Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Carl Haglund står i Veritas kontor i Helsingfors iklädd mörk dubbelknäppt kavaj och slips .

Inga enkla lösningar när pensionssystemet ska reformeras – det här handlar det om

Högre avgifter, lägre pensioner, eller högre pensionsålder?

Arbetstagare protesterade utanför Nokias enhet i Uleåborg.

Facken är redo att ta strid mot regeringens arbetsmarknadspolitik – ”Vi reagerar på signalerna från våra medlemmar”

Hundratals FFC:are har marscherat ut från sina arbetsplatser i protest mot regeringen. STTK och Akava är också kritiska och planerar egna åtgärder.

bild på blankett från TE-centralen

Invandrare hittar jobb genom att ta själva ta kontakt med arbetsgivare

Få får jobb genom arbets- och näringsbyråerna.

Lucas Hahn, Anna-Lena Berglund och Salli Nyström vid Novia i Vasa.

Brist på olika typer av ekonomer i Österbotten: ”De vill ha någon med erfarenhet och man har inte erfarenhet innan man får jobb”

Företagaren Kjell Ahläng berättar att det är svårt att rekrytera bland annat bokförare. Enligt tradenomstuderandena Salli Nyström och Lucas Hahn vill företagen anställa dem som redan har erfarenhet.

Brist på experter leder till problem med rekrytering för företag

Över 60 procent av stora finländska företag har svårt med rekrytering på grund av brist på experter, visar en undersökning utförd av OP-gruppen.

Av de stora företagen har en tredjedel tvingats sänka kriterierna för att kunna anställa ny personal. Problemen med rekrytering riktar sig särskilt till expertpositioner och sådant arbete som görs fysiskt på arbetsplatsen.

En tredjedel av de stora företagen berättade också att bristen på experter leder till att företagen har svårare att investera i år.

Källa: STT

Fortfarande svårt att hitta arbetskraft i Egentliga Finland – läget viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare

Det är fortfarande svårt att hitta arbetskraft i Egentliga Finland meddelar Åbo Handelskammare.

Läget är lite bättre än förra året, men det finns stort behov av kunnig personal, exempelvis inom metallbranschen. Bland annat behövs det svetsare och montörer.

Det råder även brist av kunnig personal inom vården och inom städbranschen.

Åbo Handelskammares undersökning visar att läget är viktigt för företagens möjligheter att få arbetskraft.

Företagen prioriterar goda trafikförbindelser och lyfter fram Åbos dåliga flygförbindelser som ett hinder för att hitta arbetstagare.

Övervakning av bilverkstäder och biltvättar visar att både lönebetalning och arbetarsäkerhet försummas

Regionförvaltningsverket har övervakat verksamheten i 22 bilverkstäder och biltvättar.

Problem som obetalda lönetillägg, grundlön som underskrider kollektivavtalets minimilön och avsaknad av arbetsskiftsförteckningar hittades på nästan alla arbetsplatser.

Också arbetarskyddet har varit bristfälligt på många av ställena.

”Hos största delen av arbetsplatserna förekom det brister i riskbedömningen. Dessutom fanns det inga dokumenterade bevis på arbetstagarnas introduktion och handledning. Orsaken till bristerna verkade vara att företagarna inte hade känt till sina skyldigheter”, säger inspektör Vesapekka Karhi.

Källa: STT

Floristen Margit Koitto i Vasa.

Österbottniska företag tror på framtiden: ”Arbetet ger oss energi”

Österbotten är företagarvänligt, visar undersökning.

Närvårdare Bern Amar hjälper en äldre år 2018.

Strejkvågen fortsätter och arbetsgivarna befarar att klienter får lida

Flera strejker bryter ut inom den privata vården.

Kvinna ser rakt in i kameran.

Saara Ilvessalo sade upp sig från Åbo Akademi – säger att hon beskylldes för att ha tagit upp frågan om sexuella trakasserier i offentligheten

Saara Ilvessalo har sagt upp sig från Åbo Akademi. Orsaken till att hon lämnar Åbo Akademi är den långa processen gällande de sexuella trakasserierna och hur ärendet hanterades inom ÅA, meddelar hon.

Man i mörk tröja och förkläde sorterar brödpåsar

”Jag ska nog klara av det här ända tills jag går i pension” – outnyttjad potential bland personer med funktionsnedsättning

Fler personer med intellektuell funktionsnedsättning kunde fås ut i arbetslivet. Niklas Smedman har jobbat på bageri i Kvevlax i femton år och han stortrivs.

Vart fjärde företag erbjuder sommarjobb

En enkät bland drygt tusen företagare visar att 24 procent av företagen anställer sommarjobbare. Ju större företag till personalantalet, desto mer sannolikt anställs semesterersättare.

Av de små och medelstora industriföretagen planerar 41 procent anställa någon för sommaren; bland alla små och medelstora företag är andelen 25 procent.

Företagarens ålder korrelerar med intresset för att anställa sommarjobbare; ju yngre företagare desto vanligare är det med sommarjobbare. Störst är intresset alltså bland företagare i åldersgrupperna 18–39 år.

Blond kvinna pekar och ropar någonting

Norrena & Frantz: Drömchefer, skräckchefer och allt där emellan

Att de anställda gnäller på chefen hör till jargongen på många arbetsplatser. Ibland kanske chefen inte ens är så eländig, men klagandet blir ett sätt för kollegerna att umgås.

En person iklädd hjälm och reflexväst går över ett arbetsgolv.

Företagare är inte ivriga på fyra dagars arbetsvecka

Gallup: Tre av fyra kortar helst inte ner jobbveckan.

Nytt medlingsbud inom fastighetsservicebranschen

Riksförlikningsmannen har presenterat ett tredje medlingsbud i hopp om att lösa arbetstvisten inom fastighetsservicebranschen.

Servicefacket Pam har förkastat de två tidigare medlingsbuden om ett nytt kollektivavtal som omfattar städare och fastighetsskötare. Tvisten handlar främst om löner.

Pam och Fastighetsarbetsgivarna har förhandlat om ett nytt kollektivavtal sedan januari, men har inte lyckats komma överens. Konflikten har lett till flera strejker inom branschen.

Parterna ska svara på medlingsbudet senast klockan 11 på onsdag, uppger riksförlikningsmannens byrå på Twitter.

Tre pingisbollar i en glasburk, en hand lyfter upp en av bollarna.

Borgå stad lottade ut fastighetsskötarnas sommarsemestrar med pingisbollar

Det kom som en överraskning för de anställda.

Junien aikataulunäyttö Pasilan rautatieasemalla.

Lokförarna godkände inte medlingsbud – hotet om strejk den 20 mars kvarstår

Järnvägsunionen (RAU) godkände inte medlingsbud.

En femtedel av de arbetsföra ukrainska flyktingarna i Finland har fått jobb

Omkring 45 000 ukrainare har kommit till Finland sedan anfallskrigets början, och enligt Arbets- och näringsministeriet är ungefär två tredjedelar av dem i arbetsför ålder.

Majoriteten av dem saknar ännu sysselsättning. 5 400 ukrainska flyktingar har enligt ministeriet fått jobb, vilket ungefär en femtedel av de arbetsföra.

Ett initiativ för att förena arbetsgivare med arbetssökande är rekryteringsmässor.

Ukrainska Lola är nyutbildad psykolog och hon var en av första besökarna vid dagens mässa i Helsingfors. Hon säger att det är svårt för ukrainare att hitta jobb på grund av de höga språkkraven.

Ministeriets expert Susanna Piepponen tycker antalet arbetande ukrainare är bra med tanke på från hur svåra förhållanden ukrainarna har kommit till Finland.

Källa: Yle Uutiset

Varhaiskasvatusryhmä Helsingin rautatieasemalla.

Korsholm tar itu med många korta sjukskrivningar

Korsholms kommun kämpar med många korta sjukskrivningar. Under fjolåret var det jättemycket, säger koncernsektionens ordförande Anita Sundman (SFP).

Ett tåg åker i snöväder, vid sidan om rälsen finns skog och byggnader och fält.

Medlingsbud i förhandlingarna om lokförarnas arbetsavtal

Risk för tågstrejk med start 20 mars.

Postens frakttjänst inleder ny stödstrejk på onsdag

Finlands post- och logistikunion PAU meddelar om nya stridsåtgärder som berör Posten. Under stödstrejken kan frakthanteringen stanna av vid 23 av postens fraktterminaler.

Syftet med strejken är enligt PAU att stödja Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s lastbilsstrejk som inleds på onsdag. Lastbilsstrejken börjar under natten till onsdag och håller på i en vecka.

Enligt servicearbetarnas arbetsgivarförbund Palta är den planerade stödstrejken både oskälig och ansvarslös. Strejken kommer enligt dem inte att ha någon effekt på AKT:s avtalstvist, utan bara drabba folk utanför tvisten.

Byggnadsförbundet varslar om strejk

Byggnadsförbundet varslar om strejker som inleds den 10 mars, ifall inte arbetsgivaren och facket når överenskommelse i förhandlingarna om kollektivavtal.

Strejkerna skulle beröra dem som jobbar inom vattenisolering samt en del anställda inom målning och golvläggning.

Byggnadsförbundet anklagar arbetsgivarsidan för att försöka försämra anställningsvillkoren och inte gå med på förslag som utvecklar branschen och förbättrar dess produktivitet.

Busstrafiken i Åbotrakten påverkas betydligt om AKT:s strejk fortsätter i mars

Fackförbundet AKT har varslat om strejk bland busspersonalen. Strejken ska möjligtvis inledas den 1 mars och pågå till och med den 10 mars.

Enligt kollektivtrafikchef Sirpa Korte skulle den eventuella strejken ha en betydlig inverkan på busstrafiken i Åbotrakten.

Eftersom kollektivtrafiken sköts av en rad olika tjänsteleverantörer så är det ännu osäkert hur stor inverkan strejken skulle ha. Arbetsgivarna vet inte heller hur många chaufförer som skulle komma på jobb innan skiftet börjar.

Prioriteringslistor för bussrutterna har gjorts i samarbete med tjänsteleverantörerna. Huvudsakligen försöker de garantera att bussrutterna för skolbarn fungerar. De populäraste rutterna ska också få basservice i den mån som det är möjligt.

Enligt Korte måste allt ändå ses över enligt behov.

Om strejken blir av kommer Föli att starta en webbplats där de publicerar information om strejkens effekt på trafiken.

En person jobbar på sin laptop vid sitt matbord.

Många skulle byta jobb om de inte fick distansa

Under 30-åriga arbetstagare efterlyser mer flexibilitet.

Försöken att undvika en strejk inom bussbranschen fortsätter i dag

Bil- och transportfacket AKT och arbetsgivarsidan för biltrafiken fortsätter i dag på förmiddagen medlingen i busschaufförernas och reparationsverkstädernas arbetskonflikt.

AKT har varslat om strejk bland busspersonalen. Strejken skulle inledas den 1 mars och pågå till och med den 10 mars.

Källa: STT

Transportbranschens medling återupptas på onsdag

Medlingen i tvisten om flera transportbranschers kollektivavtal fortsätter på onsdag, meddelar Riksförlikningsmannens byrå. Det handlar om avtal som berör lastbilschaufförer, terminalpersonal och anställda som arbetar med transport och förvaring av oljeprodukter.

Inom de här yrkesgrupperna pågår en strejk som tar slut på onsdag morgon. Strejkerna påverkar bland annat sophanteringen och bränsletransporter, och kan leda till färre färskvaror på butikshyllorna.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida