsskatt i Finland i fjol. Vi listar företagen som det gick bäst för i din kommun och hela landet.

Barn gör sandkakor i en sandlåda.

Inkomstskattesatsen kan sänkas aningen i Raseborg

De som vill sänka skattesatsen vann i omröstning.

Byggnad

Sjundeå planerar för utmanande ekonomiska tider

Krig och inflation skapar osäkerhet som påverkar kommunen.

Larsmo 1,5 miljoner på plus i fjol

Larsmo kommun gjorde ett plusresultat på 1,54 miljoner euro år 2022. Det är en aning mer än det budgeterade 1,47 miljoner.

Verksamhetsintänkterna sjönk med nästan 17 procent samtidigt som utgifterna steg med drygt fem procent jämfört med 2021.

Tack vare att skatteintäkterna ökade med 1,1 miljoner euro till nästan 20 miljoner euro gjorde kommunen ändå ett positivt resultat. Också statsandelarna ökade med 1,5 miljoner euro.

Kommunfullmäktige godkänner bokslutet på sitt möte på måndag kväll.

Vanda växer och förväntar sig bättre ekonomi i år

Vanda har fått nästan tusen nya invånare under början av det här året. Enligt en rapport har staden vuxit med 927 personer mellan januari och mars månad.

Befolkningsökningen är visserligen aningen svagare än förra året men då antalet arbetslösa samtidigt har minskat, betyder det att året ser ut att bli stabilt rent ekonomiskt.

Staden får mer skatteintäkter än vad som förväntades i årsbudgeten.

Man i kontor.

Kronoby gör ett oväntat stort plus: ”Bra att ha en buffert, det kan bli tuffare tider”

Mer skatteintäkter och statsandelar än väntat ger ett plus.

Nykarleby gjorde bättre resultat än budgeterat

Nykaröeby stads överskott för år 2022 landade på 3,16 miljoner euro, vilket är rejält bättre än budgeterat. Man hade räknat med överskott på cirka 270 000 euro.

Stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) är nöjd över resultatet och säger att det dels beror på skatteintäkterna som blev högre än kalkylerat, nästan 2,4 miljoner mer. Också statsandelarna blev större än väntat, 420 000 euro mer än budgeterat.

– Det gör att vi har väldigt bra resultat, och det känns jättefint. Vi visste redan för några år sedan att åren 2021 och 2022 skulle vara år som man ser fram emot lite bättre utfall i kommunerna och så har det också gått för Nykarleby stad.

Skuldbördan i Nykarleby minskade med 6,3 miljoner euro och var 40,4 miljoner euro vid slutet av 2022.

Invånarantalet minskade med 56 personer, till 7 437 under 2022.

Jakobstads bokslut visar minus medan stadskoncernen är rejält på plus

År 2022 gav ett underskott på 730 000 euro för staden Jakobstad. Resultatet är sämre än väntat, eftersom man hade budgeterat för ett överskott på cirka 140 000.

Bakom detta ligger framför allt tilläggsanslagen på 9,3 miljoner euro för köptjänster, som huvudsakligen gäller social- och hälsovårdstjänster. Positivt var ändå att skatteintäkterna blev 5 miljoner euro större än budgeterat.

Stadskoncernen visar däremot ett överskott på nästan 19,5 miljoner euro. En av orsakerna är att staden bolagiserat mer av sin verksamhet och så är det energibolagen som drar upp resultatet, säger stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund (SFP).

– Det finns många positiva saker, bland annat det stora överskottet på koncernsidan och att vi ökar i invånarantal. Risken är den stora överskridningen på social- och hälsovårdssidan. Hur slår den ut på framtiden när staten kommer med sina nya beräkningar på fördelningarna av samfundsskatten till exempel, säger Sjölund.

Sibbo gick nästan 15 miljoner euro på plus 2022

Bokslutet 2022 visade ett överskott på 14,9 miljoner euro för Sibbo kommun. Kommunens driftsutgifter var 2,2 miljoner euro lägre än budgeterat medan inkomsterna var 3,9 miljoner euro högre än väntat.

Det goda resultatet ger kommunen en ekonomisk buffert för att möta utmaningarna som reformen av social- och hälsovården för med sig. Reformen betyder minskade skatteinkomster och statsandelar för Sibbo. Enligt kommundirektör Mikael Grannas förväntas Sibbos ekonomi bli negativ år 2025.

Markförsäljningen gav kommunen stora inkomster, sammanlagt 13,7 miljoner euro i realisationsvinst. Motsvarande belopp 2021 var 5,9 miljoner euro.

Även kommunens skattefinansiering utföll en aning bättre än budgeterat. Skatteinkomsterna inbringande kommunen 122,2 miljoner euro och statsandelarna uppgick till 19,2 miljoner euro. Kommunens skuldbelopp minskade 2022.

Sibbo investerade 17,9 miljoner euro 2022, vilket var 5,1 miljoner euro lägre än budgeterat.

En man med glasögon står i en sal.

Kaskö vände åratal av minusresultat – överraskande plus i bokslutet

Det som såg ut att bli minus en miljon blev plus 60 000.

En man med grått hår och mörka bågar på glasögonen står i en urban miljö med vinterjacka.

"Ett svagt plus" i Larsmo – kommunen räknar med knappt 2 000 euros överskott nästa år

Enhälligt när fullmäktige klubbade igenom nästa års budget.

Årets inkomsttoppar: Ilkka Paananen 58,7 miljoner euro, Ilkka Teppo 46,3 miljoner och Mikko Kodisoja 35,4 miljoner. .

Spel- och IT-miljonärer hade de högsta inkomsterna 2021 – här är skattelistorna i hela landet och i ditt landskap

Här hittar du namnen på de 1000 finländare som hade de högsta inkomsterna förra året.

Bild från ett utrymme i ett sjukhus.

Osäkerhet i kommunerna om hur vårdreformen påverkar inkomsterna – ökande räntekostnader kommer att leda till magra år

Ute i kommunerna är osäkerheten stor om hur de nya välfärdsområdena kommer att påverka den kommunala ekonomin. På sikt kommer också de ökande räntekostnaderna att bli ett problem för kommunerna.

Österbottniska kommunvapen i statens ämbetshus på Brändö i Vasa.

Kommunerna ser tillbaka på ett positivt fjolår: "Det är väldigt roligt att det gick så bra"

Ränteutvecklingen på kommunernas lån oroar Kommunförbundet.

Flaggor utanför stadshuset i Karleby.

Karlebys bokslut 10 miljoner bättre än budgeterat: "Det överskred alla förväntningar"

De närmaste åren genomförs ett flertal större projekt.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida