Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nytt spårvagnsprojekt i Helsingfors kan börja byggas år 2026

Spårvagnsplanerna i västra Helsingfors går framåt.

Till projektet hör snabbspårvagnslinjen som ska gå från Helsingfors centrum till Munksnäs och via Haga ända till Gamlas. Nya spåvagnsförbindelser planeras också i Tölö och Kampen.

Stadsmiljönämnden ska behandla projektplanen nästa tisdag (5.12). Planen är att bygget ska kunna påbörjas 2026.

Projektet uppskattas kosta runt 310 miljoner euro.

mansikkasaaren halli

Varvshallen på Smulterö i Vasa ska rivas – inga anbud motsvarade kraven

Vasa stad kommer inte att gå vidare med försäljningen.

Skiss över en planerad idrotts- och evenemangspark i Karleby.

Hybridarenan i Karleby har fått bygglov – nämnden var enhällig efter justeringar i ritningarna

Byggnads- och miljönämnden i Karleby har gett idrottsparken grönt ljus - på andra försöket. Ärendet återremitterades senast på grund av kritik mot både fasaden och storleken på den planerade hybridarenan.

Lilla Finlandia får fortsättning – staden planerar flytt till Stapelstaden

Lilla Finlandia som fungerat som Finlandiahusets tillfälliga lokaler under renoveringen får fortsätta sin verksamhet till slutet av 2025. Finlandiahuset planeras öppna sina dörrar igen under 2025.

På grund av sin popularitet önskas det av Finlandiahuset AB att evenemangscentret skulle få ytterligare fortsättning då staden utvecklar området kring Tölöviken.

Staden planerar husets framtid och en möjlig flytt till Stapelstaden för att fungera som tilläggsbyggnad för Helsingfors mediegymnasium som ska stå klart hösten 2026.

Detaljplanen för Pyttis flygplats har överklagats till domstol

Föreningen Luonnollisesti Pyhtää har lämnat in besvär till förvaltningsdomstolen över Pyttis flygplats detaljplan. Pyttis kommunfullmäktige godkände detaljplanen i september.

Föreningen tycker bland annat att marken borde undersökas för att se att det inte finns föroreningar i den, eftersom det i åratal fanns en skjutbana på området.

De vill också att det byggs ett staket runt området, så att folk inte kan irra in på banan. Föreningen är också orolig över planerna på ett solkraftverk på flygfältet.

Inhägnat område runt en tegelbyggnad.

Hybridarenan i Karleby fick inget bygglov – nämnden vill ha fler utredningar

Projektet kan gå miste om en miljon i stödpengar.

Arkitektbyråns visionsbild av tävlingsbidraget Kumpulan Haikaranpesä som föreställer flera flervåningshus i olika höjd.

Vinnaren är korad i arkitekturtävlingen för nya Barnmorskeinstitutet

Juryn: Vinnarbidraget placerar sig naturligt i omgivningen.

Bangårdsprojektet i Åbo får fortsätta – förvaltningsdomstolen avslog besvär över detaljplaneändring

Åbo förvaltningsdomstol avslog besväret gällande detaljplaneändringen för Bangården i Åbo.

Detaljplaneändringen, som har godkänts i stadsfullmäktige, möjliggör utvecklingen av bangårdsområdet i Åbo. Bland annat ska man bygga ett upplevelsecenter och nya höghus i området.

Förvaltningsdomstolen ansåg att planändringen hade gjorts enligt alla konstens regler, där man hade utrett vilken påverkan planlösningen har på området – till exempel gällande trafiken och parkeringsmöjligheter i närheten.

Det är möjligt att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, om Högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd att överklaga.

Flytande huset fotat med drönare från vattnet.

Två har visat intresse för flytande huset i Lovisa

Det flytande huset var bostadsmässans dragplåster.

Ormhuset i Grankulla tog ett steg framåt

Planeringen av ett nytt stadshus i Grankulla kan fortsätta, det slogs fast efter sex omröstningar under måndagens fullmäktigemöte.

I den sista och avgörande omröstningen röstade 13 ledamöter för att begrava projektet, medan 21 röstade för fortsättning.

Utgångspunkten för projektet är att det befintliga stadshuset rivs. Det ersätts av ett avlångt slingrande flervåningshus med bland annat nya lokaler för Grankulla stad och bostäder. Fullmäktiges beslut tillåter nybyggen till en våningsyta på drygt 20 000 kvadratmeter.

Då planeringen är klar är det upp till fullmäktige att avgöra om projektet ska förverkligas.

Österlånggatan i Åbo får cykelvägar och bilvägen blir smalare

Enkelriktade cykelvägar planeras på båda sidor av Österlånggatan i Åbo. Samtidigt blir bilvägen smalare, och träd och buskar ska dessutom planteras där det idag finns parkeringsplatser.

Åbo stadsfullmäktige valde igår efter omröstning att gå vidare med planerna. Rösterna föll 47 mot 18.

Ett motförslag från Sannfinländarna om att remittera ärendet och flytta cykelvägarna till Kuppisgatan röstades ner.

Upprustningen av Österlånggatan kostar 17 miljoner euro.

Nu går ärendet vidare med mer noggrann planering.

Simhallsbygge på Busholmen blir inte av – Helsingfors stad och byggbolag bryter kontraktet

Helsingfors stad och byggbolaget SRV har valt att avbryta projektet där de tillsammans skulle utveckla en motionslokal, simhall och bostäder på Busholmen. Planen var att bygga allt det här i ett gammalt hamnlager. Nu förblir lokalen, som kallas för Bunkern, tom.

Orsaken till att parterna valt att inte avsluta projektet är bristen på investerare. Staden menar att det är svårt att locka investerare i rådande marknadsläge.

Kyrkslätt inför deltagande budgetering på prov

I slutet av oktober ska Kyrkslätt, likt andra städer i huvudstadsregionen, testa på deltagande budgetering där invånarna själva får komma med förslag på sådant de tycker att kommunen ska satsa pengar på.

Invånarna får bestämma hur de vill använda 100 000 euro.

Den 30 oktober öppnar ett idéformulär och i början av nästa år får invånarna rösta om vilka förslag de tycker är bäst.

Parkering på gamla busstationstomten i Vasa börjar kosta

Den gamla busstationstomten i Vasa görs tillfälligt till en aviftsbelagd parkering. Det beslöt stadsmiljönämnden på onsdagen.

På tomten planerades tidigare Wasa Station med bland annat musik- och kongresscenter, men projektet lades slutgiltigt ner förra veckan.

Enligt stadsmiljönämndens ordförande Kai Luoma (Saml) är en avgiftsbelagd parkering på området en utmärkt idé tills man vet vad som kommer att hända på tomten.

Enligt Luoma kan den avgiftsbelagda parkeringen bli verkligen redan i år.

130 meter högt kontorstorn kan byggas i mellersta Böle

En tornbyggnad med 32 våningar, huvudsakligen för kontorsbruk, ska byggas i mellersta Böle.

En detaljplanändring som tillåter sådant byggande söder om Böle bro godkändes i Helsingfors stadsfullmäktige på onsdagen (11.10).

Sannfinländarna ville att ärendet återremitteras, så att planen inte skulle tillåta högre byggnader än i det närliggande köpcentret Tripla.

De Gröna påpekade att fasaden måste planeras så att fåglar inte flyger in i stora reflekterande ytor.

Teboilkvarteret i Jakobstad kan bli bostäder

Kvarteret kring Teboilstationen i centrum av Jakobstad ska kunna göras till bostäder. Det är syftet med en planändring som är under arbete.

Området behövs inte genast för bostäder, utan ska finnas som reserv. Tekniska nämndens ordförande Christer Tonberg (SFP) säger ändå att förändringen kan ske fortare ifall det finns en efterfrågan på bostäder.

I dag finns två däckfirmor på området. Tanken är att de ska få fortsätta sin verksamhet åtminstone i några år framåt.

I samband med planändringen ska man också skydda den gamla stationsbyggnaden. Planen läggs nu fram till påseende till den 13 november.

Tätt kamp vid målet i innebandymatch

Lovisaborna vill ha sin nya idrottshall vid Drottningstranden

Över hälften röstade på Drottningstranden.

Mätäjärvi i Borgå kan saneras redan nästa år

Det ser nu ut som saneringsarbetena av den gamla avstjälpningsplatsen vid Gamla i Helsingforsvägen i Borgå kan komma i gång redan nästa år.

Borgå har nämligen ansökt om åtgärdstillstånd för området som i folkmun kallas Mätäjärvi öster om Gamla bron.

Enligt ansökningen ska staden bygga ytisolering och isolerande konstruktioner på den gamla avfallsfyllningen.

Saneringen av det förorenade området beräknas ta mellan ett och två år.

Svartvit bild på Aulis Junes i hans trädgård år 2020.

Medborgaraktivisten Aulis Junes är död

Medborgaraktivisten och ägaren till den omtvistade villan i Fågelsången i Helsingfors, Aulis Junes, blev 85 år gammal.

Träläktare vid fotbollsstadion.

NTM-centralen godtar inte Vasas beslut om träläktaren – lämnar in besvär

NTM-centralen står fast vid sitt tidigare utlåtande, ändringar som gäller träläktaren vid Sandvikens stadion i Vasa ska göras som en ändring i detaljplanen och inte som ett undantag.

Skiss över nytt bostdsområde.

Bara två anmärkningar har gjorts mot den stora parkgatsplanen i Borgå

Mycket debatt kring planen men få klagomål.

Drönarbild av Fiskehamnens skyskrapor i Helsingfors.

HS: Brändö bro måste rivas och byggas om

År 2021 påbörjade Helsingfors stad markundersökningar som visade att det inte är lönsamt att reparera Brändö bro. Den måste monteras ner.

Vasa vill ha med invånare i detaljplanering

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny gemensam detaljplan för Sandö och Inre hamnen i Vasa. Staden har öppnat en webbaserad enkät där invånare får ta ställning till vilka saker på området som är särskilt viktiga.

På samma gång vill staden ha förslag på hur området borde utvecklas.

Det finns ingen enhetlig detaljplan för Sandö och Inre hamnen. På Sandö gäller Vasas första detaljplan från 1855 och på andra sidan vattnet vid Inre hamnen gäller olika detaljplaner.

Målet med arbetet är att möjliggöra en högklassig cykelbana genom området och också utreda en ny gång- och cykelbro från Sandögatan till Sandö.

Borgå Energi-tomten kan bli bostäder under namnet Energifabriken

Byggbolaget Pohjola Rakennus vill bygga tre femvåningshus på Borgå Energis tidigare tomt i centrum av Borgå. Kvarteret ska heta Energifabriken. Förhandsmarknadsföringen börjar i höst, just nu samlar byggbolaget in svar på en enkät om intresse.

Enligt tidningen Östnyland blir det nästan 100 olika storleks bostäder i husen, om projektet blir av. Borgå Energis tidigare kontorshus är skyddat och ska bli kvar, men man har inte hittat någon köpare till det ännu.

De tre nya husen ska ha tegelfasad och gammaldags detaljer. Tanken är att de ska passa in i stilen med det gamla kontorshuset.

en person som cyklar

Åbopolitiker cyklade spårvägsrutten i Åbo – se video

Stadsstyrelsen i Åbo ska på måndagen diskutera generalplanen för den planerade spårvägen. Politikerna ville bekanta sig med den första linjedragningen och cyklade rutten.

Borgå stad: Flytta båten till södra sidan av Gamla bron redan i höst

Gamla bron i Borgå ser ut att renoveras i början av 2024.

Borgå stad förbjuder därför trafik längs ån vid Gamla bron i vinter och under hela byggarbetet.

De som behöver flytta sin båt längs ån till brons södra sida borde göra det redan under hösten.

Enligt den preliminära tidtabellen håller ombyggnadsarbetena vid Gamla bron på från början av 2024 till maj 2025.

Målet är att förnya bron så att den motsvarar dagens krav, och att förbättra brons säkerhet och bärkraft.

Den gamla varvshallen på Smulterö i Vasa.

Bara två anbud på varvet på Smulterö i Vasa

Säljs för en euro till den som har ett trovärdigt koncept.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida