Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Smedsby bildningscampus i Korsholm går framåt

Byggandet av Smedsby bildningscampus i Korsholm har fördröjts på grund av besvär som sedan drogs tillbaka, men nu ska ett entreprenörsavtal med Lujatalo skrivas under så snabbt som möjligt, antingen den här veckan eller nästa.

Enligt samhällsbyggnadsutskottets ordförande Kenth Nedergård från SFP kan man i så fall komma igång med markarbetet ännu under sommaren.

Tanken är fortfarande att bygget skulle vara klart till skolstart om två år.

Korsholm föreslår tunnel eller broalternativ för hamnvägen

Ifall målet med hamnvägen är att minska på trafikmängderna i Vasa centrum så är tunnel- eller broalternativet att föredra. Det anser samhällsutskottet i Korsholm.

– Bro-alternativet är det dyraste, men vill man ha effekt ska man använda det, konstaterar utskottets ordförande Kenth Nedergård (SFP).

Konsekvensbedömningen som utskottet tog ställning till gällde de två alternativ för hamnvägen som skulle löpa genom markområden i Korsholm, det vill säga Fladan och Vikby-alternativen.

Av dessa två alternativ föredrar utskottet Vikby-alternativet, men man anser att det primära syftet med Vasa hamnväg är att minska på genomfartstrafiken via Vasa stadscentrum och det uppfylls inte i dessa två alternativ.