Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Virgin atlantic boeing 787 dreamliner lentokone heathrown lentokentällä lontoossa.

Matolja, grisfett och avfall ska flyga oss över Atlanten i framtiden

Två testflyg med hållbart bränsle ska hjälpa klimatmål.

Wasalines färja Aurora Botnia kör i isen i skärgården.

Ny Wärtsilä-motor ska ytterligare minska på utsläppen inom sjöfarten

Har nu lanserats för den kommersiella marknaden.

En ren ligger på marken i en skog i Lappland.

Finlands miljöcentral: Om inget görs kan Lappland bli sju grader varmare

Uppvärmningen riskerar skena iväg kommande 50 år.

Skogsbrand i Leiriadistriktet i Portugal.

Europadomstolen: Unga klimataktivister stämmer 32 europeiska stater

Svåra skogsbränder i Portugal utlöste målet.

Betong i en fabrik.

Ny finländsk teknik kan minska de enorma cementutsläppen – företag mineraliserar koldioxid i betong

Cementindustrins utsläpp än större än hela Indiens utsläpp.

Vasa stads bildelningsbilar parkerade bakom tekniska verket.

Regeringen slopar kraven på klimatplaner i kommunerna

Kommuner tar beskedet med en axelryckning.

De två största utsläppsländerna USA och Kina återupptar klimatförhandlingar

USA:s klimatsändebud John Kerry har anlänt till Kina för samtal om hur världens två största koldioxidutsläppare skall motarbeta klimatförändringen.

Kerry träffade Kinas toppdiplomat Wang Yi i Peking - Bägge försäkrade att det inte låter ansträngda relationer påverka klimatsamarbetet mellan länderna.

Kina av bröt klimatsamtalen i fjol i protest mot att den dåvarande amerikanska talmannen Nancy Pelosi besökte Taiwan.

Den förre utrikesministern John Kerry har länge haft goda förbindelser med kinesiska ledare och han hoppas på en nystart i försöken att minska utsläppen av växthusgaser.

Skogsbrand.

Tre temperaturrekord den senaste veckan – finsk expert ser läget som oroväckande

Juni månad har också varit den varmaste någonsin.

Globala sjöfarten ska bli klimatneutral omkring 2050

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) skärper utsläppsmålen markant.

FN-organisationen har nu slagit fast ett nytt mål: att den globala sjöfarten ska vara klimatneutral omkring år 2050.

I strategin från 2018 var planen att sjöfarten skulle halvera sina utsläpp före 2050.

De nya delmålen är att utsläppen ska ha minskat med minst 20 procent år 2030 och minst 70 procent år 2040, jämfört med nivåerna år 2008.

Enligt miljöorganisationer är det nya målet ändå inte tillräckligt för att vara i linje med Paris-avtalet.

Källa: AFP, Europeiska kommissionen

Läs mer: Internationella sjöfartsorganisationen vill minska på fartygens utsläpp – Finland vill att växthusgasutsläppen är lika med noll 2050

Viking Glory-skeppet på öppet hav. Det är dimmigt.

Regeringen planerar undantag för sjötrafiken: Ska inte omfattas av EU:s utsläppshandel

Regeringsprogram öppnar upp för att kringgå klimatprogram.

Finländarna har lyckats minska på energianvändningen

Under årets första tre månader har energiförbrukningen i Finland minskat, speciellt användningen av fossila bränslen och torv. Det rapporterar Statistikcentralen.

Finländarna har använt nästan tio procent mer förnybar energi än de gjort under samma tidpunkt året innan.

Det är speciellt träbränslenas popularitet som ligger bakom höjningen, men Olkiluoto kärnkraftverks nya reaktor och vindkraftsparker har också bidragit.

Användningen av fossilgas har sjunkit med en tredjedel.

Trots kylan har finländarna lyckats spara på elen – elförbrukningen har sjunkit med fem procent.

Koldioxidutsläppen från bränsleanvändningen har sjunkit med tolv procent jämfört med året innan.

En lastbil i förgrunden har precis lämnat Viking Lines fartyg i hamnen. I bakgrunden Tallinks fartyg.

Viking Line väntar sig räkning på 25 miljoner euro för utsläpp – påverkar också passagerarpriser

Steg ett är bränslesnålhet, steg två är fossilfria bränslen.

Thomas Lindholm sitter i skogen och tittar uppåt.

Skogsägaren Thomas Lindholm vill inte ha skattepengar för sin kolsänka

”Ju mer vi använder skogarna desto mer binder de kol”.

Outokumpus stålverk i Torneå.

Outokumpu och Fortum vill satsa på minikärnkraftverk i Torneå

Outokumpu är vår största elköpare, vill skapa egen energi.

Europaparlamentariker Ville Niinistö skrattar i Yles studio.

Europaparlamentet röstar om att öka kolsänkan – samtidigt sjunker Finlands målsättning

Finland får mer tid att åtgärda den vacklande kolsänkan.

Jakobstadsregionen vill att fler ska gå och cykla

Fler resor med kollektivtrafiken och mer gång och cykling är målet för ett nytt program i de fem kommunerna i Jakobstadsregionen. Programmet ska främja cykling och hållbara rörelseformer och tar sikte på 2040.

Tanken är att städerna och kommunerna ska investera i hållbar mobilitet och målet är att öka mängden gång- och cykelresor med 30 procent, fördubbla antalet passagerare i kollektivtrafiken och minska koldioxidutsläppen från trafiken med 75 procent.

Det är nu upp till kommunerna i regionen att godkänna programmet. I Jakobstad tas ärendet upp på stadsstyrelsens möte i kväll.

Rekordnivå på koldioxidutsläpp i fjol

I en färsk rapport uppger Internationella energibyrån IEA att koldioxidutsläppen från världens energiproduktion steg till en ny rekordnivå i fjol.

Enligt IEA var mängden utsläpp orsakade av energiförbrukning 36,8 miljarder ton, vilket är 0,9 procent mer än året innan.

Utsläppen ökade trots att elbilar blivit allt vanligare samtidigt som vind- och solenergi byggs ut.

Den största orsaken till de ökade utsläppen är den ökade användningen kol i många länder.

Kolanvändningen har delvis ökat på grund av att länder snabbt tvingats ställa om från att vara beroende av rysk naturgas.

EU-parlamentet röstade för att förbjuda nya bensin- och dieselbilar från 2035, sportbilar kan bli undantag

Med 340 röster för och 279 mot röstade Europaparlamentet på tisdag igenom ett förbud mot koldioxidutsläpp från nya person- och skåpbilar från och med 2035.

I praktiken innebär kravet på att fordonen är utsläppsfria ett förbud mot nya bensin- och dieselbilar inom EU. Undantag kan göras fram till årets slut för tillverkare med små tillverkningsvolymer. Undantaget rör främst sportbilar och har därför kallats för Ferrari-undantaget

Fordon som redan har sålts inom EU förbjuds inte. Man räknar med att fordon med förbränningsmotorer kommer att fortsätta köra omkring på de europeiska vägarna ett bra tag efter 2035.

Samma dag presenterade EU-kommissionen nya planer på att minska utsläppen. Bland annat skulle stadsbussar inom EU bli utsläppsfria tills 2030 och koldioxidutsläppen från nya lastbilar som säljs efter 2040 skulle skäras ner med 90 procent.

Lagstiftningen är en del av EU:s klimatpaket som strävar till att sänka utsläppen av växthusgaser med 55 procent från nivån år 1990 till 2030.

Ministergrupp drog upp riktlinjer för att förstärka kolsänkor

Den klimat- och energipolitiska ministerarbetsgruppen har dragit upp riktlinjer för hur markanvändningssektorns nettokolsänka ska stärkas.

I statskontrollerade ekonomiskogar styrs skogshanteringssättet till att stärka skogarnas koldioxidbindande effekt.

Målsättningen om att stärka kolsänkorna ska framöver beaktas då Skogsstyrelsen lägger upp sina resultatmål.

En barrskog på vintern, fotograferad från luften.

Undersökning: Skogen gallras olagligt gles

Efterlyses: Gemensamt utvecklingsprojekt för skogsbranschen.

Det ska fästas större uppmärksamhet vid förstagallringar så att de genomförs i enlighet med rekommendationer och lagar i hela landet.

Ministerarbetsgruppen beslöt också att förbättra informationsstyrningen i syfte att minska på torvmarkernas utsläpp i jordmånen.

En arbetare ser på en rulle i en stålfabrik.

Billig el och nya EU-avgifter ska göra fossilfritt stål lönsamt

Branschen hoppas på exportstöd då utsläppsrätterna slopas.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida