Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Hemsjukvården utvidgas

Sjukhusvården i hemmet utvidgas i början av oktober till Malax och till Vörå under år 2024.

Sjukhusvård i hemmet innebär att patienten får vård på sjukhusnivå i sitt hem och är avsedd för patienter över 16 år. Syftet med hemsjukvården är att underlätta utskrivningen från sjukhuset, att hjälpa en sjuk patient att klara sig hemma och att ge anhöriga stöd i hemvården av patienten.

I Vasa, Korsholm och Laihela är hemsjukvården verksam dygnet runt varje dag. I övriga kommuner, förutom Vörå och Kristinestad, är man verksam mellan klockan 7 och 22 varje dag.

Geritrim omställningsförhandlar på grund av välfärdsområdets beslut

Geritrim inleder omställningsförhandlingar med hela personalen i Kristinestad och Nykarleby. Geritrim erbjuder geratrisk vård och rehabilitering. Sammanlagt berörs cirka 80-85 personer.

Orsaken är att Österbottens välfärdsområde som är Geritrims huvudsakliga kund har meddelat att de kommer dra in på sina klientplatser både i Kristinestad och Nykarleby. I praktiken har klientströmmen till de två enheterna upphört efter att beslutet fattades den 21 augusti.

I ett pressmeddelande säger vd Tony Westerlund att de i praktiken nu står med tomma vård- och rehabiliteringsplatser och en för stor personalstyrka i förhållande till klientantalet vilket anses vara ohållbart i längden.

Fram tills nu säger man att samarbetet med välfärdsområdet har fungerat bra.

Data gällande 1 350 patienter granskades olovligt av anställd vid HUS

Totalt har 1 350 patienters uppgifter granskats olovligt vid HUS, säger chefsöverläkare Teppo Heikkilä till Yle.

Det här betyder att missbruket av uppgifter är större än vad man tidigare trodde.

Fallen har avslöjats under sommaren och HUS har utrett dem under de senaste veckorna.

I det mest omfattande fallet misstänktes en sjukvårdare som arbetade vid HUS för att utan tillstånd ha tittat på uppgifter om cirka 900 patienter.

Hittills har HNS skickat information om missbruket till cirka 1 100 patienter. Inom de närmaste dagarna kommer ytterligare 350 personer att informeras.

Mera: Omfattande snokande i patientuppgifter uppdagades vid HUS – närvårdare letade fram 1000 patienters data utan lov

Hivpoint har stängt sina dörrar i Helsingfors – inga snabbtester innan finansieringen klarnar

Det erbjuds inga snabbtesttjänster för Hiv för tillfället i Helsingfors. Hivpoint, som erbjuder tjänsten håller som bäst på och förhandlar med Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland om finansiering.

Jukka Keronen som är vd för Hivpoint vill inte kommentera läget desto mer.

– Hela paketet ligger nu på stadens bord och den här veckan är alla läkare som har med saken att göra lediga så inget händer nu på en tid, säger han.

Hivpoint skulle vilja utvidga sin verksamhet till att snabbtesta också andra könssjukdomar än Hiv.

Rekordmånga har besökt privatläkare på distans sedan coronapandemin

Efterfrågan på privata läkares distanstjänster har skjutit i höjden efter coronapandemin, uppger Folkpensionsanstalten.

I fjol fick över 300 000 personer FPA-ersättning för privatläkares distanstjänster. Det är nästan hundrafaldigt fler än för fyra år sedan.

Totalt betalades omkring 5 miljoner euro i FPA-ersättningar.

FPA bedömer att efterfrågan på distanstjänster inom sjukvården fortsätter öka trots att coronapandemin avtagit.

Den nya två veckors vårdgarantin har trätt i kraft

Vårdgarantin för icke brådskande vård har förkortats till två veckor. Den nya lagen trädde i kraft den 1 september.

Vårdgarantin gäller grundläggande hälso- och sjukvård, studerandehälsovård och mentalvårdstjänster. Inom munhälsovården förkortas vårdgarantin till fyra månader.

Experter vid Institutet för hälsa och välfärd befarar att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas på alla håll i landet, bland annat på grund av personalbrist. Social- och hälsovårdsministeriet är betydligt mer optimistiskt, där tror man att det är möjligt att uppfylla vårdgarantin.

– Utgångsläget är naturligtvis att när lagen är godkänd och den har trätt i kraft, så ska den vara realistisk, säger medicinalråd Tapani Hämäläinen vid ministeriet.

Österbottens välfärdsområde: Vård inom två veckor lyckas inte

Källa: STT, Social- och hälsovårdsministeriet

Kvinna håller sig för huvudet

Utredning om gynekologin i Jakobstad: ”Kan inte entydigt konstatera att det skett medicinska misstag”

Välfärdsområdets interna utredning av gynekologtjänsterna i Jakobstad är klar. Enligt välfärdsområdet har inga medicinska misstag gjorts i de två fall man tittat närmare på.

Budgetunderskottet i Egentliga Finlands välfärdsområde steg med 66 miljoner euro – orsaken är personalbrist

Personalbristen inom sjukvården speglas av i Egentliga Finlands välfärdsområdes budget.

Budgetunderskott stiger till ungefär 123 miljoner euro. Det är ungefär 66 miljoner euro mer än välfärdsområdet uppskattade tidigare.

Det här beror delvis på ökade personalkostnader. Välfärdsområdets utgifter har stigit på grund av övertid och utryckningsersättningar för att kompensera personalbristen.

Enligt välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen var det svårt att förutsäga ekonomin i välfärdsområdets första budget, det vill säga budgeten för 2023. Nu har man en tydligare bild av välfärdsområdets ekonomiska läge.

En skylt på en byggnad där det står hälsocentral och ingång på både svenska och finska.

Styrelseordföranden vid välfärdsområdet: Hangös hälsostation är inte hotad

Tidningen Västra Nyland skrev förra veckan att ett utkast från Västra Nylands välfärdsområdes strategiarbete föreslår att enbart Ekenäs skulle ha en egen hälsovårdscentral i hela Västnyland.

Arbetsgrupp utreder gynekolog i Jakobstad

Inom Österbottens välfärdsområde fortsätter utredningen av hur en av gynekologerna vid Malmska sjukhuset i Jakobstad har bemött sina patienter och vilka diagnoser han har ställt.

En utredningsgrupp har tillsatts och den kommer att ge besked nu i veckan.

Tanja Skuthälla som är ledande läkare för de operativa specialiteterna vid Österbottens välfärdsområde berättar att de under den senaste veckan fått in endast ett fåtal anmälningar om gynekologen.

Välfärdsområdet undersöker också möjligheterna att få ta del av de anmälningar som har gjorts mot gynekologen medan han var anställd av Vasa sjukvårdsdistrikt innan välfärdsområdet bildades.

En kvinna med håret uppsatt i en knut sitter med ryggen mot kameran och en dator i famnen. På skärmen syns en läkare med munskydd.

Vart ska man vända sig om man behandlas illa inom vården? Här är alternativen

Många låter bli att anmäla om de missnöjda med vården.

ÅUCS laboratorium flyttar till Eriksgatan

Vid månadsskiftet flyttar ÅUCS laboratorium från sin nuvarande plats på Hantverkaregatan till Eriksgatan i Åbo.

Laboratoriet på Hantverkaregatan är öppet till och med måndag 28 augusti.

Det nya verksamhetsstället finns på andra våningen i det så kallade FPA-huset på Eriksgatan.

Labbet besöks dagligen av upp till 350 kunder. De nya lokalerna möjliggör smidigare besök.

Samjouren i Karleby flyttar

Samjouren vid Mellersta Österbottens centralsjukhus flyttar. Från och med måndagen sker verksamheten i M-flygeln av sjukhuset. Ingång sker via dörren A2.

Orsaken till flytten är den pågående renoveringen av sjukhuset som nu nått det skedet att samjouren ska få nya utrymmen.

Renoveringen av samjouren väntas pågå i ungefär ett år.

Egentliga Finlands välfärdsområde får ny chefsöverläkare i september

Pirjo Mustonen, MD, docent i internmedicin, specialistläkare i internmedicin och kardiologi, har utnämnts till chefsöverläkare för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha).

Det här meddelar Varha i ett pressmeddelande.

Mustonen tar över uppgiften som chefsöverläkare efter Mikko Pietilä, som är direktör för sjukhustjänsterna.

Hon har sedan 2020 arbetat som utvecklingsdirektör för Varha och tidigare Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Chefsöverläkarens huvuduppgift är att säkerställa att hälso- och sjukvården är så säker, effektiv och kostnadseffektiv som möjligt.

Mustonen är född i Esbo men numera bosatt i Åbo.

Kvinna sitter i ambulans, man står framför fordonet

Vårdare på språng ska minska på köerna på samjouren

Mobil vårdenhet åker till patienten.

bild på fyrsjukhuset utifrån ÅUCS

Flera bäddavdelningar läggs ner under sommaren – allvarlig brist på sjukskötare

Större brist i Egentliga Finland än alla tidigare somrar.

En läkare tittar ner på en ipad och skrollar.

Klient- och patientdatasystemet Lifecare fick grönt ljus av välfärdsområdesstyrelsen

Även nya brandstationer och gratis preventivmedel godkändes.

Anställd vid Egentliga Finlands välfärdsområde åtalas för dataskyddsbrott

En anställd inom Egentliga Finlands välfärdsområde misstänks ha snokat på patienters uppgifter och ställs nu inför rätta.

I oktober framkom det att en anställd inom välfärdsområdet misstänks ha tittat på upp till 200 patientjournaler utan giltig orsak.

Arbetstagarens anställning upphörde efter att brotten framkom.

Åtal i ärendet har nu väckts under rubriken dataskyddsbrott. Fallet har kring 70 målsägande.

Enligt polisen har den misstänkta erkänt att hen tittat på patientuppgifter utan lov.

En vitklädd man med svarta glasögon och högt hår står i ett sjukhusrum.

Akuten i Vasa är överbelastad: "Hittills har vi klarat oss, men nu är vi trötta”

Förra veckan höll man ett möte för att hitta lösningar.

Vårdpolitikerna i Österbotten godkände sparplaner

Fullmäktige för Österbottens välfärdsområde har godkänt det såkallade framtids- och anpassningsprogrammet.

Efter en flera timmar lång diskussion godkändes programmet, som innehåller riktlinjer inför åren 2023-2026. Programmet tar sikte på att utveckla välfärdsområdets verksamhet så att mer krut läggs på förebyggande vård, vilket i sin tur på sikt kan leda till att mindre resurser behöver gå till dyr specialistvård.

Programmet innebär också omfattande inbesparingar. Enligt nuvarande prognos ska Österbottens välfärdsområde spara 95 miljoner euro på tre år.

Nu när ramarna för sparplanerna är spikade kommer man att gå vidare med att titta på servicenätverket på detaljnivå. Den diskussionen sker under höstens lopp.

Specialläkare Riikka Törnblom och operationssalskötare Jemina Silvola under en starroperation vid Åbo universitetscentralsjukhus.

THL: Köerna inom den specialiserade sjukvården växer

Köerna fortsatte växa under april månad.

Maria Palm, SFP.

SFP:s nya gruppordförande vill inte slå fast att 100 miljoner ska bort från vården i Österbotten

SFP har valt Maria Palm från Nykarleby till ny ordförande för fullmäktigegruppen i Österbottens välfärdsområde. Den stora frågan just nu är hur mycket och var det ska sparas.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida