Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nu inleder 75 agrologer och skogsbruksingenjörer sina studier vid Novia

Intresset för agrolog- och skogsbruksingenjörsstudier vid Yrkeshögskolan Novia har varit stort och fredagen den 27 oktober inledde 75 studerande sina studier genom en flerformsutbildning i Vasa.

Utbildningen börjar med tvååriga öppna yrkeshögskolestudier. Det handlar främst om distansstudier kombinerat med närstudiedagar cirka en gång per månad.

Tanken är att de studerande ska examineras år 2027.

Novia börjar utbilda agrologer i Vasa

Yrkeshögskolan Novia startar utbildning för agrologer och skogsbruksingenjörer i Vasa. Detta för att svara på näringslivets behov.

Utbildningen inleds hösten 2023 med sikte på examen 2027. Upplägget görs flexibelt och utbildningen börjar med tvååriga Öppna YH studier i Vasa. Det handlar främst om distansstudier kombinerat med närstudiedagar cirka en gång per månad.

- Novia har tagit emot många intresseanmälningar i maj och högskolan har nu fattat beslut om att verkställa utbildningen, säger Johnny Sved, tf prefekt vid institutionen för bioekonomi i ett pressmeddelande.

Man kan sedan tidigare studera till både agrolog och skogsbruksingenjör vid Novia i Raseborg.

Perunannostokone pellolla. Taustalla näkyy talo ja piharakennuksia.

Novia: Jord- och skogsbruksutbildningen stannar i Ekenäs

Sjunkande antal studerande har andra orsaker än orten.