Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Försvarsminister Savola: Förnyat uppbåd kanske i bruk redan 2025

Riksdagens parlamentariska värnpliktskommitté har som mål att förnya uppbådet redan år 2025, sa försvarsminister Mikko Savola (C) under ett tal vid försvarskursens öppning.

Ur det militära försvarets synvinkel är målet enligt Savola att öka antalet personer som fullgör militärtjänst. Samtidigt ämnar man stärka de ungas försvarsvilja och relation till det nationella försvaret.

– Ett bredare samhälleligt mål är dessutom att främja de ungas välmående och minska risken för utslagning.

Kommittén utreder nu möjligheterna till ett gemensamt uppbåd. Det här skulle enligt Savola öka de ungas generella kännedom om säkerhetsfrågor samt förse dem med mer information om beväringstjänsten, vilket man hoppas ska öka antalet intresserade.

Målet är också att fler kvinnor ska söka sig till den frivilliga militärtjänstgöringen och därmed vill man stärka kvinnors delaktighet i det militära försvaret.

Här kan du läsa Savolas tal i sin helhet.

Källa: STT

President Sauli Niinistö talar.

President Niinistö: Finland har inga planer på att förvara kärnvapen på sitt territorium

President Sauli Niinistö talade på morgonen på försvarskursens öppning. Han tog upp världsläget, Finlands Natoprocess och möjligheterna till fred i Ukraina.

Erkki Tuomioja

Socialdemokrater sågar försvarskurser för minderåriga

Försvarsministern avfärdar kritiken.

Eldledningschef underlöjtnant Oscar Kåll, löjtnant Oskari Keskitalo och eldledare aspirant Topias Puumalainen.

Nylands brigad igen bäst på att skjuta granater

Fem granatkastarkompanier deltog i tävlingen i Rovajärvi.

Jarmo Lindberg

Försvarets kommendör: Krissituationer allt diffusare

Krissituationer har blivit allt mer diffusa utan en tydlig början och utan ett klart slut, sade försvarsmaktens kommendör, general Jarmo Lindberg, när han öppnade den riksomfattande försvarskursen.