Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kvicksilver har atomnummer 80 och kemiskt tecken Hg.

Universums byggklossar: Kvicksilver

Kvicksilver har atomnummer 80 och kemiskt tecken Hg.

Abborre

Förhöjda kvicksilverhalter i abborrar och gäddor i små sjöar i Ingå

Man ska inte alltför ofta äta fisk från små sjöar i Ingå.

Fritidsfiskare med röd mössa och flytväst tar upp nät med en abborre i sin roddbåt.

Ingå fortsätter utreda kvicksilverhalten i fiskar

Första undersökningen visade förhöjda värden i Bruksträsket.

Abborre i nät

Forskare varnar för fisk från sura, bruna insjöar

Det är endast siklöjan som får grönt ljus.

Stilig abborre, fångad med svirvel.

Ät inte fisk från vissa sjöar i Ingå alltför ofta

Fiskarna innehåller förhöjda halter kvicksilver.

Abborrar

Kvicksilver i östnyländsk abborre – men fisken är inte farlig att äta

NTM-centralen har kollat kvicksilverhalten i nyländsk fisk.

Abborre

Hangö finansierar inte kvicksilverundersökning i Skogby träsk

Inga pengar har reserverats i budgeten.

Fiskar granskas på kvicksilver i Ingå

Forskare vill undersöka fiskar från bland annat Marsjön.

Tandläkarbesök.

Risker med kvicksilver i amalgam

I andra länder finns förbud.

Kuusakoskis tidigare återvinningscentral.

Kvicksilver i ytvattnet i Mjölbolsta

Mängderna små, men hör inte hemma i ytvattnet.

Outokumpus smältverk i Torneå

Outokumpu minskar frivilligt på kvicksilverutsläppen

Trots myndighetssignaler om att det är okej med rekordhöga utsläpp väljer Outokumpu att investera för att minska sina kvicksilverutsläpp i Torneå.

Stadsparken i Borgå har fått modern led-belysning

"Häftig lampbytesruljans nästa år"

Borgå Energi byter i rask takt ut belysningsarmaturen i Borgå centrum till modern led-belysning.

Opålitlig belysning

Vägbelysningsnätet och lampornas armatur i Östnyland är från 60- och 70-talet och borde ersättas med nya. Tills dess kan olika långa sträckor av vägar och gator ibland bli mörka utan klara orsaker.

Professor Ron Zevenhoven vid Åbo Akademi.

Professor kan hjälpa Outokumpu

En expert på rökgaser har många idéer till hur Outokumpus höga kvicksilverutsläpp i Torneå kan minskas.

Spotlight

Filter hjälper norskt stålverk minska på utsläpp

Med hjälp av en teknik som används i ett norskt stålverk kunde Outokumpu få ner sina rekordutsläpp av kvicksilver i Torneå. Ändå tvekar Outokumpu.

Miljötillstånd tillåter ökning av utsläpp

I somras beviljades Outokumpu i Torneå ett nytt miljötillstånd som inte kräver någon rening av kvicksilvret som finns i rökgaserna. Se TV-nytts inslag!

Outokumpu släpper ut mest kvicksilver i norden.

Här är Nordens största kvicksilverutsläpp

Största aktören finns i Torneå.

Klumpar av kvicksilver

Kvicksilver svårt att bli av med

För två veckor sedan klubbades FN:s nya miljöavtal igenom i Genève i Schweiz och över 140 länder gick med på att dra ner användandet av kvicksilver till ett minimum. Eliisa Irpola, beredande tjänsteman vid miljöministeriet, representerade Finland i förhandlingarna.

EU direktiv förbjuder försäljningen av kvicksilverlampor år 2015.

Avtal ska minska kvicksilverutsläpp

Över 140 länder har godkänt ett internationellt, bindande avtal för att minska på världens kvicksilverutsläpp. Avtalet förhandlades fram under ett femdagars FN-möte i Genève. Genom avtalet hoppas man få bukt med globala kvicksilverutsläpp.

Kremering av avlidna

Sandudds krematorium satsar på miljövänlig kremering

Sandudds krematorium strävar till att bli en finsk föregångare i miljövänlig kremering. I månadsskiftet kommer krematoriet att inleda en omfattande renovering.

En tandläkare mäter ström i munnen på en patient

Amalgam - ett gift i din mun?

Amalgamplomber påstods ge upphov till galvaniska strömmar.