Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Laura Törnroos står framför en bild på flera beväringar i rad utomhus.

Är det farligt att vara beväring? Så här svarade ni

Över 100 personer har delat med sig av sina upplevelser.

Svarta läder skor på beväringarna i militären.

Har du varit med om en farlig situation som beväring? Berätta för oss!

Vi samlar in berättelser, också anonyma sådana.

Militärfordon och brandbilar vid en olycksplats vid en landsväg. Det fins orangea koner utplacerade på vägbanan för att dirigera om trafiken.

Beväringsförbundet om de senaste olyckorna: ”En enda olycka är för mycket”

Ingen beväring ska behöva vara rädd, säger förbundet.

Rekryter vid Nylands brigad.

Dragsviksolyckan: Nu är det polisen som sköter förundersökningen

Det som misstänks till en början är tjänstgöringsbrott.

Lauri Markkanen bär militärens utrustningssäck.

Lauri Markkanen inledde värnplikten – storebror Eero hjälpte med håret

NBA-stjärnan tjänstgör vid Idrottskolan i Sandhamn.

Rekryter i snödräkter står uppradade mot en rödtegelbyggnad.

Krigsmannaedgången och krigsmannaförsäkran i Nylands brigad genomförd

Cirka 470 beväringar lovade tjäna och skydda Finland.

Försvarsminister Savola: Förnyat uppbåd kanske i bruk redan 2025

Riksdagens parlamentariska värnpliktskommitté har som mål att förnya uppbådet redan år 2025, sa försvarsminister Mikko Savola (C) under ett tal vid försvarskursens öppning.

Ur det militära försvarets synvinkel är målet enligt Savola att öka antalet personer som fullgör militärtjänst. Samtidigt ämnar man stärka de ungas försvarsvilja och relation till det nationella försvaret.

– Ett bredare samhälleligt mål är dessutom att främja de ungas välmående och minska risken för utslagning.

Kommittén utreder nu möjligheterna till ett gemensamt uppbåd. Det här skulle enligt Savola öka de ungas generella kännedom om säkerhetsfrågor samt förse dem med mer information om beväringstjänsten, vilket man hoppas ska öka antalet intresserade.

Målet är också att fler kvinnor ska söka sig till den frivilliga militärtjänstgöringen och därmed vill man stärka kvinnors delaktighet i det militära försvaret.

Här kan du läsa Savolas tal i sin helhet.

Källa: STT

Rekordmånga kvinnor tjänstgjorde i militären förra året

För första gången var antalet kvinnor som genomgått militär utbildning fler än 1 000 per år. År 2022 hemförlovades sammanlagt 1 040 kvinnor från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

Antalet kvinnliga beväringar som ryckte in år 2022 var 1 211. Det här är flest någonsin.

Andelen kvinnor i reserven har varit på uppgång sedan år 2009. I slutet av år 2022 ingick sammanlagt över 12 000 kvinnor i reserven.

Kvinnliga frivilliga söker sig ofta till de mest krävande uppgifterna, berättar Försvarsmakten. År 2022 var det dryga 20 procent av de hemförlovade kvinnorna som hade utfört en 347 dygn lång militärtjänstgöring.

Rekryter anmäler sig till militärtjänstgöring till Nylands brigad i Dragsvik i Ekenäs 2.1.2023.

Spänning och förväntan vid porten i Dragsvik – närmare 600 rekryter ryckte in vid Nylands brigad

I dag (2.1.2023) inledde runt 10 000 rekryter sin militärtjänstgöring i Finland. Av dem ryckte cirka 580 in vid Nylands brigad.

Rekryter anmäler sig till militärtjänstgöring till Nylands brigad i Dragsvik i Ekenäs 2.1.2023.

Spänning och förväntan vid porten i Dragsvik – närmare 600 rekryter ryckte in vid Nylands brigad

I dag (2.1.2023) inledde runt 10 000 rekryter sin militärtjänstgöring i Finland. Av dem ryckte cirka 580 in vid Nylands brigad.

Över 10 000 rekryter rycker in

I dag inleder över 10 000 nya rekryter sin tjänstgöring.

Arméns truppförband får kring 10 000 nya rekryter, 1 600 hör till marinen och resten fördelas mellan gränsbevakningens och flygvapnets truppförband.

Flest nya rekryter samlas hos Björneborgs brigad, Karelska brigaden och Kajanalands brigad.

Källa: STT.

Rättelse klockan 10:04: Antalet rekryter är över 10 000, inte över 20 000 som det stod tidigare.

Anita Korva gör sin militärtjänstgöring i Kajanalands brigad.

Dalande psykisk hälsa bland ungdomar syns i antalet som avbryter sin militärtjänstgöring

Försvarsviljan har aldrig varit högre, men ändå avbryter lika många beväringar sin militärtjänst. Försvarsmakten menar i sin tur att antalet avhoppare är ett tecken på att ungdomar mår allt sämre.

Beväringar i kamouflagekläder, hjälmar och med gevär går på en väg.

Slutgiltigt nej från Försvarsmakten: Diabetiker får inte göra militärtjänst

Diabetiker är befriade från militärtjänst under fredstid.

Beväringar i Dragsvik

Vardagen på brigaden: Militäriskt beteende och städning

Hur ser vardagen på brigaden egentligen ut?

Arméskor

Beväringsförbundet: Ändra inryckningsdatum - nu får beväringar onödigt mellanår

"Övergången till jobb/studier efter hemförlovning lättare"

Några beväringar och tre 50-lappar (i euro).

Hur fattig är egentligen en beväring?

För en person satte militärtjänsten igång en skuldspiral.

Beväringar i krigsövning

"Beväringar förlorare i förmånsdjungeln"

BJO: Kan påverka lusten att söka krävande uppgifter.

Stridsuppvisning i samband med totalsäkerhetsmässa i Tammerfors sept 2015

OAJ: Militärtjänstgöringen stör det civila livet

Inryckningen borde ske i september och mars.

Så här kan du göra din beväringstid intressantare

Försvarsmakten erbjuder många olika uppdrag

Rekryter.

12 500 rekryter rycker in i dag

750 rekryter inleder sin tjänstgöring vid Nylands Brigad.

Eldledningschef underlöjtnant Oscar Kåll, löjtnant Oskari Keskitalo och eldledare aspirant Topias Puumalainen.

Nylands brigad igen bäst på att skjuta granater

Fem granatkastarkompanier deltog i tävlingen i Rovajärvi.

Beväringar i matsalen i Dragsvik

Trenden har vänt - nu stannar beväringarna i Dragsvik

Det har blivit mycket ovanligare att beväringar avbryter sin tjänstgöring vid Nylands brigad. Rekordvintern 2013 avbröt nästan var fjärde beväring men tack vare olika åtgärder är siffran nu betydligt lägre.

Beväringar marscherar

Proffsidrottares korta beväringstider under lupp

Proffsidrottarnas korta militärtjänstgöringstider är problematiska enligt biträdande justitieombudsmannen. Proffsidrottare tjänstgör oftast i bara sex månader för att beväringstiden inte ska störa deras karriärer.

Soldater i militären.

Beväringar lider av dålig inneluft

Dålig inneluft i kaserner orsakar problem för beväringar. Enligt Beväringsförbundet har beväringar fått symtom bland annat vid kustflottan i Åbo och Björneborgs brigad.

En skylt där det står Nylands Brigad, i bakgrunden en tegelbyggnade på Dragsviksområdet i Ekenäs.

Stal patroner och rökgranat från Nylands brigad

En ung man som stal patroner under militärtjänstgöringen i Dragsvik har dömts till böter av Västra Nylands tingsrätt. Mannen stal 69 övningspatroner, två patroner för stormgevär och en rökgranat under sin tid vid Nylands Brigad åren 2010-2011.

Inryckning för kontingent 2/2014 i Dragsvik.

Blandade känslor för blivande beväringar

På måndag eftermiddag var det dags för över cirka 780 unga att stiga in genom portarna på Nylands brigad i Dragsvik för att påbörja sin militärtjänstgöring. - Nu börjar man känna det där trycket, sade Axel Simola strax innan han gick in på brigadområdet.

Rak i ryggen, rak i ledet!

Kvinnor ska lockas till armén

Försvarsministeriet har startat ett pilotprojekt för att locka fler kvinnliga beväringar, skriver tidningen Aamulehti. Det är möjligt att alla unga kvinnor i hela landet får en inbjudan att söka in till den frivilliga militärtjänsten nästa år.

Befäl vid Nylands brigad

Armén lockar kvinnor

Inte sedan militärtjänst för kvinnor infördes i Finland har så många kvinnor som nu sökt till den frivilliga militärtjänsten. I år vill 818 kvinnor göra frivillig militärtjänst, det tidigare rekorden är från 1995. Det var då frivillig militärtjänst för kvinnor infördes.

Beväringar sittandes på rad

Sex på kasernen diskuteras för lite

Försvarsmakten borde tala öppet om sex mellan beväringar på kasernerna. Det vill det finskspråkiga beväringsförbundet Varusmiesliitto. Förbundet lyfter fram problematiken i tidningen Varusmies-lehti.

Pionjärkompaniet i Nylands brigad gör muskelkonditionstest. Oskar Hagström längst till vänster.

Tufft för beväringar i dålig kondition

Resultaten minskat med nästan 200 meter.

Nya beväringar rycker in på måndag

Cirka 700 personer rycker in i Nylands brigad i Ekenäs på måndag (6.1.). I december hemförlovades 489 beväringar.

Elektronisk fotboja

Totalvägrarna blir allt fler

Antalet totalvägrare, som varken går med på att göra militär- eller civiltjänst, har ökat rejält de senaste två åren. Siffran brukar enligt polisen ligga mellan 20 och 30 personer per år, men ifjol uppgick antalet totalvägrare till drygt 40.

Nya fall av klåda vid Nylands brigad

Flera nya fall av klåda har uppdagats bland beväringarna vid Nylands brigad. De fem drabbade beväringarna fick hudsymptom efter vistelse på övningsområdet i Syndalen i Hangö.

Olavi Jantunen

Allmän värnplikt eller yrkesarmé? Rösta här!

Brigadkommendör Olavi Jantunen är kritisk till medborgarinitiativet som vill avskaffa värnplikten. En yrkesarmé blir mycket dyrare, säger han. Andra hävdar att det värnplikten är dyr för samhället när beväringarna börjar jobba senare. Vad tycker du?

Beväring i skyddsdräkt

Beväringar rekordnöjda med militärtjänsten

Beväringarna är rekordnöjda med sin militärtjänstgöring, visar en enkät som gjorts vid hemförlovningen. Av de beväringar som blev civila i våras och i somras ansåg 85 procent att de hade fått positiva erfarenheter av tjänstgöringen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida