Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Naturskolan Uttern på vandring

Sjundeå vill öppna naturförskola – gruppens högkvarter blir en hydda i skogen

Sjundeå kommun planerar att öppna en naturförskola på finska i höst.

Helsingfors förskoleundervisning för barn med specialbehov blir privat

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors slog fast att daghemmet Plommonet tar över förskoleundervisningen för barn med specialbehov i Helsingfors.

Hittills har förskolan Toini små ansvarat för barn med specialbehov, men i framtiden övergår alltså ansvaret till daghemmet Plommonet.

Orsaken är att Toini har haft väldigt svårt att hitta personal.

Daghemmet Plommonet ansvarar redan för småbarnspedagogik för barn med specialbehov, så därför var de ett lämpligt alternativ för att ta över förskoleundervisningen, skriver tjänstemännen i förslaget som sektionen godkände.

Yle Huvudstadsregionen rapporterade tidigare i höstas om allvarliga brister i förskolan Toini Smås undervisning.

Kvarnbackens skola kan behöva byggas ut för att förskolan ska rymmas in

Borgå stad funderar på att flytta förskolan från Sagobackens daghem till Kvarnbackens skola. Barnen som går i förskola i Sagobackens daghem börjar ettan i Kvarnbackens skola.

Eftersom det är utrymmesbrist i Sagobackens daghem så har en del av förskolegrupperna flyttats till Kvarnbackens skola redan det här läsåret.

Enligt utbildningsdirektör Rikard Lindström är det frågan om en tillfällig lösning som inte är optimal. Om förskolan helt flyttar in i skolan så behövs det göras ändringar i skolans lokaler.

Staden håller på med en behovsutredning som inte är helt klar än, men politikerna i bildningsnämndens svenska utbildningssektion får bekanta sig med delar av utredningen på torsdagens möte.

Enligt behovsutredningen behövs det göras olika ändringar i skolbyggnaden om förskolan flyttar in, och så behövs det en tillbyggnad på högst 500 kvadratmeter. Målet är att tillbyggnaden ska vara klar inför läsårsstarten 2024.

Barn färglägger bilder.

Förskolan på Sagobackens daghem i Borgå kan flytta till Kvarnbackens skola

I år har en del förskolegrupper fungerat i skolan.

Ett gulmålat större hus, ett affärscenter i Sjundeå. På vägen en skylt som berättar att kommunen har sin rådgivning där.

Barn i Sjundeå föreslås gå i förskola i ett affärscenter

Inomhusluften i affärscentret måste först granskas.

En skiss över hur det ska se ut inne i Sjundeås nya bildnings och välfärdscampus

Sjundeås nya skolcenter är för litet – hela förskolan ryms inte in

Planen för förskolans lokaler ska vara klar till påsk.

Barn leker i snön på Skolgatans daghem i Åbo.

Svenskspråkiga barn i Åbo placerades i finskspråkiga förskolor – handlar om ett datasystemfel

Påverkar inte anmälningen till svenskspråkiga förskolorna.

Barn leker med träklossar

Ett hundratal kommuner med i försöket med tvåårig förskola

Frågan delar pedagoger och partier.

Ett skepp att leka med utanför daghemmet Karusellen.

Raseborg omprövar sitt beslut - nya daghemmet Karusellen kan få förskola

Barnantalet är så stort att det finns behov av förskola.

Bjurböle förskola

Bjurböle förskola i Borgå bevaras: ”Vi jobbade hårt för det här”

Bildningsnämnden var enhälligt för att bevara förskolan.

Vårberga bildningscentrum i Borgå.

Bjurböle förskola planeras flytta till Vårberga skola

Längre väg för Bjurböle- Vessö- och Kråköbarnen.

Skolväskor och jackor hänger på ett staket på eftisgård.

Hela Observatoriegatans daghem flyttar till Österås?

Rapport hoppas på nybygge, tidigast om fem år.

Hangöby skola.

Förskolorna i Hangöby dras in nästa läsår

Bildningsnämnden röstade i ärendet.

Hangöby skola.

Föräldrar i Hangöby oroliga då förskolan kan stänga

Bildningsnämnden behandlar förslaget på torsdag (27.4).

Barn som tecknar.

Utbildningsverket: Nej till förskola på Busholmen

Helsingfors utbildningsverk: Förskola inte ändamålsenligt.

Barns stövlar på rad

Brist på dagvårdsplatser i Korsholm

Bristen är som störst i Smedsby och i Kvevlax.

Johanna Stenback

Vasa stad ändrade sig om förskolan

Föräldrar glada över att de kan påverka politikerna.

Snart fylls klassrummet av förväntansfulla ettor!

Ny funderare kring dagisspråket i S:t Karins

SFP i S:t Karins anser att vikarierna vid de svenska daghemmen och förskolan bör kunna svenska. Stadsstyrelsen diskuterade saken, men ärendet remitterades till bildningsnämnden för ny beredning.

Invånarkväll i Helsinge gymnasium i Vanda.

Föräldrar i mellersta Vanda kräver svenskt daghem

Föräldrar i Vanda vill ha ett svenskt daghem i området kring Aviapolis. Det här kom fram under en invånarkväll på onsdag. Det nuvarande läget gör att barn kan tvingas vara över tio timmar på daghem, vilket inte är tillåtet.

Elev ritar under en lektion.

"Inbesparingarna en stor utmaning"

Inbesparingarna inom bildningssektorn i Pargas är en stor utmaning. Det anser SFP:s Monica Hedström-Järvinen som är ordförande för bildningsnämndens svenska sektion.

Förskolelärare Gunilla Hiltunen i Jakobstad

Jakobstad överväger förlänga arbetstiden för anställda

Nej till försämrade arbetsvillkor, säger förskoleläraren Gunilla Hiltunen. Bara i Jakobstad borde mellan 4 och 7 miljoner borde hyvlas bort i driftsutgifter och det påverkar 100-tals anställda och deras arbetsvillkor.

Lekfullt stöd inför skolstarten

I höst startar Folkhälsan i Jakobstad ett projekt som ska hjälpa föräldrar att stöda förskoleelever inför skolstarten. Det baserar sig på internationell modell och är det första i sitt slag i landet.

Barn på ett dagis i Larsmo.

Elektronisk anmälan till förskola

Nu kan man för första gången anmäla sig elektroniskt till förskoleundervisningen i Borgå.

Pusslet med skolskjutsar snart klart i Borgå

Pusslet med skolskjutsar i Borgå börjar vara klart men ännu finns det några frågetecken.

Barn som sitter i en ring i förskolan.

Förskola föreslås bli obligatorisk

Enligt forskare finns grunderna och praktiken för förskoleundervisning redan, men en lagstiftning fattas ännu.

kritor

Privat förskoleundervisning i Åbo trots allt?

Åbo stad överväger att ändra sig i frågan om svensk förskoleverksamhet i i privata daghem.

Dagisgrupperna är för stora

Daghemspersonal vill ha mindre daghemsgrupper, det visar en utredning som Vårdarfacket Super gjort. Problemen med allt för stora grupper är att barnen inte kan uppmärksammas individuellt.

kritor

Ingen förskola vid Sagoängen

Det kommer inte att ordnas någon förskoleundervisning vid daghemmet Sagoängen i Pargas i höst. Föräldrar samlar nu in namn för att få behålla förskolan.

Äppelgårdens daghem fylls med barn

Efter trettondagen öppnar ett nytt daghem i Borgå. Det rymmer totalt ungefär 100 barn.