Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En ren ligger på marken i en skog i Lappland.

Finlands miljöcentral: Om inget görs kan Lappland bli sju grader varmare

Uppvärmningen riskerar skena iväg kommande 50 år.

Det varma septembervädret gynnar algblomningen i hav och sjöar

Algläget är ännu ungefär på samma nivå som tidigare, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Under de senaste dagarna har cyanobakterier observerats på flera ställen. Cyanobakterier kallas också för blågrönalger.

Små mängder cyanobakterier har observerats i Pemarviken, i Kustö sund, utanför Raumo och i Dragsfjärden samt i Littois träsk. Stora mängder cyanobakterier har hittats i Virmoviken och i Kirkkojärvi i Salo och Kirkkojärvi i Rimito.

Det är inte ovanligt att cyanobakterien frodas också under hösten, konstaterar miljömyndigheterna.

Apparat upphängd i tall.

Skarvar har olagligt störts norr om Hangö – antalet skarvbon ökar i Västnyland

Nya skarvkolonier har dykt upp i Sjundeå, Ingå och Hangö.

Skarvstammen minskade med en femtedel i Kvarken

Nationellt sett ökar antalet skarvar, i år med över tio procent. I Kvarken har antalet ändå minskat fem år i rad, uppger Finlands miljöcentral Syke.

Några nya kolonier rapporteras ändå i år från Korsnäs och Karleby. Totalt visar årets kartläggning att det finns mer än 2000 skarvbon i Kvarkenområdet.

Den största minskningen i Österbotten finns i Kristinestad, där antalet bon är 900 färre än i fjol. I Korsholm har antalet bon minskat med 500.

I Kristinestad upptäcktes i sommar olagliga försök att minska antalet skarvar.

De största kolonierna finns i Korsholm och Karleby.

Cyanobakterier i vatten vid en strand vid en båtbrygga.

Mer cyanobakterier på grund av svaga vindar

Förekommer både i sjöar och till havs.

Fler skarvar häckade i Finland i sommar – men i Kvarken var de något färre

Enligt Finlands miljöcentral (Syke) ökande antalet skarvbon med 14 procent jämfört med förra sommaren. I år räknade man till knappt 28 000 bon.

Skarvstammens ökning syns framför allt i Södra Bottenhavet och i den västra delen av Finska viken. I hela Finska viken ökade skarvstammen med en knapp tredjedel, i Bottenhavet med en femtedel.

I Kvarken har skarvstammen däremot krympt för femte året i rad, den här sommaren med nästan en femtedel.

Enligt Syke kan ökningen av antalet skarvar bero på att den senaste vintern var mildare än vanligt i Europa.

Källa: STT

Blåsigt väder har minskat på algblomningen

De senaste dagarnas blåsiga väder har resulterat i ett minskat antal cyanobakterier i sjöar och kustområden, enligt Finlands miljöcentral Syke.

Enligt Syke har algblomningen minskat i både insjöar och Östersjön.

I dag har det observerats mycket höga halter av cyanobakterier endast på ett ställe i Finland, nämligen i Kirkkojärvi i Nådendal i Egentliga Finland.

Syke varnar för att situationen med cyanobakterierna kan förvärras om vindarna lugnar ner sig och temperaturen förblir hög.

Källa: STT

Det varma vädret gör att algerna frodas

Både myndigheternas och allmänhetens observationer av cyanobakterier tyder på att de blågröna algerna ökar.

Vid simstränderna i Karleby och Kronoby har alger observerats.

På webbplatsen järvivwiki kan man följa med algläget och vid simstranden Palma i Karleby har observerats mycket cyanobakterier.

Förra veckan meddela Finlands miljöcentral att det svala och regniga vädret hade minskat på algmängderna, den här veckan har vädret varit varmare.

Stora sjok av blågröna alger i vattnet bredvid en brygga. På bryggan står en grön hink.

Vinden avgör hur mycket cyanobakterier som driver till Västnylands vatten

Om vindarna sakta blåser mot kusten blir läget dåligt.

Skarvar som sitter i sina bon som är byggda i trädtopparna. Trädstammarna och stenarna på marken är vita av allt bajs.

Finlands miljöcentral vill veta var i Borgå och Lovisa skarven rör sig – ber om hjälp av invånare

Miljöcentralen vill veta var skarven påverkar fisken mest, och till det behövs invånarnas hjälp.

Cyanobakterier i vattnet i Kronoby och Korsholm

Under början av veckan har man observerat cyanobakterier – eller blågröna alger som de också kallas – på flera av NTM-centralens officiella uppföljningsplatser.

Cyanobakterierna har setts bland annat i Karperöfjärden i Korsholm, samt i Heimsjön och Emetträsket i Kronoby. Också i Larsmosjön har det observerats cyanobakterier.

Enligt Finlands miljöcentrals prognos kan algblomningen bli kraftig i sommar. Observationer av cyanobakterier kan rapporteras i webbtjänsten Järviwiki (på finska och engelska).

Cyanobakterierna börjar synas till – men ibland är det bara pollen i vattnet

Mängden cyanobakterier både i insjöar och vid kusten har ökat, men enligt Finlands miljöcentral (Syke) är läget fortfarande lugnt.

Hittills har det hittats rikligt med cyanobakterier, eller blågröna alger, i två insjöar och måttligt av dem i nio insjöar, alla i södra Finland. I finska viken och i skärgårdshavet har det hittats måttligt av algerna på tre olika ställen.

På vissa ställen finns det fortfarande pollen från barrträd i vattnet. Pollenet färgar vattnet gulaktigt, vilket kan likna cyanobakterier väldigt mycket. Det är svårt att särskilja cyanobakterier från pollen, så Syke rekommenderar att undvika allt vatten som ser missfärgat ut.

Källa: STT.

Inga cyanobakterier i vattnen

Finlands miljöcentral meddelar att algläget under början av sommaren har varit lugnt i havsområdena och insjöarna.

Vid mätpunkterna i Kvarken har inga Cyanobakterier upptäckts ännu i sommar.

I vattendragen och till havs kan det fortfarande synas gulaktigt pollen som kan likna blomning av cyanobakterier. Pollen har också synts på satellitbilder den här våren

De senaste dagarnas blåsiga väder och den svala vattentemperaturen gör att cyanobakterierna inte frodas.

Enligt Finlands miljöcentral är algsituationen typisk för årstiden, under försommaren förekommer sällan rikliga mängder cyanobakterier.

Högt vattenstånd men inga översvämningar att vänta

I många österbottniska åar och älvar är vattenståndet högt just nu. Men det har börjat sjunka på många håll, enligt Finlands miljöcentral.

Bedömningen är att det knappast blir några större översvämningsskador i samband med vårflödet i år. Nivåerna kan fortfarande stiga tillfälligt om det blir många regndagar.

Gult trähus med trädgård på sommaren.

Praktisk planlösning och billigt boende – så här ser finländarnas bostadsdrömmar ut

Drömmen om enfamiljshus lever fortfarande kvar, visar enkät.

Avstängd väg vid Finno metrostation.

Forskare om de stora översvämningarna: ”Situationen är exceptionell”

Stängda vägar och rekordhögt vatten i åar.

Cyanobakterier färgar is, vatten och strand blå vid Helsingfors kust

Det här meddelar Finlands miljöcentral.

Den blåa färgen uppstår då de blågröna algerna är döende och frigör färgämnet blå spirulina, alltså fykocyanin.

Också döda blå-gröna alger kan vara skadliga i stora mängder och därför ska man vara försiktig då om man råkar på blå is, vatten eller strand.

traktor som strukturkalkar

Finlands miljöcentral: Gips på åkrarna minskar avrinningen av fosfor i Östersjön och är inte skadligt för odlingarna

Finlands miljöcentral har undersökt hur gipsbehandling påverkar avrinningen från åkrarna. Resultatet visar att behandlingen har minskat utsläppen av fosfor och organiskt kol. Studien utfördes i Savijoki i Egentliga Finland.

Män på däck sänker ner apparat från forskningsfartyg ute till havs.

Riskvrak studeras i Utös vatten – beräknas innehålla 25 000 liter olja

Bogserbåten Simson som sjönk 1978 kan eventuellt tömmas på olja, meddelar Finlands miljöcentral. Ifall det blir aktuellt så genomförs operationen under nästa år.

En satellitbild av Finska viken som visar gröna virvlar av blågröna alger i västra delen, medan den östra delen är friare från alger.

Fortfarande rikligt med cyanobakterier till havs – blåst och regn har ändå förbättrat läget

Mindre algblomning i insjöarna än vanligtvis så här års.

Liten översvämning vid å. Ån är delvis täckt i is.

Åkrar, vägar och gårdar svämmar över – varning för översvämningar runt om i Finland

På en del håll väntas de värsta översvämningarna på 30 år.

Klobbens badstrand i Sökö i Esbo.

Finska viken repar sig, men syreläget i Bottenhavet väcker oro

Havsbotten vid Finska vikens kust mår bättre än på 20 år.

På bilden en buss, en personbil och en lastbil som kör längs Mannerheimvägen i Helsingfors.

Finlands miljöcentral: Kommunernas klimatutsläpp minskade med drygt 7 procent år 2020

Mera vindkraft och distansarbete minskade utsläppen.

Skarv med unge i bo, Vasa skärgård

Antalet storskarvar har minskat aningen i hela landet – en ny häckningskoloni finns i Ingå

Havsörnen äter ungar och det påverkar storskarvens häckning.

Skarvar på en klippö.

Skarvstammen i Borgå har vuxit – trots att den minskat på nationell nivå

Borgåstammen har vuxit med en fjärdedel sedan i fjol somras.

Värmekraftverk i Kinas huvudstad Peking i januari 2013.

EU-ländernas klimatutsläpp minskade historiskt mycket i fjol

Nedgången kommer redan innan coronakrisen och dess följder.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida