Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Närpes föreslås välja Österbottens sysselsättningsområde

Närpes siktar på att ansluta sig till ett sysselsättningsområde med Vasa som värdkommun. Stadsstyrelsen behandlade ärendet på tisdagen, nu går frågan vidare till fullmäktige.

Styrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) säger att man ogärna vill splittra Österbotten i frågan.

– Vi är nöjda med de förändringar som har gjorts i avtalet, säger Lindqvist.

Förändringarna innebär bland annat att alla kommuner kommer att ha minst en representant i det styrande organet i det nya sysselsättningsområdet. Enligt ett tidigare utkast skulle Vasa ha haft egen majoritet.

Lindqvist hoppas att man också kan få grannkommunerna Kristinestad och Kaskö med sig. Kaskö beslöt tidigare att man vill tillhöra det sysselsättningsområde som ska bildas i Suupohja-området.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna träder i kraft 2025. Alla kommuner ska meddela vilket sysselsättningsområde de vill tillhöra innan slutet av oktober.

Microsoft i Salo hösten 2015

EU-sysselsättningsstöd till Microsoftanställda från Salo

Sammanlagt ska 1 000 tidigare anställda få hjälp.

En kvinna i övningsköket lär sig laga finsk mat.

Invandrarkvinnor får jobb – med rätt sorts stöd

Också arbetsgivarna behöver hjälp och stöd

Åldringar på gatan

"Alla motgångar har gjort mig bitter"

En berättelse om att vara utan jobb i Finland 2016.

Ilkka Kärkkäinen.

Jobbmatchningen visade sig vara lyckad

Fram till nu har hälften av deltagarna fått ett jobb.

Vasa stad

Vasa har budgeterat i underkant enligt revisionsnämnden

Bland annat kostnaderna för specialsjukvården är för låga.

Helmi Heinonen skulle få ett jobb med lönestöd för unga, men blev utan pengar och jobb.

Inget jobb, inget lönestöd för unga

Pengarna är slut - bara långtidsarbetslösa får lönestöd.

Carina Wärn har hjälpt arbetslösa i 20 år

Kommunerna kan inte hjälpa arbetslösa

Vi låter folk gå arbetslösa för länge, säger Carina Wärn.

Niklas Karlberg renoverar folkhögskolan i Hangö

Arbetslösa en utmaning för Hangö

Staden ska skapa sysselsättning för långtidsarbetslösa parallellt med pågående sparåtgärder. Ekvationen är besvärlig och dyr.

Fontanas klubbhus i Karis.

Stödpengar för föreningar inom mentalvården är försenade

Sådana Raseborgsföreningar med verksamhet som stöder missbruks- och mentalvårdsarbetet kommer inte att få riktat understöd i början av år 2015 av staden Raseborg. Beslutet fattas tidigast på grundtrygghetsnämndens möte i februari.

Förbudsmärke utanför Koverhars industriområde.

Nu är dagpenningen slut efter FN-steel

I Hangö förbereder man sig för att kunna ge mera stöd åt de närmare hundra som fortfarande är arbetslösa efter att stålverket FN-steel gick i konkurs för två år sedan. Men staden kan bara erbjuda rehabiliterande sysselsättning åt ett tjugotal.

"En privat aktör kan inte sköta invånarhusen"

Verksamheten i de 11 invånarhus som drivs av Helsingfors stad är hotad. I Åggelby arbetar föreningen Pro Ågeli Socis för att stadsdelens invånarhus ska fortsätta som förut i social- och hälsovårdsverkets regi.

Taina Suomela, Turun Seudun TST,23.1.2014

Långtidsarbetslösa kostar Åbo skjortan

Åbo stad betalar årligen ca 12,6 miljoner euro till Folkpensionsanstalten för att man inte klarar av att erbjuda sina långtidsarbetslösa sysselsättning. En förhållandevis liten satsning skulle minska summan drastiskt, tror man på de arbetslösas förening.

Miniatyr av Borgå järnvägsstation

Illby får upplevelsepark

Oy Noark Ab får bygga upplevelsepark i Illby i Borgå. Finansieringen ordnas via EU´s socialfond.

Nokia i Salo 17 januari 2013

EU vill stöda tidigare Nokiaanställda

EU-kommissionen har kommit med ett förslag om ett sysselsättningspaket, för att hjälpa tusentals tidigare Nokiaanställda att hitta nytt jobb.