Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Lietettä imetään harmaalla putkella saostuskaivosta.

Domstol: Kommunerna får ta över slamtransporterna i västra och östra Nyland

Ärendet kan föras till HFD om besvärstillstånd ges.

En slang suger upp slam ur en slambrunn.

Avfallsnämnden: Slutna tankar ska tömmas på slam då de är fulla

Nämnden ville inte ha bestämd tidsintervall för tömning.

Gråhårig soparbetare rullar sopkärl till sopbilen för att tömmas.

Ingen kommunalt ordnad avfallstransport i Vasaregionen

Enig nämnd förkastade beredningens förslag.

En lång rad med sopkärl väntar i snön på att bli tömda.

Privata sköter avfallsinsamlingen i Pemar och Sagu

Alla gamla avtal har sagts upp.

Svarta och vita soppåsar vid Ekorosk i Jakobstad

Olaglig nämnd i Jakobstad blir ett fall för domstol

Bror Hagström besvärar sig mot Österbottens avfallsnämnd.

Soptunnor i Ekenäs.

Bråket kring Lähteenmäkis jäv fortsätter

Tvisten om Lojopolitikern Ilkka Lähteenmäki från Samlingspartiet är jävig eller inte i avfallshanteringsfrågan i Lojo fortsätter.

Tömning av skräp ur vattenbrunn

Kommunerna föreslås igen ta över slamtransporter

I fjol ville Västra Nylands avfallsnämnd inte att slamtransporterna skulle centraliseras. Men efter ett domstolsbeslut är avfallsnämnden nu tvungen att behandla frågan på nytt och förslaget lyder nu att systemet borde ändras och att en centralisering är nödvändig.