Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kaskö slog fast skattesatserna efter omröstning

Kaskö sänker inkomstskatten men höjer fastighetsskatten. Det slog stadsfullmäktige fast på sitt möte på tisdagen.

Stadsdirektören Markku Lumios förslag var att inkomstskatten skulle avrundas uppåt nästa år, från 10,36 procent till 10,4. Styrelsen gick i stället in för en sänkning till 10,3 procent. Fullmäktige gick på styrelsens linje.

I frågan om fastighetsskatten blev det två omröstningar. Först röstade man mellan en höjning till 1,8 procent och att behålla den nuvarande skattesatsen på 1,6 procent. Rösterna föll 12 mot 5 till förmån för en höjning.

Därefter röstade man mellan en höjning till 1,8 procent och styrelsens förslag att höja skattesatsen till 2 procent. Även där var det 1,8 procent som utgick med segern, denna gång med 13 röster mot 4.

Fullmäktige godkände även att Kaskö ansöker om en höjning av statsandelarna med 700 000 euro.

Budgeten för nästa år behandlas på fullmäktiges möte i december.

Ormhuset i Grankulla tog ett steg framåt

Planeringen av ett nytt stadshus i Grankulla kan fortsätta, det slogs fast efter sex omröstningar under måndagens fullmäktigemöte.

I den sista och avgörande omröstningen röstade 13 ledamöter för att begrava projektet, medan 21 röstade för fortsättning.

Utgångspunkten för projektet är att det befintliga stadshuset rivs. Det ersätts av ett avlångt slingrande flervåningshus med bland annat nya lokaler för Grankulla stad och bostäder. Fullmäktiges beslut tillåter nybyggen till en våningsyta på drygt 20 000 kvadratmeter.

Då planeringen är klar är det upp till fullmäktige att avgöra om projektet ska förverkligas.

Begäran om omprövning gällande Kyrkslätts val av bildningsdirektör lämnades in

I september beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt igen att välja Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Hon valdes första gången redan 2020, men Helsingfors förvaltningsdomstol hävde beslutet i somras efter ett besvär.

Nu har en ny omprövningsbegäran lämnats in inom utsatt tid enligt vilket det finns såväl formfel som sakfel i beslutet och att det också står i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Nu ska kommunen utreda det som lyfts fram i begäran och sedan tar styrelsen tar ställning till det.

Nu är det klart hur Korsholm använder sin första invånarbudget – Helsingby får utegym

Summan på 15 000 euro som har reserverats för Korsholms första invånarbudget går till ett utegym på Helsingby idrottsområde. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunens invånare fick först komma med förslag på hur pengarna skulle användas. Närmare 80 förslag lämnades in, varav de flesta berörde utveckling av utrustningen på grönområden och idrottsanläggningar. Tio förslag valdes sedan ut till en omröstning.

Totalt lämnades 827 röster in. Av dem gick flest röster, eller 155 stycken, till just ett utegym till Helsingby idrottsområde. Gymmet ska alltså färdigställas redan i år.

Alla förslag som inte gick vidare i omröstningen skickas vidare till sektorerna som ansvarar för dem.

Skiss över Nickby gård.

Planerna för Nickby gårds centrum gick vidare efter omröstning

Fortfarande är politikerna oense om dimensioneringen.

Alla Borgåröster var räknade först vid midnatt: ”Någon måste vara sist”

Det räckte ganska länge innan alla Borgåröster var räknade under valkvällen. Särskilt i de fyra stora röstningsområdena Näse, Vårberga, Norra Borgå och Kvarnbacken dröjde det innan rösträkningen kom i gång.

Lite före midnatt kunde Yle Östnyland rapportera att alla Borgåröster var räknade.

Enligt stadens jurist Johanna Päivärinta, som är sekreterare i centralvalnämnden i Borgå, så var det inget konstigt med räknandet av valdagens röster. Det gjordes i Borgå medan förhandsrösterna räknades av den nyländska valkretsnämnden i Helsingfors.

Enligt den nyländska valkretsnämndens ordförande Matti Hilli råkade det sig bara att Borgås förhandsröster var senare i turen än tidigare år.

– Det tog lång tid med förhandsrösterna. Någon måste alltid vara sist, säger Hilli.

När Yle Östnyland ringer Hilli på måndagseftermiddagen är kontrollräkningen av de nyländska rösterna snart klar. Enligt Hilli ser det inte ut att bli några ändringar i resultatet för Nyland.

Livlig förhandsröstning i Östnyland – nästan hälften av Borgåväljarna har röstat

Förhandsröstningen inför riksdagsvalet har avslutats och nästan hälften av Borgåborna har redan röstat.

Valdeltagandet i Borgå ligger just nu på 46 procent.

De näst flitigaste väljarna finns i Sibbo, där 38,6 procent av invånarna har röstat. Efter det kommer Mörskom med ett valdeltagande på 38,2 procent och Lovisa med ett valdeltagande på 34,9 procent.

Lägst är valdeltagandet tillsvidare i Lappträsk där det ligger på 31,9 procent.

Av alla nylänningar har 37 procent röstat.

Den egentliga valdagen är på söndag.

Vasa vill ta med barnen i beslutsfattandet

I Vasa kommer femmor från Vikinga skola och Onkilahden yhtenäiskoulu att få säga sina åsikter om bland annat Travdalens torg. I mars testas nämligen Barnens råd, en modell som ska göra barnen mer delaktiga i beslutsfattandet.

"Frågor från stadens aktuella projekt tas upp till diskussion med barnen som får komma med idéer", säger planeraren Anni Toivanen i ett pressmeddelande.

Tanken är att alla skolor och daghem i Vasaregionen ska kunna ansöka om att vara med de kommande åren.

I mars ordnas också Barnens inflytelsedag, då skolelever besöker Styrelsegården för att bekanta sig med stadens beslutsfattande.

Daghemmet Lekgården är en röd byggnad med vita fönster och knutar.

Daghemmet Lekgården i Lovisa förblir stängt

För få barn i byn för att löna sig.

Två unga personer, den ena har en ballong i handen.

Forskare rekommenderar: "Låt 16-åringar rösta – då kan valdeltagandet bli bättre"

Vänjer sig unga vid val, kan det hålla i sig, är logiken.

Spårvagn nr 5 åker ut från depån.

Helsingfors stads trafikaffärsverk blir bolag

Stadsfullmäktige avgjorde frågan efter lång diskussion.

Utbildningsdirektör Sari Gustafsson

Borgå valde Sari Gustafsson till bildningsdirektör igen

Rösterna i fullmäktige föll 43–8.

En person i rullstol åker fram på en smal väg eller gångväg i höstlandskap.

Lojo säger nej till nya färdcentralen - politikerna ändå inte eniga om beslutet

Beslutet fattades av social- och hälsovårdsnämnden.

En cannabisplanta, ett glas rödvin och en rödvinsflaska på ett bord.

I dag behandlar riksdagen medborgarinitiativet om cannabis - det här handlar förslaget om

Undertecknarna vill att bruk i små mängder avkriminaliseras.

Virkby skola i Lojo.

Svenska skolorna och daghemmen i Lojo slås inte ihop

Lojo stadsfullmäktige röstade om stadens sparpaket.

Marsch för självständighet

Ryssland påverkade val i Storbritannien, påstår landets underrättelseutskott

Utskottet kräver ytterligare utredningar om påverkan.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida