Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Hopptornet vid Hopom träsk i Liljendal

Sen algblomning i Lovisaviken och Hopom träsk

Algblomningen i Hopom träsk klassas som synnerligen riklig.

Hans Ekholm och Vesa Isoniemi.

Borgå kan förstöra orienterarnas skogsområde

Ett unikt skogsområde i Ebbo kan bli småhusområde.

Vatten i ett glas.

Husägare vid Gennarby träsk grundade vattenandelslag

Satsningen kan bidra till att göra Östersjön renare.

Täktbukten i Hangö.

Täktbukten får ny våtmark snabbare än planerat

Mycket arbete kvarstår för att rädda bukten.

biofiltrationsarbete i Tasträsk i Sibbo 21.09.15

En fröjd för både ögat och Tasträsk

Biofiltration gör miljön snygg och träsket välmående.

Rikligt med blågröna alger i Savijärvi träsk

Det finns ändå mindre alger än normalt för årstiden.

sandstrand

Svårt att förbättra Tasträsk

Sibbo publicerar undersökning om träskets tillstånd.

Sibbo vill inte sköta Savijärvi badstrand

Badstranden vid Savijärvi träsk i Sibbo ska inte längre fungera som en badstrand som Sibbo kommun underhåller.

Tasträskborna oroade för framtiden

Invånarna kring Tasträsket i Sibbo är oroade för hur vattendragets framtid ser ut. Nu inleds fas 3 i byggandet vid träsket och folk befarar föroreningar.

Fabriken lades ner 2008

Stora Enso utreder rening av bassäng vid Kemi träsk

Skogsbolaget Stora Enso tvingas sannolikt rengöra avfallsbassängen vid bolagets före detta cellulosafabrik vid Kemi träsk. Tvisten om avfallsbassängen har pågått i flera år. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen förkastat största delen av besvären i fallet.

Blågrönalger undersöks

Algerna ökar igen i Savijärvi

Algblomningen har igen tilltagit i Savijärvi i Sibbo efter en lugnare period.

Simskola i Liljendal

Simbilen besökte Hopom träsk

Liljendal- och Lappträskbarnen fick på onsdagen lära sig om bland annat livräddning och bad- och båtvett då Folkhälsans simbil besökte simskolorna.

LS: Vägtunnlar för uttrar kan ha grumlat Kvarnbyträsket i Tessjö

Motorvägsbygget mellan Forsby och Kotka kan ha grumlat vattnet i Kvarnbyträsket i Tessjö, det berättar tidningen Loviisan Sanomat.

Blågröna alger vid Savijärvi träsk.

Algerna tar över i Savijärvi

Med hettan kommer också algerna. Mängden blågrönalger i Savijärvi träsk i Sibbo har igen ökat.

Blågröna alger

Savijärvi enda röda fläcken på algkartan

Det finns nu ytterst rikligt med blågrönalger i Savijärvi träsk i Sibbo visar den senaste algrapporten.

Iskmosunden i Korsholm

Iskmosunden i Korsholm växer igen

Runt de små sjöarna finns både fastbosatta och fritidsbostäder. Den nybildade föreningen Iskmosunden har fått sammanlagt 27 000 euro av Närings-, trafik- och miljöcentralen, Korsholms kommun och föreningsmedlemmarna.

Iskmosunden i Korsholm

Iskmosunden växer igen

Gäddnatet har ökat de senaste åren och på flera ställen är botten täckt med flera meter slam. Föreningen Iskmosunden har fått pengar för att reda ut vad som kan göras för sunden.

Rikligt med blågröna alger i Savijärvi träsk

Trots den varma försommaren lyser algerna fortfarande med sin frånvaro i de östnyländska vattnen, med ett undantag, Savijärvi träsk i Sibbo.

ÖN: Fördämning hotar ge vika

Det finns en risk att fördämningen vid Lappträskets nordvästra ända rämnar. Det säger Lappträsks tekniska direktör Hannu Niemi i tidningen Östra Nyland

Den här manicken hjälper Östersjön att få mera syre och därmed mera bottendjur och livligare fiskstammar. Bild: YLE/Malin Lindholm

Tjusträsket kan få bättre syrepump

Miljöchefen Patrik Skult föreslår att Sjundeå kommun ska köpa en ny och bättre pump.

Nya våningshus med lekstuga i förgrunden

Bbl: Byaförening polisanmäler föroreningar i Sibbo Tasträsk?

Tasträsk i Sibbo, Söderkulla kan ha förorenats av slam, rapporterar Borgåbladet. Byaföreningen misstänker att en del av entreprenörerna som bygger kommunaltekniken på områdena Tasträsk II och III, låter slamblandat och eutrofierande vatten rinna ut direkt i träsket.

Byaförening varnade Sibbosimskola för blågröna alger i Tasträsk

Folkhälsan i Sibbo måste den här veckan snabbt flytta sin simskola i Söderkulla Tasträsk till Lövhyddan i Kalkstrand efter att byaföreningen vid Tasträsket varnat för blågröna alger i träsket.

Strand till liten sjö med träd i bakgrunden.

Planer på avloppsvåtmark i Kimitoön väcker kritik

På initiativ av föreningen Falkö r.f. ordnades på fredag eftermiddag en exkursion till Stora masugnsträsket i Dalsbruk. Exkursionsdeltagarna motsätter sig planerna på att bygga ett reningsverk och en våtmark i Dalsbruk.

Fisk till salu.

Planerat reduceringsfiske leder till bättre vattenkvalitet

Det reduceringsfiske i den östnyländska skärgården som inleds i vår kommer att leda till en klar förbättring av vattenkvaliten. På föreningen för vatten och luftvård i östnyland konstaterar verksamhetsledare Tero Myllyvirta att ett effektivt fiske är bästa metod när det gäller att minska på fosforbelastningen av våra vattenområden.