Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Solen ligger lågt över skogen vid OX2 Metsälamminkangas vindpark i Vaala.

Efter rekordåret: Noll nya beslut om investeringar i vindkraft i år

Efterfrågan minskar och bolag gör minusresultat.

Kaskö hamn och OX2 inleder samarbete

Vindkraftsbolaget OX2 och Kaskö hamn inleder samarbete, med sikte på den planerade havsvindkraftsparken Tyrsky, som planeras i Finlands ekonomiska zon till havs, utanför Närpes kust.

Byggandet av havsvindkraftsparker kommer att kräva mycket utrymme och stora hamnar på land - i fallet med Kaskö hamn gäller avtalet också service och underhåll när havsvindkraftsparken är byggd.

OX2 har ingått liknande avtal med hamnarna i Jakobstad och Karleby gällande planerade projekt norr om Kvarken.

Havsvindkraftsparken Tyrsky planeras omfatta 100 vindkraftverk.

Nytt samarbete mellan OX2 och Jakobstads hamn

Energibolaget OX2 och Jakobstads hamn har slutit ett samarbetsavtal kring den havsbaserade vindkraftsparken Laine i Bottniska viken.

Enligt ett pressmeddelande ska Jakobstads hamn spela en viktig roll för drift, underhåll och service av vindkraftsparken. En fungerande hamninfrastruktur är avgörande under både bygg- och driftsfasen av en havsbaserad vindpark.

Vindkraftsparken som ännu är under planering ska bestå av högst 150 vindkraftverk.

OX2 har ockå närmat sig hamnarna i Karleby och Vasa med förfrågan om samarbete och diskussioner förs som bäst kring ett samarbetsavtal.

Vindkraftverk brinner på Gotland

I en vindkraftspark på Gotlands kust har ett vindkraftverk börjat brinna.

I lokaltidningen Helagotland kan man se en läsarbild som visar det brinnande vindkraftverket.

En representant från det regionala räddningsverket säger till Aftonbladet att det för tillfället inte går att nå kraftverket, och att delar faller ned från det.

Stormen Hans härjar för tillfället i området.

Uppdaterad 12:52: Vindkraftverket är inte till havs, men på en udde.

Jakobstads hamn

Jakobstad förbereder sig för massiva vindparker – fick landets största bidrag

Får 200 000 euro i planeringspengar från miljöministeriet.

Emma Sand blickar ut över Bottenhavet i Korsnäs.

Havsvindkraft ska blåsa in miljontals euro till Korsnäs: ”Vi ska vara med och rädda världen”

Ledningen för Korsnäs kommun bubblar av entusiasm. Den planerade havsbaserade vindkraften uppskattas inbringa sju miljoner euro per år. Men det blir nödvändigtvis inte en lätt match, medger kommundirektör Christina Båssar.

Man på brygga iaktar fåglar med hjälp av kikare

Forststyrelsen planerar för havsbaserad vindkraft utanför Kristinestad: ”Det här är ett unikt fågelområde”

För åtta år sedan sade stadsfullmäktige i Kristinestad nej till havsbaserad vindkraft. Nu är frågan aktuell igen eftersom Forststyrelsen vill auktionera ut vattnen utanför staden till hugade spekulanter. Samtidigt växer protesterna.

Tuulivoimalan osia puretaan laivasta Vaasan satamassa.

Hamnarna i Österbotten förbereder sig för havsbaserade vindkraftsparker – ett stort samarbete utreds

Byggandet av havsbaserad vindkraft i Bottniska viken, som förväntas starta från och med år 2030, har fått hamnarna i regionen att överväga samarbete.

Nils Borstelmann, vd för Energiequelle i Finland.

Vindkraftschef om läget i Österbotten: ”Vi ser optimistiskt på att bygga mer”

Tyska Energiequelle invigde Takanebackens vindpark i Malax under lördagen. Att någon gräns snart skulle vara nådd i Österbotten anser man inte, snarare tvärtom.

Illustrerande bild på en vätgasfabrik. Ett industriområde vid havet.

Kristinestadsbor positiva till vätgassatsningen

Amerikanska Plug Power planerar stor vätgasanläggning.

Närpes säger OK till planering av havsvindkraft

Närpes godkänner att det görs upp en delgeneralplan för havsvindkraft. Det beslöt stadsstyrelsen på tisdag kväll.

Forststyrelsen vill planera för havsvindkraft utanför Närpes kust. Projektet har preliminärt uppskattats bestå av 108 kraftverk med en höjd på högst 400 meter.

Området i fråga finns med i utkastet till landskapsplan 2050 som lämpligt för vindkraft. Elöverföringen på land ska genomföras som en luftledning.

- Planläggningen kan börja men samtidigt behövs en grundlig utredning av hur området lämpar sig för verksamheten, säger Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund.

Ny vindkraftspark byggs i Nykarleby

Den nya vindkraftsparken i Storbötet i Nykarleby har börjat byggas. 17 vindmöllor planeras till området.

Vindkraftsparken blir det franska energibolaget Noens fjärde vindkraftspark i Finland. 20 procent av projektet ägs av samma tyska koncern som vindkraftsbolaget Prokon är en del av.

Vindmöllorna kommer att resas nästa år och enligt planen ska vindkraftsparken i Storbötet tas i bruk år 2025.

Tyskt vindkraftsbolag öppnar regionkontor i Vasa

Det tyska energibolaget Energiequelle öppnar ett regionkontor i Vasa. Kontoret kommer att finnas i Brändö företagscentrum och ha fyra anställda.

”Vasa valdes eftersom staden ligger centralt med tanke på våra otaliga projekt inom förnybar energi i Österbotten, men en merit för Vasa var även en stark profil som stad inom energitemat”, säger Nils Borstelmann, bolagets vd i Finland, i ett pressmeddelande.

Energiequelle ligger bakom fyra vindparker i Finland. Bland dem finns Takanebackens vindpark i Malax som stod klar i början av året.

Tuulivoimalan turbiini kuvattuna alhaalta sinitaivasta vasten.

Sverige storsatsar på havsbaserad vindkraft

Erkänner konflikt mellan lokal miljöhänsyn och klimatmål.

En karta över var vindkraften finns i Finland.

Därför finns det så få vindkraftverk i Nyland

Finland har 1 400 möllor, endast fyra finns i Nyland.

En grafikkarta över Österbotten med en massa vindmöllor på.

Så här ser vindkraften ut idag i Österbotten – har gränsen kommit emot?

Över 200 möllor producerar el i Österbotten idag.

Vattenfalls vindkraftspark i Danmark.

Besvikelse över att inte fler motsätter sig havsvindkraft utanför Österbottens kust

1 384 personer har skrivit under upprop mot havsvindkraft.

Vindparken i Märkenkall är nu i ägarens händer

OX2 har nu lämnat över vindparken i Märkenkall i Korsholm till ägaren Renewable Power Capital.

OX2 genomförde projekten som en nyckelfärdig lösning och sköter i fortsättningen vindparkens ekonomi, optimering av produktionen samt den dagliga verksamheten och säkerheten.

Märkenkall har redan producerat el sedan förra året, men nu är alltså allt pappersarbete klart.

Parken består av femton kraftverk med en totalkapacitet på 82,5 megawatt och en höjd på 240 meter.

Fullmäktige i Närpes återremitterade fråga om decibelgräns vid vindkraftsbyggen

Stadsfullmäktige i Närpes återremitterade frågan om en decibelgräns när man bygger ny vindkraft.

Fullmäktige skulle ta ställning till ett förslag att gå in för 35 dB som gränsvärde för ljud från vindkraftverk vid permanenta bostäder både för pågående och nya vindkraftsplaneringar.

Politikerna valde ändå att återremittera eftersom man vill utreda frågan ytterligare.

Fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP) uppger att man inte ännu har en tillräckligt tydlig bild av vad gränsen skulle innebära i praktiken; det vill säga hurdana avstånd som skulle krävas mellan kraftverk och bosättning för att inte överskrida gränsen.

Lagen anger 40 dB som gränsvärde, och i många kommuner har man gått in för en kilometergräns mellan vindkraftverk och fast bosättning. Ljud från vindkraftverk transporteras ändå olika långt beroende på bland annat väderförhållanden och terräng.

Borg tror att fullmäktige kan vara redo att behandla frågan inom kort.

Vindkraft fortsätter väcka diskussion i Kimitoön

På måndagen lämnades det in en ny fullmäktigemotion om vindkraft i Kimitoön.

En grupp fullmäktigeledamöter med Janne Salonen (obunden) som första undertecknare, kräver nu att det måste beslutas om ett två kilometers minimiavstånd mellan vindkraftverk och annan bebyggelse.

– Jag blev bestört då jag på radion fick höra att man diskuterar diskuterar vindkraft på Kimitoön igen, säger Salonen under fullmäktigemötet.

Kimitoöns kommun borde besluta om ett sådant här skyddsavstånd innan en enda delgeneralplan som berör vindkraftverk tas till behandling, enligt ledamöterna.

Vindkraftpark med 16 möllor börjar byggas i Kristinestad

Tyska Energiequelle har nu inlett byggandet av Mikonkeidas vindkraftpark med 16 vindkraftverk.

Vindkraftsparken byggs öster om Ömossa, alldeles vid kommun- och landskapsgränsen mot Storå och Södra Österbotten.

För tillfället bygger man vägar och annan infrastruktur på platsen, och ännu i år också kraftverkens fundament. Under nästa år reses själva kraftverken och i full kommersiell drift ska vindkraftsparken vara år 2025.

Vindkraftsparken är Energiequelles största projekt i Finland.

Tuulivoimalan turbiini kuvattuna alhaalta sinitaivasta vasten.

Vinden vänder för vindkraft på Kimitoön – politiker anser tiden mogen för att diskutera gröna alternativ

”Världen har förändrats och den gröna omställningen är här”.

Greta Thunberg demonstrerar

Greta Thunberg greps kortvarigt i Norge

Konflikt mellan vindkraftverk och renbetesmarker.

Rekordmycket el producerades med vindkraft i januari

Under januari stod vindkraften för en större energiproduktion än någonsin tidigare.

Sammanlagt producerades drygt 1 900 gigawattimmar el med vindkraft. Det tidigare rekordet från i oktober låg på 450 gigawattimmar.

En fjärdedel av all energiproduktion under januari kom från vindkraft. Bara kärnkraftsproduktionen var större.

Det var ovanligt milt under januari. Det och ivern att spara på el gjorde att elförbrukningen minskade.

Importen av energi blev liten och elpriserna hölls nere.

Källa: Pressmeddelande

Vindkraftparken Takanebacken står nu färdig

Energiequelles vindkraftpark i Malax är nu färdig. Parken består av fem kraftverk och har en totalkapacitet på 28,5 MW. Parken kommer att kunna förse cirka 18 000 hushåll med el.

”Invigningen av vindkraftparken hoppas vi kunna fira i början av sommaren tillsammans med lokalbefolkningen, det vill säga så snart som slutgranskningarna är genomförda och vindparken kan tas i bruk” konstaterar Nils Borstelmann, verkställande direktör för Energiequelle i Finland i ett pressmeddelande.

Det här är Energiequelles tredje färdigställda projekt i Finland. Bolaget har dessutom ett projekt i Kalajoki som förväntas bli färdigt i år. Byggandet av vindkraftsparken Mikonkeidas i Kristinestad kommer att påbörjas i år.

Vindmöllor i solnedgång

En rekordbra dag för vindkraften – el nästan till skänks

Torsdagen väntas sätta nytt vindkraftsredkord för ett dygn.

En vätgaskanister med diverse tryckmätare.

Finland vill bli toppland inom fossilfri vätgasproduktion

Vill producera 10 procent av EU:s fossilfria vätgas år 2030.

En äldre kvinna står på gatan. Hon har en grön vinterjacka på, med huvan på huvudet.

”Är det en bomb?” Vätgasen väcker frågor i Kristinestad

Staden ska få en av landets största vätgasanläggningar.

Grafik över vätgasanläggningar som planeras runtom i Finland.

Runtom i Finland pågår en tyst vätgasrevolution som är beroende av vindkraft

Investeringsplaner på 10 miljarder euro för grön vätgas.

Porträttfoto på Elena Kivioja

Vattenfall Finlands vd: ”Jag tror att vi har hittat en jättebra partner i Korsnäs”

För 20 år sen var det inte så många som trodde på vindkraft och i synnerhet inte havsbaserad vindkraft. I dag är läget ett annat och Vattenfall Finlands vd Elina Kivioja tror att havsvindkraften kommer att ha stor betydelse för Finland.

En karta över den österbottniska kusten. Ett havsområde utanför kusten har markerats ut.

OX2 planerar ytterligare en havsvindkraftpark i Bottniska viken

Ett hundratal kraftverk planeras 30 km nordväst om Kaskö.

Nykarleby kan få fler vindmöllor

Nykarleby kan få ett nytt vindkraftsområde. Stadsstyrelsen enades på sitt möte på måndagskvällen om ett utlåtande om ett vindkraftsprojekt i Björkbacken, väster om Jeppo.

Enligt planerna skulle maximalt 26 kraftverk byggas på ett område som är knappt 1 900 hektar stort. Utlåtandet gäller den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts upp för projektet och skickas härnäst till NTM-centralen.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) ansåg styrelsen att beskrivningen är välgjord. För att vara på den säkra sidan när det gäller buller från kraftverken vill man ändå öka avståndet till närmaste bosättning.

Fartyget Oslo Wave 4i Kaskö hamn

Vindkraften byggs ut så det knakar – nu får också hamnen i Kaskö sin andel

Kaskö hamn har nu tagit emot sina första vindkraftskomponenter någonsin. Och under den närmaste framtiden förväntas transporterna vara så frekventa att hamnområdet måste utvidgas.

NTM-centralen gav utlåtande om havsvindparken Reimari

Fågelbeståndet, naturen under vattnet och vintertrafiken måste beaktas när man fortsätter planera den havsbaserade vindkraftsparken Reimari. Det säger NTM-centralen i Södra Österbotten i ett utlåtande.

Det är företaget Skyborn Renewables Offshore Finland som planerar 120 vindkraftverk med en total effekt på 3,6 gigawatt utanför Karleby, Jakobstad och Nykarleby. Totalt 48 myndighetsutlåtanden och 5 åsikter har lämnats in om projektet.

Förutom Skyborn planerar även företaget OX2 en havsvindkraftspark i området. Strax före nyår fick dessutom Ilmatar Energy tillstånd att undersöka havsbottnen utanför Jakobstad och Kaskö för en vindpark.

Människor som sitter i ett auditorium

Kapplöpning om jättevindkraftspark i havet utanför Jakobstad – många kritiska frågor på OX2:s infotillfälle

Två vindkraftsbolag vill bygga en havsbaserad vindkraftspark utanför Jakobstadsområdet. OX2 presenterade sina planer på ett infotillfälle på tisdagen och mötte genast på mothugg och kritiska frågor.

Vindmöllor i dimma.

Två nya undersökningstillstånd för havsbaserade vindparker – Ilmatar Energy undersöker havsområden utanför Jakobstad och Kaskö

Statsrådet har beviljat Ilmatar Energy undersökningstillstånd för vindparker i havet utanför Jakobstad och Kaskö.

Nya Liebherr-kranen flyttas över från pråmen till kajen i hamnen i Vasa.

Storsatsning på ny kran till hamnen i Vasa: ”Den här ska fördubbla kapaciteten”

Enligt operatören är kranen en av Norra Östersjöns största.

Ny hamnkran monteras i Vasa

I hamnen i Vasa monteras som bäst den största lyftkranen i Bottenhavet.

Företaget Blomberg Stevedoring har investerat sju miljoner euro i lyftkranen som har en maxkapacitet på 208 ton.

I hamnen finns från tidigare två lyftkranar, vars lyftkapacitet är mindre, men de behövs fortfarande för att lyfta delar till vindkraftverk. Annars skulle all lasting i hamnen stanna.

Den nya lyftkranen svarar främst på den tunga industrins behov.

På Wärtsilä Finland vill man inte kommentera enskilda investeringar, men säger att vasa hamn generellt är en viktig export- och importled för företagen i regionen och att det är viktigt att aktörerna investerar i hamnen för att utveckla logistiken.

– Vi fraktar våra motorer ut i världen via hamnen i Vasa, säger Wärtsilä Finlands vd Hannu Mäntymaa.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida