Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En flygbild av en våtmark med tre fågelformade öar.

Tre nya fågelöar pryder Västnylands senaste våtmark

Våtmarken finns nära Korsuddarna i Bromarv.

Översvämning i Ekenäs.

Raseborg får statliga pengar för att satsa på dagvatten

Raseborg får 48 000 euro i statligt bidrag.

Ett dike vid en grön åker. Blå himmel och skog i bakgrunden.

WWF fortsätter samarbeta med markägare i Västnyland för att skydda vattnen

Samarbetet mellan Världsnaturfonden WWF och markägare sträcker sig nästan fem år tillbaka. Under den här tiden har sammanlagt 21 vattenskyddsobjekt, till exempel våtmarker, byggts i Ingå ås, Ingarskilaåns och i Sjundeå åars avrinningsområden.

Arbetet kommer att fortsätta med ett nytt projekt som pågår fram till hösten 2024.

Inom projektet Valuta 2 kommer WWF att skapa ett tiotal olika helheter som ska reglera vattenflödet från avrinningsområdena till vattendrag. Det är till exempel våtmarker, tvåstegsdiken och bottentrösklar.

Syftet är att minska översvämningsproblem, erosion i fåror och belastning i vattendrag.

Arbetet är viktigt. Då stora mängder vatten snabbt rinner från de övre delarna av avrinningsområdet finns det risk för att vattnet svämmar upp på åkrar. Vattnet från åkrarna sköljer i sin tur ut näringsämnen i åar och vidare ut i Östersjön.

Projektet gynnar också markägarna eftersom översvämningar på åkrarna inte heller är bra för jordbruket.

Ett dike vid en åker i Björkkulla i Ingå.

WWF fortsätter vattenskyddsjobbet Ingå – nytt dike minskar översvämningar

Miljöorganisationen samarbetar med lokal markägare.

Sommarstuga vid vattnet.

Hushållen på norra sidan av Hangö får sitt vattennät

Cirka 30 hushåll berörs av investeringen.

Ingarskila å som rinner mellan åkrar i Ingå.

Statliga pengar att hämta för natur- och byggprojekt i Östnyland

Understöd betalas för både kommunala och privata projekt.

En åker som svämmat över vid en å.

Projekt ska hålla åarna rena i Ingå och Sjundeå

Ska göras i samarbete med markägare.

Röda bommar som ska hindra oljan från att sprida sig i vattnet. De vita bommarna suger upp oljan.

Ingå tar över ansvaret för oljebekämpningen i Fagerviken - nu återstår efterarbetet

Fastighetsägarna får rapporter om stränderna hemskickade.

Oljebommar

Oljebekämpningsövning i Skärgårdshavet utanför Pärnäs

Småbåtstrafiken hindras en kort tid i övningsområdet.

Grundvattenområdet Sandåsen utanför Jakobstad

Två hundar hittades begravda på grundvattenområde i Pedersöre

"Man slänger inte bara iväg en död hund".

Tåg på en tågstation

Entimmeståget fick ännu inget understöd, men förhoppningar finns

Inga andra trafikprojekt fick heller stöd i budgetförslaget.

En å i Krämars - Ingarskila å.

Hjärta för västnyländska vattendrag - Skult är årets vattenskyddare

Miljöchef Patrik Skult nominerades av lokal förening.

Haahkat saapuvat jäänreunan myötä.

Samarbetet med näringslivet allt viktigare för Östersjöarbetet

Hållbar blå tillväxt och blå bioekonom är framtidens ledord.

Slottsströmmen vid Raseborgs ruiner

Kina och EU fördjupar sitt vattensamarbete

Gemensam deklaration skrevs under i Åbo.

Sjöräddningsbåt utanför Sköldvik

Oljespill i Sköldvik hamn - men bara på låtsas

Myndigheter, räddningstjänst och frivilliga övar.

Keski-Pori kyrka i Björneborg.

Pigmentutsläpp i Björneborg utreds

Upp till 300 kg pigment rann ut i Björneborgsviken.

Sådana syrepumpningsapparater användes udner projektet Proppen i Sandöfjärden.

Framtiden oviss för Krogars vattenskyddsförening i Hangö

Vattenskyddsförening i Hangö kan upphöra.

Regn och hård vind (15 m/s) i Hangö, september 2016.

Hangö fortsätter jobba för en oljebekämpningscentral

Fullmäktige vill att tjänstemännen utreder frågan vidare.

Professor Alistair Rieu-Clarke.

"Ingen kan äga vattnet"

Världsvattendagen firas i dag. Och vi går mot det bättre!

Vattentornet på Kvarnbacken i Borgå

Borgå vatten: Orsaken till bakteriefynden är ännu ett mysterium

I början av december storövade Borgå vatten inför olyckor.

Hav eller sjö med ringar efter att vattendroppar fallit ner.

Ingås bäckar och åar granskas för första gången

Först undersöktes sjöarna - nu de rinnande vattendragen.

Oljebekämpningsbåt

Ny båt sätter fart på Pellinge FBK

Båten flyger lätt fram i över 30 knop.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida