Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Soite inför motionsrådgivning

Nu erbjuds motionsrådgivning som en del av rehabiliteringen för patienter med kranskärlssjukdomar i Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Rådgivningen består av en första träff där patientens tillstånd kartläggs och mål uppsätts, sedan följer flera träffar där patienten motiveras och leds mot att uppnå målen.

Till slut utvärderas det hur bra patienten lyckats och man planerar en fortsättning.

I sin helhet tar motionsrådgivningen sex till tolv månader.

En man tittat på ett halvtomt, eller halvfullt glas.

Är du pessimist? Du kan ha en förhöjd risk att dö i hjärtinfarkt

Optimismträning kan möjligen hjälpa, föreslår forskare.

Laserborr.

HU: Latent tandinflammation ökar risken för hjärtsjukdomar

Drygt 500 finländska personer med hjärtsymptom undersöktes.

Professor Pekka Puska vid THL.

British Medical Journal uppmärksammar finländska framgångar

Sundare livsstil minskade dödligheten med 80 procent.

Kör bil

Risken för stroke ökar vid långa arbetsdagar

Mer än 55 timmar jobb per veckan ökar sjukdomsrisken.

Calle Hård är en av Vegas sommarpratare 2015

Calle Hård: Indien blev mitt öde

Calles farmor hade en laddad revolver i nattduksbordet.