Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Bangårdsprojektet i Åbo får fortsätta – förvaltningsdomstolen avslog besvär över detaljplaneändring

Åbo förvaltningsdomstol avslog besväret gällande detaljplaneändringen för Bangården i Åbo.

Detaljplaneändringen, som har godkänts i stadsfullmäktige, möjliggör utvecklingen av bangårdsområdet i Åbo. Bland annat ska man bygga ett upplevelsecenter och nya höghus i området.

Förvaltningsdomstolen ansåg att planändringen hade gjorts enligt alla konstens regler, där man hade utrett vilken påverkan planlösningen har på området – till exempel gällande trafiken och parkeringsmöjligheter i närheten.

Det är möjligt att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, om Högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd att överklaga.

Gult trähus med trädgård på sommaren.

Praktisk planlösning och billigt boende – så här ser finländarnas bostadsdrömmar ut

Drömmen om enfamiljshus lever fortfarande kvar, visar enkät.