Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Busskuren vid ÅST blir långkörare – stadsmiljönämnden remitterade ärendet efter två bordläggningar

Det är möjligt att busskuren på Auragatan utanför Åbo Svenska Teater ändrar utseende. Busskuren ingår i gatuplanen för området kring det nya salutorget i Åbo och Åbo stadsmiljönämnd remitterade gatuplanen på sitt möte på tisdagen.

Nämnden har redan bordlagt ärendet två gånger i december.

Busskuren har fått kritik för att den finns rakt framför Åbo svenska teater som är Finlands äldsta teaterbyggnad.

Då den nya gatuplanen bereds ska stadsmiljönämnden utreda om det går att flytta den upplysta reklamskylten som finns på busskuren eller om reklamen helt kan tas bort.

Åbo Yrkesinstitut

Lilla Hankens framtid i Åbo bordlades

Alternativen är Axxell eller Åbo yrkesinstitut.