Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tarvobron i Munksnäs stängs av – välj annan rutt för din promenadrunda

Östra Tarvobron stängs av, eftersom det inte är tryggt att röra sig på den.

Helsingfors stad ber dem som rör sig i området att ta en cirka 200 meter lång omväg längs Ritobergsvägen. Skyltar har satts ut.

Det är frågan om en 150 meter lång pontonbro i Munksnäs, mellan fastlandet och holmen Tarvo. Bron är avsedd för gång- och cykeltrafik.

Staden uppger i ett pressmeddelande att bron från år 1998 tjänat klart. Den behöver, speciellt efter skador från de senaste vinterstormarna, ersättas med en ny.

Polisen utreder fall där en kvinna försvann – vill ha hjälp med att identifiera möjlig brottsplats i Egentliga Finland

Polisen fortsätter utreda fallet med Minna Suominen, som försvann 2012. Polisen utreder försvinnandet som ett brott mot liv under rubriceringen dråp.

Polisen försöker nu ta reda på den plats där förövaren gjorde sig av med Minna Suominens kropp efter det misstänkta dråpet. Baserat på den beskrivning som erhölls i förundersökningen släpptes kroppen i januari 2012 från en bro i en strömmande å.

Enligt beskrivningen är den aktuella bron så smal att endast en bil kan passera i taget, och det är en grusväg fram till bron.

Nära bron finns en mindre struktur, lik en gångbro, som korsar samma å. Gångbron kan ha en präglad plåt som material liknande till exempel ramper avsedda för rullstolar.

Från bron är det cirka 1-2 kilometer till närmaste större asfaltsbelagda bilväg. Det kan finnas en eller flera byggnader i närheten av broarna. Platsen ligger inom en 40 kilometers radie från Pansio i Åbo.

Stor lyftkran och lastbil vid ett brobygge.

NTM-centralen: Egentliga Finland och Satakunta har flest broar i dåligt skick

Vägnätet i Egentliga Finland och Satakunta är gammalt och det syns också i broarnas skick. Närings- trafik- och miljöcentralen meddelar att kring 20 procent av landets slitna broar finns i de här landskapen.

Rivningsarbetet av bron vid Skolgatan i Åbo förbereds på onsdag

Förberedelserna för rivningen av bron vid Skolgatan börjar på onsdag. Själva rivningsarbetet startar nästa vecka.

Rivningen av bron kommer att ta uppskattningsvis 2–3 månader, varefter man börjar bygga den nya bron.

Ett körfält är ur bruk från och med onsdag. Två körfält är i bruk under hela arbetet.

Gång- och cykelvägen är avstängd under rivningsarbetet. Fotgängare och cyklister uppmanas ta vägen genom Allegatan.

Trafikstockningar på Skolgatan och i närheten är att vänta, särskilt under morgon- och eftermiddagsrusningen.

Arbetet är relaterat till järnvägsprojektet Kuppis–Åbo. Som helhet beräknas projektet vara klart 2025.

Söderkulla gårds gångbro i Sibbo stängs snart

Sibbo kommun stänger gångbron till Söderkulla gård den 20 november. Efter det får fotgängare och cyklister inte längre använda den populära bron.

Kommunen kommer att sätta upp staket och varningsskyltar.

Den nuvarande gångbron från 1975 är i dåligt skick och ska rivas under vårvintern. Kommunen ersätter den sedan med en ny gångbro under 2024.

Den nya gångbron blir en fackverksbro med gallerverksräcken i trä och ett trädäck monterat på insidan av stålfackverket.

Reparationen av Teaterbron i Åbo flyttas till våren

Skador på Teaterbron i Åbo har upptäckts i samband med reparationen av Teaterbrons ytstruktur. Därför kräver bron en större reparation än planerat.

Det här meddelar Åbo stad i ett pressmeddelande.

Renoveringen skjuts upp till våren, då det inte är vettigt att göra det under vintern. Renoveringen av Teaterbron har gått bra de senaste veckorna enligt staden.

Till exempel har man redan tagit bort stensättningen samt konstverken på broytan.

Lovisas flytande bro repareras efter ruskvädret

Den flytande Kronobron i Lovisa ska förbättras och renoveras efter höststormarna.

Under de kommande veckorna ska man installera bräder längs nedre delen av broräcket så att bron blir ännu säkrare att gå på.

Kronobrons markstöd har delvis gett vika men enligt staden så förorsakar det ingen fara för dem som använder bron. Markstödet ska repareras och samtidigt förstärkas.

Staden påminner om att beakta vädret när man rör sig på bron. Brons yta kan emellanåt vara hal i höstvädret.

Ny temporär träbro togs i bruk i Hagalund

Efter olyckan i Hagalund i Esbo i maj, där 24 personer skadades då en tillfällig bro rasade, har de temporära broarna i området rivits ner och nu ersatts av en ny träkonstruktion.

Den nya träbron togs i bruk den 2 oktober och går över Östanvindsgränden. Tanken är att du ska kunna gå från köpcentret Ainoa till Omnia och vidare till Norrskensvägen.

En till bro ska byggas under hösten.

Broarna finns där eftersom ett omfattande byggarbete pågår i centrala Hagalund.

Drönarbild av Fiskehamnens skyskrapor i Helsingfors.

HS: Brändö bro måste rivas och byggas om

År 2021 påbörjade Helsingfors stad markundersökningar som visade att det inte är lönsamt att reparera Brändö bro. Den måste monteras ner.

Borgå stad: Flytta båten till södra sidan av Gamla bron redan i höst

Gamla bron i Borgå ser ut att renoveras i början av 2024.

Borgå stad förbjuder därför trafik längs ån vid Gamla bron i vinter och under hela byggarbetet.

De som behöver flytta sin båt längs ån till brons södra sida borde göra det redan under hösten.

Enligt den preliminära tidtabellen håller ombyggnadsarbetena vid Gamla bron på från början av 2024 till maj 2025.

Målet är att förnya bron så att den motsvarar dagens krav, och att förbättra brons säkerhet och bärkraft.

Skolgatans underfartsbro.

Trafikstockningar förväntas på Skolgatan i Åbo då rivningen av den gamla underfartsbron inleds

Också Bangårdsgatan lider av trängsel, när arbetet för att förbättra bangården sprider sig till gatuområdet.

Viktbegränsning införs på stadsbron i Kristinestad

I Kristinestad införs viktbegränsning på stadsbron och samtidigt blir körbanan smalare.

Vägbanden vid stadsbron sågs över i juli och utgående från de skador som finns i konstruktionerna har NTM-centralen och Trafikledsverket beslutat att vikten på bron begränsas till åtta ton. Tills nu har viktbegränsningen varit 25 ton.

Körbanan blir också smalare, sex meter i stället för 6 och en halv meter. Mittlinjen flyttas något och det arbetet görs under hösten. Det betyder att bron tidvis kommer att vara stängd för trafik i höst.

Bron ska genomgå reparationer, men i dag är det oklart vilka. Utmaningen är enligt NTM-centralen att bron är gammal - vägbanken är byggd på 1800-talet och planerades för trafik med häst.

I dag finns inga besked om när en reparation kan inledas och inte heller beslut om finansiering. Begränsningarna gäller tills bron och vägbanken har reparerats.

Tillfällig bro stänger farled vid Rävsundsbron – trafiken till byggarbetsplatsen dirigeras till den tillfälliga bron

Farleden för båttrafik kommer att stängas vid Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins.

Trafikledsverket har beviljat ett tillstånd för det här. Tillståndet gäller mellan åren 2023 - 2025 och vid behov också under år 2026.

Myndigheterna ska bygga en tillfällig bro för den tunga trafiken till byggarbetsplatsen. Enligt den ansökan som lämnats in kan också övrig tung trafik dirigeras till den tillfälliga bron vid behov.

Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen är bron ändå i det här skedet till för just trafiken från och till byggarbetsplatsen.

Därför måste farleden vid bron stängas för båttrafik.

Artikeln och rubriken uppdaterades 13.9.2023 klockan 12.17 med uppgifter från NTM-centralen.

Halvfärdig bro har kollapsat i Grekland – En person har omkommit

En bro under uppbyggnad har kollapsat i närheten av staden Patras i västra Grekland på söndagen.

Sex människor har blivit i kläm under den kollapsade bron, uppger räddningspersonal för nyhetsbyrån AFP.

En av personerna har omkommit och en annan är skadad, enligt polisen till AFP.

Olyckan inträffade i området Proastio på vägen till huvustaden Aten. Olycksorsaken är än så länge oklar.

Källa: AFP

Nu rivs gångbroarna vid olycksplatsen i Hagalund

Den östra tillfälliga bron har redan demonterats, uppger Helsingin Sanomat.

Rivningen av den västra bron är i gång. Bron går från Havsvindstorget till södra sidan av Östanvindsgränden.

Enligt staden är målet är att en ny tillfällig träbro över Östanvindsgränden tas i bruk i augusti.

Det var i maj som en tillfällig bro rasade i Hagalund och 24 personer skadades.

Kertjbron mellan Krim och Ryssland.

Kertjbron är en viktig försörjningsled för Ryssland och har dessutom ett symbolvärde

Putins prestigeprojekt strategiskt och symboliskt viktig.

Rävsundsbron

För tunga långtradare kör fortfarande över Rävsundsbron

För tunga långtradare kör dagligen över bron.

Stadsbron i Kristinestad får ny beläggning

På måndag ska de lappade delarna av stadsbron i Kristinestad få ny beläggning och efter det ska båda filerna igen öppnas för trafik.

Enligt Janne Ponsimaa, chef för enheten för väghållningsplanering vid NTM-centralen, kommer de här åtgärdena att hålla bron funktionsduglig en tid framöver.

Efter sommaren kommer man dock att analysera läget och fundera ifall en större renovering av bron skulle vara nödvändig.

Groparna i stadsbron i Kristinestad ska lappas

Stadsbron i Kristinestad börjar vara i uselt skick och både staden och YIT som ansvarar för underhållet har i flera år krävt att bron bör åtgärdas. Under den senaste veckan har stora gropar uppstått på bron.

NTM-centralen svarar ändå att de inte för tillfället har några planer på att grundrenovera bron, men de mest kritiska partierna med stora gropar kommer att lappas så snabbt som möjligt.

Entreprenören kommer att påbörja arbetet på platsen under vecka 27. Under arbetet kommer trafiken att ledas om till ett körfält.

Enligt Janne Ponsimaa, chef för enheten för väghållningsplanering på NTM-centralen, är målet att arbetet ska vara klart till sommarmarknaden då en stor mängd bilar rör sig över bron.

Artikeln uppdaterades 30.6 kl. 14:26 med information om när arbetet inleds.

Reparationen av Mannerheimvägens bro fortsätter

Helsingfors stad fortsätter arbetet med att reparera Mannerheimvägens bro.

Arbetet inleds måndagen den 3 juli. Då stängs gång- och cykelvägen Banan av från trafik under Mannerheimvägen, av säkerhetsskäl.

Cyklister och fotgängare får ta en liten omväg så länge arbetet pågår.

Renoveringen av bron stoppades i maj på grund av att en naturskyddsförening krävde att bron skulle skyddas. Kravet togs tillbaka i slutet av juni, och nu fortsätter staden förnya bron.

Betongvalvet kommer att bytas ut, men brons stenvalv kommer att restaureras så att stenfasaden bevaras.

Staden övervägde att restaurera bron så att det gamla betongvalvet bevarades, men konstruktionen ansågs vara i för dåligt skick.

På bilden är en av broarna intill Svinö i Borgå.

Broarna till Svinö i Borgå ska förnyas – men först om några år

Broarna förstärks så de håller tills dess.

En cyklist kör under en stenbro.

Naturskyddsförening backar – drar till kravet på att Mannerheimvägens bro skyddas

Oklart om betongbron ska byggas om helt, eller restaureras.

Många broar i dåligt skick i de österbottniska landskapen

Palasbäcksbron i Nykarleby är en av de sex broar i de österbottniska landskapen som ska repareras eller förnyas under år 2023.

Palasbäcksbron är en rörbro, och under året ska det gamla röret bytas ut mot ett nytt.

Enligt NTM-centralen finns det 88 broar i dåligt skick och 52 viktbegränsade broar i de österbottniska landskapen.

Behovet av broreparationer är så stort att finansieringen inte räcker till att reparera eller förnya alla broar, och då prioriteras viktbegränsade broar bort.

NTM-centralen säger att viktbegränsade broar kan vara i gott skick trots begränsningen.

Stora brokonstruktioner i disig vinterskymning.

Regeringen ska utreda en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå

Inte nödvändigtvis en bro, kan också vara en gasledning.

Tillfälliga brokonstruktioner i Helsingfors är säkra att använda

Efter broraset i Hagalund i Esbo som skedde i maj ville man försäkra sig om att inget liknande kan ske i Helsingfors. Därför har man nu kontrollerat stadens tillfälliga brokonstruktioner och kunnat konstatera att de är i gott skick.

I staden används tillfälliga broar bland annat vid bygget av Kronbroarna, vid Hermanstads strandväg och vid centralstationen.

De tillfälliga broarna på stadens övriga byggplatser för hus och gator konstaterades också vara i skick.

En plankorsning med bommar och trafikljus, vårvinter och soligt väder. Ovanför banan syns elledningar. Längre borta syns skog och hus.

Nu stoppas planerna på en ny vägtrafikbro över järnvägsspåret i Leksvall

Förvaltningsdomstolen vill behandla besvären först.

Trafikledsverket vill stänga farleden vid Rävsundet från och med i höst

Myndigheterna vill stänga farleden vid Rävsundsbron från och med första september fram till att den nya bron blir klar. Det här kräver en ändring av tillståndsvillkoret i vattenlagen.

Myndigheterna ska bygga en tillfällig bro för den tunga trafiken till byggarbetsplatsen vid den nya bron. Det här minskar på belastningen på den nuvarande bron. Eftersom den tillfälliga bron är bara ungefär en meter hög, kan inte båtar köra under den. Därför måste farleden vid Rävsundsbron stängas, meddelar Trafikledsverket.

Korsholm föreslår tunnel eller broalternativ för hamnvägen

Ifall målet med hamnvägen är att minska på trafikmängderna i Vasa centrum så är tunnel- eller broalternativet att föredra. Det anser samhällsutskottet i Korsholm.

– Bro-alternativet är det dyraste, men vill man ha effekt ska man använda det, konstaterar utskottets ordförande Kenth Nedergård (SFP).

Konsekvensbedömningen som utskottet tog ställning till gällde de två alternativ för hamnvägen som skulle löpa genom markområden i Korsholm, det vill säga Fladan och Vikby-alternativen.

Av dessa två alternativ föredrar utskottet Vikby-alternativet, men man anser att det primära syftet med Vasa hamnväg är att minska på genomfartstrafiken via Vasa stadscentrum och det uppfylls inte i dessa två alternativ.

Rävsundsbron

Rävsundsbrons skick oroar, men politiker litar på myndigheterna: ”Ingen orsak att trycka på panikknappen”

Rävsundsbron är den enda fasta förbindelsen mellan Pargas och den väståboländska skärgården och fastlandet.

Bjarne Mara, David Köping, Fredrik Ström och Stefan Thölix vid en åker i Tölby i Korsholm.

De oroar sig för åkrarna – vill se mer utredningar innan beslut om Vasa hamnväg tas

Beakta invallningsområdena när ni planerar hamnvägen. Den uppmaningen skickar berörda i Tölby-Vikby området. Den tajta tidtabellen får också kritik.

För tunga transporter kör dagligen över Rävsundsbron – myndigheterna vill få bukt med problemet

Nu ska tunga transporter på Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins övervakas mer än tidigare.

Den högsta tillåtna vikten för en transport är 76 ton. Enligt NTM-centralens mätningar har ändå transporter på 80 ton dagligen kört över bron. Transporter på upp till 100 ton har också mätts. Det här vill myndigheterna nu få bukt med.

Inga nya specialtillstånd för transporter beviljas heller på Rävsundsbron, tills brons skick har granskats ytterligare. De allra tyngsta specialtransporterna måste kanske förbjudas helt.

Belastningen på bron monitoreras och granskningarna på brons skick fortsätter under den här veckan.

Hastigheten på bron sänktes till 30 kilometer i timmen för några dagar sedan.

En information kommer också att ordnas för allmänheten den 15 juni.

Väg 170 stängs för trafik i Illby i Borgå

På måndag börjar arbetet med att reparera sättningarna i landsvägen vid Illby å.

Det betyder att landsväg 170 stängs av för trafik vid Illbyåns bro.

Arbetet väntas pågå till slutet av oktober och under den tiden dirigeras fordonstrafiken till en omväg via Borgå och Sannäs.

Man kan däremot cykla och gå som vanligt längs landsväg 170 också medan vägarbetet pågår.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida