Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Hästholmens kraftverk från fastlandet, vintertid.

Kärnkraftverket i Lovisa får tilläggstid till 2050

Vill bli av med beroende av ryskt bränsle.

Hästholmens kärnkraftverk i Lovisa.

Stuk ger grönt ljus för fortsatt drift av Lovisa kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen (Stuk) anser att driften av båda enheterna vid Lovisa kärnkraftverk kan fortsätta på ett säkert sätt efter att den nuvarande tillståndsperioden löper ut.

Det konstaterar Stuk i sitt utlåtande till Arbets- och näringsministeriet.

Enligt Stuk har Fortum tagit hand om säkerheten vid kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 i enlighet med gällande författningar. Fortum har också nödvändiga förutsättningar, förfaringssätt, kompetens och resurser för fortsatt säker drift.

De nuvarande drifttillstånden löper ut 2027 och 2030. Fortum har ansökt om ett nytt drifttillstånd för båda anläggningarna fram till 2050.

Fortum har också ansökt om nytt drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen av låg- och medelaktivt avfall i kraftverksområdets berggrund. Anläggningen skulle vara i bruk fram till 2090.

Enligt Stuk är det möjligt att fortsätta slutförvaringen på ett säkert sätt i nuvarande omfattning.

En man i svart tröja och svarta glasögon står framför en grön krittavla. Han håller i två gula bollar.

Fusionen kunde rädda jordens elproduktion – men vad är det egentligen?

Fysikläraren Nikke Palmberg förklarar på 45 sekunder.

Kärnkraftverket i Forsmark

Sveriges regering ger grönt ljus för slutförvaring av kärnbränsle

"Morgondagens ansvar kan inte undvikas i dag".

En spårvagn och en gul banner med texten "välkommen till skräpdumpen" på ryska.

Ryskt fartyg transporterar radioaktivt avfall från Tyskland på Finska viken

Lasten ombord består av 600 ton utarmat uran.

kärnkraftverket i lovisa 25.04.16

LS: Kärnavfall från nedlagd reaktor kan förvaras i Lovisa

VTT:s forskningsreaktor i Otnäs ska rivas.

En bild på ett blått hav, kobbar och skär och blå himmel.

STUK: Ingen orsak till oro för bogsering av kärnkraftverk på Östersjön

Flytande kärnkraftverk ska transporteras genom Finska viken.

Olkiluoto 3 i juni 2014.

TVO vill fortsätta kärnkraftsdriften vid Olkiluoto 1 och 2 till utgången av år 2038

Det nuvarande drifttillståndet löper ut i slutet av 2018.

Skärmklipp från Posiva Oy:s video om deras slutförvaring

STUK gav grönt ljus för slutförvaring av kärnavfall

Posivas anläggning i Olkiluoto ska tas i bruk på 2020-talet.

Schweiziskt kärkraftverk med Greenpeace banderoll i förgrunden.

Schweizarna emot snabb avveckling av kärnkraft

Både folket och kantoner sade nej.

Fennovoimas byggarbetsplats i Pyhäjoki. En orange grävskopa fyller jord i en gul lastbil på ett stort hyttjigt fält.

Slutförvaring av kärnavfall diskuteras i Pyhäjoki

Fennovoima ordnar en öppen temkakväll.

Kärnkraftverket i Olkiluoto.

Skolelever med invandrarbakgrund släpptes inte in i Olkiluotogrotta

Industrins Kraft förnekar att det skulle handla om rasism.

Fennovoimas byggarbetsplats i Pyhäjoki. En orange grävskopa fyller jord i en gul lastbil på ett stort hyttjigt fält.

Fennovoima undersöker Pyhäjoki för kärnavfallsförvaring

Det slutgiltiga beslutet fattas först på 2040-talet.

Slutförvaringsanläggningen för kärnavfall i Onkalo. Bräsnlestavarna från kärnkraftverken isoleras i långa kopparkapslar som sedan sängs ner i cylinderformade hål där de ska liggga i 100 000 år.

Slutförvaringen av kärnavfall får kritik: "Kopparkapslarna ärgar sönder"

Motsvarande förvaringsmetod godkändes i Finland 2015.

Barbara Geier-Häckh och Bettina Lampmann-Endeser på material från 1980-talet.

Mammor mot kärnkraft: ”Vi spärrade av lekplatserna”

Tysklands långa väg mot avveckling.

Reaktorn i Tjernobyl.

30 år sedan Tjernobylolyckan - vilka är riskerna i dag?

Allvarliga olyckor är relativt ovanliga, men risker finns.

Olkiluoto 3 i juni 2014.

Industrins kraft lämnade in ansökan om driftstillstånd

Ansökan gäller från början av 2018 till slutet av 2038.

I grottan Onkalo vid Olkiluoto forskar man i hur det kärnavfall som produceras i Finland bäst ska tas om hand. Bild: YLE/Smältpunkt/Mona Sandell

Studie: Permafrosten kan nå kärnavfall

Slutförvaringen borde omprövas, anser forskare.

Kärnsäkerhetstoppmötet i Haag avslutades

Över 30 länder förbinder sig att minska sina lager av höganrikat uran, som kan användas för att tillverka en atombomb. Det är ett av resultaten på det internationella kärnsäkerhetstoppmötet som avslutades på tisdagen i Haag i Holland.

Tunna med kärnavfall

Återvunnet kärnbränsle är fortfarande farligt

Fennovoima blir först i Finland att använda återvunnet uran som kärnbränsle. Men även om uranet återvinns är soporna långlivade, problematiska och farliga att förvara.

Olkiluoto 1 i gång igen

Kärnkraftverket Olkiluoto 1 producerar ström för riksnätet igen. Kraftverket togs i bruk tidigt på måndag morgon efter att ha snabbstoppats på söndagen.

Kärnavfallsläcka i USA

En kärnavfallsläcka har uppdagats i USA. Vätska läcker ut från sex tankar som innehåller kärnavfall i Hanford i delstaten Washington, uppger delstatens guvernör.

Posivas bergrum i Euraåminne

"Fennovoima kan också bygga ett eget bergrum"

Arbetsgruppen som har funderat på slutförvaring av kärnavfall tar inte ställning till hur många platser för slutförvaring som ska byggas i Finland. Kärnavfallet behöver inte nödvändigtvis förvaras i Posivas bergrum i Euraåminne utan Fennovoima kan också bygga en egen grotta.

Posivas bergrum i Euraåminne

Posiva vill slutförvara i Olkiluoto

Kärnavfallsbolaget Posiva har lämnat in ansökan till statsrådet om att få bygga en slutförvaringsanläggning vid kärnkraftverket Olkiluoto i Euraåminne. Kostnadsberäkningen för slutförvaringen är tre miljarder euro.

Jodtabeletter och strålningsmätare, 1980

Om hur man skyddar sig mot radioaktiv strålning (1980)

Kärnkraften är säker, och mot strålningen hjälper t.ex. jod.

Lovisa kärnkraftverk, 1976

När kärnkraften kom till Finland

Lovisa kärnkraftverk i sovjetisk stil började byggas 1971.

Tjenobyls kärnkraftverk i Ukraina

"Strålningen inget att oroa sig över"

Strålningen efter Tjernobylolyckan.

Tjernobyl

"Kärnkraftverksolyckan i Ukraina"

Olyckan i Tjernobyl

en man som blir intervjuad

Atomåldern

Kärnkraft i vår vardag