Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Mer än hälften av finländarna får ersättning för läkemedel

Läkemedelsersättningarna fortsatte öka under år 2022. Sammanlagt ersattes läkemedel för 1,8 miljarder euro, vilket är 3 procent mer än året innan, uppger Folkpensionsanstalten.

Den totala läkemedelsförsäljningen ökade även den under förra året. Läkemedel såldes för 3,8 miljarder euro – en ökning på 3,8 procent från föregående år.

Över hälften av finländarna, 3 miljoner personer, fick ersättning för läkemedel i fjol.

Källa: STT

Laxodling i vattnen kring Skjervøy i Nordnorge

Mindre antibiotika men mer andra läkemedel i norska fiskodlingar

Laxlusen ställer till det för närvarande.

Sköldkörtelmedicinerna Thyroxin och Thyroid.

Sköldkörtelmediciner och Valvira väcker frågor

Valvira prickar som läkare ordinerar sköldkörtelmediciner

Tabletter.

Felmedicineringarna minskar i Österbotten

Chefläkare: Vi gör färre misstag än Helsingfors och Nyland.

Tonårsflicka sitter på marken i portgång

Bara hälften som behöver depressionsbehandling får det

Samtalsterapi är effektivast vid lindriga depressioner

Ett glas med vatten och läkemedelsburkar

Riskgrupper bör undvika osteoporosmedicinen Protelos

Patienter med hjärt- och kärsjukdomar bör undvika Protelos

Läkare: Man ser nog tecken på överdiagnosticering

Debatten om överdiagnosticering är livlig.

Vi kan få ESBL-resistenta bakterier från kyckling.

Djur får i sig allt mer antibiotika - och vi med dem

OECD rapporterar om kraftigt ökad användning av antibiotika i djurhållningen i den närmaste framtiden. Enligt OECD är det av allra största vikt att antibiotikans effekt bibehålls så att resistenta bakterier inte tar hem spelet.

Vårdpersonal i Liberia tar hand om smittade patienter.

WHO: Ebolasmittade kan snart behandlas med serum

Inom några månader kan ebolasmittade behandlas med serum, meddelar WHO. Den nya metoden går ut på att använda antikroppar från patienter som blivit friska från ebola.

Opiumvallmo

Asiater fick sämre smärtlindring på grund av historisk rädsla för morfin

Tillgången på smärtlindring via opioider som morfin är ojämlikt fördelad i världen. På grund av en historisk rädsla som kan spåras tillbaka till det utbredda opiummissbruk som rådde i Kina efter opiumkrigen på 1800-talet är många asiatiska myndigheter negativt inställda till opioider.

ADHD bland vuxna behandlas sällan

Närmare 100 000 vuxna finländare kan lida av ADHD, men bara en bråkdel av dem får vård. Vuxen- ADHD är klart underdiagnostiserad i Finland, menar psykiatriker Sami Leppimäki vid Arbetshälsoinstitutet.

Hjärnhinneinflammation på Åbodaghem

Ett barn på dagvårdsenheten i Gertrudsbacken i Åbo har insjuknat i hjärnhinneinflammation. Enligt staden handlar det om ett enskilt fall.

Få sexualbrottslingar vill äta medicin

Sedan årsskiftet försöker Justitieministeriet motivera dömda sexualbrottslingar att äta medicin som dämpar deras sexuallust. Därmed får de en chans att bli villkorligt frigivna.

Renoveringen av äldreboendet Hagalund har börjat i Nykarleby

Äldreboenden granskas i Nykarleby, Larsmo och Pedersöre

Regionförvaltningsverket, RFV, begär utredningar kring vården vid tre österbottniska enheter för äldreomsorg. Det handlar om Hagalund i Nykarleby, Sandlund i Larsmo och Pedersheim i Pedersöre.

Gravid mamma vid datorn

Allt fler fall av graviditetsdiabetes behandlas med mediciner

Graviditetsdiabetes är ett växande problem hos många blivande mödrar i Finland. Många gravida kvinnor har en hög sockerbelastning som i allt fler fall måste behandlas med medicinering.

Anna-Lisa och Ros-May Ekman

Exitus i rött

Att ha tuberkulos var på sin tid en skam.De sjuka blev utstötta på samma sätt som aidspatienterna senare.

Missnöjd kirurg ringer upp

Kirurg Timo Telaranta ringer upp efter sändningen. Han är väldigt besviken på innehållet i programmet.

Bröstcancer

SVT: Blodtrycksmedicin kopplas till bröstcancer

Bröstcancer är vanligare bland kvinnor som under lång tid tagit blodtrycksmedicin, visar ny amerikansk studie enligt SVT nyheter. Forskarna vet ännu inte vad sambandet beror på.

Mat kan vara starkt beroendeframkallande

Stefan: - 9 kg och friskare blod!

I november sade mitt fläsk kring samvetet att jag skall "besikta" mig. Beställde tid och man kollade alla möjliga värden i blodet. Bland annat det dåliga kolesterolvärdet var för högt. Nu togs nytt prov och jag fick resultaten.

Hivsmittat spädbarn botades

En amerikansk flicka som föddes hivsmittad ser ut att ha blivit botad från viruset. Genast då flickan föddes fick hon en stark kombination av tre vanliga läkemedel mot hiv. Nu är hon två och ett halvt år gammal och fri från viruset, trots att hon inte fått några hivmediciner på nästan ett år.

Psykmediciner gör också fiskar modigare

I undersökningar vid Umeå universitet lät man abborrar simma i vatten som innehöll lika höga halter medicinrester som vattnen utanför storstäder. Medicinresterna gjorde abborrarna modigare.

Nya rön: Statiner kan ge muskelont

Amerikanska forskare har funnit belägg för att statiner, som används för att sänka höga kolesterolvärden, kan orsaka smärtor i musklerna. Patienter, som ordinerats statiner har klagat över smärtor men det har inte hittills funnits vetenskapliga bevis för att medicinen kan ha sådana biverkningar.

Cecilia Henriksson expedierar e-recept vid Nummisbackens apotek i Åbo

E-recepten fungerar ännu inte problemfritt i Karleby

Övergången till elektroniska recept, alltså så kallade e-recept, har inte gått så smidigt som man hoppats i Mellersta Österbotten. Efter några månader hoppas både apotekare och läkare att systemet skulle löpa smidigare.