Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nu kan du bada vid Lappviks badstrand igen

Vattenkvaliteten på Lappviks badstrand är normal igen, meddelar Sydspetsens miljöhälsa.

Tidigare hade flera stränder i Raseborg en ökad halt av kolibakterier i vattnet. En av dem var Lappviks badstrand men nu har Sydspetsens miljöhälsa utfört nya mätningar som visar att det är säkert att ta en simtur i Lappvik.

Nu råder badförbud vid Sommarösund i Korsholm

Vid provtagning den 8 och 10 augusti har kvalitetsrekommendationerna för intestinala enterokocker överskridits.

Skälet till den höga bakteriehalten antas vara regnen innan provtagningen. De kan ha sköljt ut orenheter i havsvattnet.

Korsholms kommun meddelar att ett nytt prov tas idag, den 16 augusti. Information om provresultaten ges i början av nästa vecka.

Redan förra veckan gick Västkustens miljöenhet ut med en avrådan om bad vid Sommarösund, men nu råder alltså badförbud.

Fritt fram att simma vid stränderna i centrala Hangö och Ekenäs igen

Nu avråder inte Sydspetsens miljöhälsa längre från att bada vid stränderna Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Provresultaten från den 10.8.2023 visar att badvattnet vid stränderna uppfyller kraven.

Myndigheten avråder ändå fortsättningsvis från bad vid stranden i Lappvik. Vattenkvaliteten i Lappvik kommer att uppdateras efter att nya vattenprover analyserats.

Sydspetsens miljöhälsa poängterar i ett pressmeddelande att den dåliga vattenkvalitén kan bero på stormen förra veckan. Vågor, kraftig sjögång, vind och variationer i vattenståndet kan påverka vattenkvaliteten. Myndigheten menar att det är bra att tänka på när man badar på andra badplatser.

Badförbud i Korsholm och Karleby

Miljöhälsovården avråder från bad vid Sommarösunds badstrand i Korsholm.

Vid provtagning av badvattnet konstaterades förhöjda värden av enterokocker. Badvattenkvaliteten uppfyller därmed inte kvalitetskraven. Nya prover har tagits och resultaten från dem kommer nästa vecka.

Vid Lahdenperä badstrand i Karleby rapporteras om kolibakterier i vattnet. Mängden bakterier är så stor att miljöhälsovården avråder från bad. Nya prover tas på måndag.

Simma inte vid Plagen och Källa lägergård i Lovisa

Lovisa stad rekommenderar att undvika simning vid Plagens badstrand och stranden vid Källa lägergård.

Det här eftersom det har upptäckts för höga halter bajsbakterier i ett vattenprov.

Enligt staden är det ännu oklart vad den höga bakteriehalten beror på. Nya vattenprover tas för att följa upp vattenkvaliteten.

Information om provresultaten och om vilka badvatten som är okej finns på miljöhälsovårdens webbplats.

Simma inte på Plagen och Bellevue i Hangö idag, inte heller vid Knipan eller Knipnäs i Ekenäs

Miljöhälsomyndigheten i Hangö och Raseborg meddelar att folk helst inte ska bada vid några stränder i Hangö och Ekenäs.

Avrådan gäller Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Vattnet vid dessa stränder visade förhöjda halter av avföringsbakterier vid en rutinkontroll.

Man kommer att ta nya prover så snart som möjligt och informera allmänheten om läget.

Man sätter också ut information på de berörda stränderna så fort man hinner.

Möjligt att bada igen vid Kronvik badstrand i Vasa

Nu går det att bada vid Kronvik badstrand i Vasa igen, meddelar Vasa stad i ett pressmeddelande på fredagen.

I måndags meddelade staden att de avråder folk från simning vid Kronvik badstrand på grund av att blågröna alger konstaterats i vattnet. Men enligt nya prover uppfylls vattenkvalitetskraven i badvattnet igen.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) upp fram till 31.8.2023.

Om man upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom avvikande färg eller lukt eller blågröna gröna alger, uppmanar Vasa stad att man meddelar stadens miljöavdelning eller den som sköter stranden.

Möjligt att bada igen vid Kittholmens badstrand i Jakobstad

Miljömyndigheten i Jakobstad meddelar att man nu kan bada igen vid Kittholmens badstrand i Jakobstad.

I onsdags kom information som avrådde simning vid badstranden efter att cyanobakterier påträffats i vattnet.

Efter ny kontroll av vattnet är simning okej igen.

Cyanobakterier vid Kittholmen i Jakobstad

Miljömyndigheter i Jakobstad avråder från simning vid Kittholmens badstrand.

Orsaken till att man bör undvika bad vid Kittholmen är att det i vattnet upptäckts cyanobakterier, eller bakterier från blågröna alger.

Vattnet vid badstranden kontrolleras på nytt på fredag.

Nu går det igen att simma vid badstränder i Vasa

Vasa stad meddelar att det igen går att bada vid Gustavsborgs och Abborröns badstränder.

Enligt de nyaste proverna uppfyller vattnet kvalitetskraven. Tidigare innehöll vattnet för höga bakteriehalter, vilket man tror berodde på avföringen från gäss som vistats på stränderna.

Vid Kronviks badstrand rekommenderas badande ännu inte, eftersom vattenprover därifrån fortfarande visar en något förhöjd halt av fekala enterokockbakterier. Bakteriehalten är dock klart på väg neråt. Det misstänks att skälet till att vattnet i Kronvik blivit förorenat är att orenheter från jorden har sköljts ut i vattnet.

Vasa stad avråder fortfarande från att simma vid flera badstränder

Vattenkvaliteten är fortfarande inte i skick vid de allmänna badstränderna Abborrön, Gustavsborg och Kronvik i Vasa, skriver staden i ett pressmeddelande på måndagen.

Staden har undersökt ledningarna för dagvattennätet och avloppsvattnet vid området för Gustavsborg och Abborrön, men inget avvikande har upptäckts.

De höga bakterienivåerna i vattnet vid Gustavsborg och Abborrön härstammar sannolikt från de gäss som rört sig vid stränderna. Vid badstranden i Kronvik har det gjorts anmälan om lukt, vilket tyder på att vattnet är förorenat. Orsaken undersöks för tillfället.

I Vasa finns totalt 13 allmänna badstränder. Vid alla de övriga stränderna visade provtagningen att vattenkvaliteten var god. Inga observationer av cyanobakterier har gjorts i vattnet.

Servicebyggnadens stomme klar vid Tasträsk

Arbetet med den nya servicebyggnaden vid Tasträsk badstrand i Sibbo går framåt.

Stommen är klar och undertaket är lagt. Följande steg är att bygga utsidan och gjuta golvet.

Servicebyggnaden ska också kopplas till kommunens vatten- och avloppsnät.

Badstranden har hittills bara haft utedass men den nya servicebyggnaden har toaletter och omklädningsrum.

Arbetena beräknas bli klara till november. Då kan föreningen Sibbo-Vargarna använda den nya servicebyggnaden i samband med vinterbad.

Vasa stad avråder från simning vid Gustavsborgs och Abborröns badstränder

Vattenprover som togs vid badstränderna på Gustavsborg och Abborrön i Vasa på måndagen innehöll fekala Escherchia coli-bakterier som överstiger gränsvärdet. Simning vid de här stränderna rekommenderas inte för tillfället.

Tiotals gäss har observerats vid båda stränderna. Föroreningen av badvattnet är troligen en följd av gässens avföring.

En del av bakterieproverna är ännu inte klara och slutliga resultat fås i slutet av veckan. Man kommer att ta nya prover vid stränderna inom de närmaste dagarna, skriver staden i ett pressmeddelande.

Skyltar som informerar om att simning inte rekommenderas kommer att finnas vid stränderna.

En strand full av människor.

Sommar och sol perfekt för schysst strandhäng: ”Vi kommer vara jättelänge på stranden”

På Carpella i Karperö njuter många av en dag på stranden.

Blågröna alger har observerats i Karlebytrakten

Som följd av det varma vädret har observationerna av blågröna alger ökat i Österbotten den här veckan.

Blågröna alger har observerats ställvis längs Karlebys kust. Små mängder blågröna alger har observerats vid badstränderna Gamla Hamnviken och Lahdenperä. Rikliga mängder har hittats vid badstranden Rödbergen.

I Vasatrakten och i de sydliga delarna av Österbotten är algläget lugnt.

Det varma vädret gör att algerna frodas

Både myndigheternas och allmänhetens observationer av cyanobakterier tyder på att de blågröna algerna ökar.

Vid simstränderna i Karleby och Kronoby har alger observerats.

På webbplatsen järvivwiki kan man följa med algläget och vid simstranden Palma i Karleby har observerats mycket cyanobakterier.

Förra veckan meddela Finlands miljöcentral att det svala och regniga vädret hade minskat på algmängderna, den här veckan har vädret varit varmare.

En kvinna i våtdräkt och snorkel står på en solig sandstrand

Sopjakt på djupet – dykarföreningar håller rent under ytan vid Vasas badstränder

Det är högsommar och badstränderna är i flitig användning. I Vasa är det stadens anställda som håller rent på själva stränderna, medan två dykarföreningar har anlitats för att rensa upp under ytan.

Cyanobakterier på Hasselholmens badstrand i Borgå

En liten förekomst av cyanobakterier har upptäckts i dag, den 7 juli, i ett vattenprov från Hasselholmens badstrand i Veckjärvi. Även om det är frågan om en måttlig mängd cyanobakterier, alltså blågröna alger, så är det bra att vara försiktig och hålla till exempel småbarn borta från vattnet.

För en vecka sedan upptäcktes det lite cyanobakterier också på badstranden Sondby 2.

Algsituationen kan snabbt förändras och därför är det bra att kontrollera algsituationen vid stranden innan man går i vattnet. Upptäckterna av alger kan anmälas direkt till Borgå stads miljöhälsovård som övervakar badstränderna i östra Nyland.

Badsträndernas mikrobiologiska vattenkvalitet analyseras 3–4 gånger per badsäsong. I samband med provtagningen kontrolleras också badstrandens cyanobakterieläge.

Resultaten för badstranden offentliggörs på badstrandens anslagstavla och på miljöhälsovårdens webbplats.

Nu går det att simma i Tallmo igen

Det är igen fritt fram att simma i Tallmo sandgrop

Bakteriehalterna i vattnet vid Tallmo sandgrops badstrand är åter normala, meddelar miljöhälsovården i Borgå.

Därför har också begränsningar för badande hävts.

De senaste vattenproven som tog förra veckans onsdag visar att halterna av fekala bakterier nu igen ligger inom tillåtna gränser.

Resultatet blev färdigt på måndagen.

Vasas badständer uppfyller kvalitetskraven

På måndagen tog Vasa stad 13 stycken vattenprover från alla allmänna badstränder i Vasa. Ständerna var Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga och södra och norra stranden i Merikart samt Säivänkangas i Laihela.

Resultaten visar att badvattnet vid samtliga stränder uppfyller kvalitetskraven. Det finns ingen förekomst av blågröna alger vid badstränderna.

Vattenkvaliteten övervakas regelbundet under badperioden. Nästa provtagningsdag är planerad till den 17 juli 2023.

Om badare upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet gäller det att avstå från att bada och kontakta antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet eller ansvarig för stranden. Kontaktuppgifter kan hittas på badstrandens anslagstavla.

Blågröna alger i sjöar i Österbotten

Under den gångna veckan har cyanobakterier eller blågrönalger observerats på flera av NTM centralens officiella algobservationsplatser i insjöarna i de österbottniska landskapen.

Det långvariga varma vädret har förändrat algläget och blågrönalger förekommer redan i rikligare mängd.

I havs- och kustområdena är algläget fortfarande lugnt, men små mängder har observerats på olika håll.

Vid Kittholmens badstrand i Jakobstad påträffades rikliga mängder blågröna alger i början av veckan.

Skylt med texten 'Kittholmen'.

Badstrand i Jakobstad stängd på grund av cyanobakterier

Vattenproverna dagen innan upptäckten var av god kvalitet

Gröna alger vid en badstrand.

Algblomningen betydligt mera kraftig än vanligt – fördubblats på en vecka

En liten mängd cyanobakterier hindrar inte ett dopp i havet.

Simma inte vid Tallmo sandgrops badstrand

Det har hittats höga halter fekala bakterier i vattnet vid Tallmo sandgrops badstrand i Sibbo. Därför rekommenderar miljöhälsovården i Borgå att man inte simmar där för tillfället.

Vattenproverna med bakterier i togs onsdagen den 21 juni. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattnets kvalitet. Information om provresultaten och om det går att simma i vattnet ges på miljöhälsovårdens webbplats.

Tryggt att bada i Siikajärvi i Esbo

Förra veckan insjuknade flera människor efter att de simmat i Siikajärvi i Esbo.

På grund av misstanke om bakterier i vattnet avrådde staden från att simma i Siikajärvi tills nya prover tagits.

Nu har staden undersökt vattenkvaliteten, och den är god.

I måndags publicerades färska undersökningar, från prover som togs torsdagen 22.6, och de visar att vattenkvaliteten är god.

Det är alltså enligt staden åter tryggt att bada i Siikajärvi.

Här filmar Yle Tv-Nytt på Solvikens badstrand på midsommarafton. Hundratals personer njuter av det varma vädret och många simmar också.

Vattnet är ovanligt varmt – kom ihåg simvett om du simmar i midsommar

Ytvattnet längs med kusten är varmt just nu.

Undvik att bada vid Siikajärvis badstrand i Esbo

Hälsoskyddsmyndigheten i Esbo har fått in flera rapporter om personer som fått magsjuka efter att ha simmat vid Siikajärvis badstrand 19–21 juni. Därför ska man nu undersöka vattenkvaliteten vid stranden.

Man ska undvika att bada vid stranden tills vidare.

Esbo stad har i dag, torsdag, tagit vattenprover vid stranden och då resultatet klarnar kommer staden att meddela om det.

Riitta Vienola, utbildare inom livräddning på Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, FSL, Laura Törnroos och Niklas Grönholm står på en brygga med flytväst och övriga räddningsredskap.

Bara hälften av finländarna kan simma – men vem som helst kan drunkna

I genomsnitt drunknar 150 personer varje år

Moisios strand i Lojo stryks som badstrand efter fem år av dålig vattenkvalitet

Efter att Moisios badstrand i Lojo haft dålig vattenkvalitet fem år i rad har den strukits i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förteckning över allmänna badstränder.

Det råder därmed badförbud vid stranden under minst en badsäsong.

Fint badvatten i Vasa

Badsäsongen står för dörren och Vasa stad har tagit prover för att kontrollera kvaliteten på badvattnet.

Proverna, som togs den 5 juni, visade att badvattnet vid Vasas fem största badstränder uppfyllde kvalitetskraven. Det handlar om de allmänna badstränderna på Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö och Strömsö.

Lagen förutsätter att vattenkvaliteten kontrolleras.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid alla 13 allmänna badstränder regelbundet upp under badsäsongen. Prover tas för att kontrollera att vattnet inte innehåller för höga halter av hälsovådliga bakterier, exempelvis fekala enterokocker eller cyanobakterier.

17 personer har drunknat i år

17 personer har drunknat i Finland hittills i år, uppger Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund.

I maj drunknade åtta personer. Siffrorna är på ungefär samma nivå som i fjol (17 respektive 7).

Av dem som drunknat i år var tio män, en kvinna och i sex fall är könet oklart. Olyckorna inträffade runtom i landet.

Omkring 100–150 personer drunknar årligen i Finland. Hälften av olyckorna sker sommartid, men många går också genom isen på vintern.

I många fall har de drunknade varit alkoholpåverkade och olyckan har skett nära stranden. Folk har simmat för långt ut eller rott omkring utan flytväst i en båt som kantrat.

Förbundet påminner också om vikten av att inte låta barn plaska eller simma utan uppsikt.

Oljeskada i Ernholm i Nagu i maj – nu görs efterbehandling på området

En oljeskada inträffade i Ernholm i Nagu den 13 maj, meddelar Pargas stad. En okänd mängd olja läckte ut i havet från en övergiven trålare som varit fäst vid en brygga.

Enligt anvisningar från miljö- och hälsoskyddsmyndigheter kan man simma i vattnet, om man inte ser olja eller känner oljelukt i vattnet. Inga oljeskadade sjöfåglar har observerats på området.

Räddningsverket har för sin del avslutat oljebekämpningsåtgärderna på området den 31 maj, och nu utförs efterbehandlingsarbete.

Pargas stad ansvarar för efterbehandlingen och har anlitat det statsägda bolaget Arctia Meritaito för att sköta arbetet i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.

Staden informerar mera när efterbehandlingen framskrider.

En datorbild osm visar en biljettautomat där man kan köpa biljett för Östersjöns skydd. Den finns på en badstrand med berg i bakgrunden där det sitter folk.

Biljettautomater ska locka folk att skydda Östersjön – finns i Hangö i juli

Ideell stiftelse söker nya sätt samla in pengar.

En grusväg med ett staket till vänster i bild.

Ny räddningsväg skapar omväg vid Tasträskets badstrand

Det byggs en ny räddningsväg till badstranden i Tasträsk i Sibbo under sommaren. Medan arbetet pågår finns ett staket mellan de två gånglederna från Taskträskets parkeringsplats och Söderkullahållet.

Staketet som utmärker byggarbetsplatsen kan göra att man måste ta en omväg till själva badstrandsområdet. Badstranden är trots det öppen för allmänheten som vanligt hela sommaren.

När räddningsvägen är klar uppförs en ny servicebyggnad på badstrandsområdet. Servicebyggnaden kommer att ha allmänna utomhusduschar och toaletter samt omklädningshytter för vinterbadare.

Arbetet beräknas bli färdigt före utgången av 2023.

Vattenprover visar: Nu kan man igen vinterbada vid Hovirinta och Ala-Lemu i S:t Karins

Det är återigen säkert att vinterbada vid Hovirinta och Ala-Lemu i S:t Karins. Det här visar de senaste vattenproverna som togs i måndags.

Man har inte funnit avvikande mängder e.coli- eller enterokockbakterier i vattnet.

Förra veckans höga bakterievärden i vattnet kan förklaras med att regn och smält snö har sköljt ut i vattendragen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida