Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Personaldimensioneringen inom vården kan skjutas upp till 2028

Riksdagen har under onsdagen fortsatt behandla förslaget om att skjuta upp personaldimensioneringen inom vården. Social- och hälsovårdsutskottet föreslog i tisdags att den träder i kraft först år 2028.

De Gröna har föreslagit att dimensioneringen skjuts upp med bara två år, till 2026, men i onsdagens omröstning stöddes förslaget bara av De Gröna, Vänsterförbundet och Socialdemokraterna.

Personaldimensioneringen handlar om att garantera ett minimiantal på 0,7 vårdare per klient inom äldreomsorgen. Redan den förra riksdagen beslöt att skjuta upp dimensioneringen från april till december i år.

Social- och hälsovårdsutskottet som hört flera experter om ärendet tycker dimensioneringen behöver en övergångsperiod på omkring fyra år till, för att säkerställa att vården har tillräckligt med personal. Om den trädde i kraft i början av december skulle det kräva 1 800 extra arbetstagare.

Förslag: Också studerande inom vården av äldre och personer med funktionsnedsättning ska krävas på straffregisterutdrag

Undervisnings- och kulturministeriet förbereder skärpningar för studerande inom vården av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ministeriet föreslår att straffregisterutdrag ska krävas också för studerande inom de här områdena, och att det ska bli möjligt att dra in studierätten för studerande med brottslig bakgrund.

I nuläget kan studierätten dras tillbaka för studerande som arbetar med minderåriga om hen har dömts för till exempel narkotika-, vålds- eller sexualbrott, eller för brott mot barn eller friheten.

Vid ministeriet säger man att den föreslagna reformen skulle förbättra säkerheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Källa: STT

En docka i Raptor-salen vid HUS Brosjukhus.

Utredning: 16 600 sjukvårdare saknas i Finland

Bristen på vårdare och närvårdare har ökat explosionsartat de senaste två åren, visar en analys från den offentliga sektors pensionsbolag Keva.

Marevan-paketti ja lääkedosetti.

Vad hände när välfärdsområdena tog över? Berätta om dina erfarenheter

Snart två månader av erfarenhet av välfärdsområden.

Sanna Marin tiedotustilaisuudesa.

Marin: Tingsrättens beslut gör inte den nya patientsäkerhetslagen onödig

"Lagen är inte längre i regeringens händer."

Piller i en dosett.

Obehörig personal på servicehem – barnbarn fick ge sin morfar medicin

Personalbristen inom hälsovården orsakar problem.

En fysioterapeut hjälper en äldre att gå.

Vårdpersonal i Hangö får engångsersättning om de avbryter eller flyttar semester

Ska vara yttersta åtgärden i en svår personalsituation.

En vårdare iförd skyddsutrustning på ett sjukhus i Italien.

Allt större brist på arbetskraft inom hälso- och socialvården

Lönen, ledningen och stressen minskar intresset.

Yle Nyhetsskolans logo och ett kollage av bilder från olika nyhetshändelser.

Nyhetsquizet: Klimat, krig och melodifestival

En frågesport till dig som vill testa din nyhetskunskap

En kvinna rusar förbi i en gång i ett ålderdomshem.

Sibbo lider brist på vårdpersonal – värst är läget inom äldreomsorgen

Personaldimensioneringen blir ännu tuffare från årsskiftet.

Stetoskop upphängt på en vägg.

Tehy: Sexuellt ofredande vanligt i social- och hälsovårdsbranschen – unga särskilt drabbade

"Nolltolerans krävs, vi kan inte förlora unga anställda."

Äldre man och liten pojke sitter i en soffa och skrattar

Allt fler far- och morföräldrar ser det som sin skyldighet att ta hand om sina barnbarn

Forskning visar att det har positiva effekter på hälsan.

Två sjukskötare i skyddsutrustning.

THL: Vårdare har drabbats av corona i samma utsträckning som andra i arbetsför ålder

"Vårdare i samma läge som andra som inte kan distansjobba".

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida