Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Lagen om funktionshinderservice kan gå till plenum nästa vecka

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi (C) säger att utskottet nu har all kapacitet att färdigställa lagförslaget om funktionshinderservice under torsdag. Det betyder att lagförslaget skulle kunna gå vidare till behandling i riksdagens plenum kommande vecka.

Ännu i tisdags gav grundlagsutskottet en del anmärkningar kring lagförslaget, vilket gör att social- och hälsovårdsutskottet nu kommer att göra ytterligare en del förtydliganden, men Lohi tror ändå att man kommer att kunna ro i land lagen innan valpausen.

Källa: STT

Benen av två personer som står intill ett övergångsställe. Den ena person har i handen en vit käpp som används för personer med synnedsättning.

Nu görs ett sista försök med ny lag om funktionshinderservice

Luddiga formuleringar riskerar stjälpa ny lag.

En flicka med funktionsnedsättning håller i sin pappas hand.

Kårkulla oroad över hur alla klienter ska få sin specialvård

Startar kampanj för att informera politiker om hoten.

Rullstolsburna vid vatten

Oro för den nya lagen om funktionshindrade: “De kommer att delas upp i A- och B-lag”

FDUV med systerorganisationer vill slopa resurskravet.

En äldre dams händer

Ny färdtjänst behöver fler som vill provåka i Västnyland

Seniorer befarar att servicen försämras.

Kårkulla i Pargas

Personliga filmer visar upp Kårkullas verksamhet

Brukarna gör huvudrollerna.

Familjen Simons son Elias bor i gruppboende för personer med utvecklingsstörning

Måste Elias bo på institution? Regeringen luckrar upp regler för boende

Smyginsitutionalisering av handikappade när regeringen spar.

ilona fagerström mot brokig vägg

Barn med funktionsnedsättning måste också höras

Barn och ungas serviceplaner görs oftast utan dem.

Skylt med texten Kårkulla samkommun - en resurs i Svenskfinland

Kårkulla kan tvingas skära i vården i Raseborg

Staden förhandlar med Kårkulla om att få ner kostnaderna.

Säng på Lovisa hälsovårdscentral.

FDUV: Ingen ska påtvingas vård utan en förklaring

Rätten att bli hörd är viktig, säger handikapporganisation.

En tom barnsäng

Familjer kräver bättre handikappomsorg

Gjorde rättelseyrkande till individsektionen

Sporrong kunde bli möjligheternas hus för Kårkulla

Samkommunen utreder ett köp av fabriksfastigheten i Ekenäs.

VR-tåg kör förbi Kyrkslätt tågperrong.

VR återinför service för rörelsehindrade

VR fattade på torsdagen beslut om att återinföra assistans för rörelsehindrade kunder på elva tågstationer där man dragit in biljettförsäljningen. Det var ett förhastat beslut att slopa den här servicen, säger Mika Heijari VR.