Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Jonathan Juslenius och Fredrika Hendrén med dottern Lykke i famnen.

Tuff dagisdag för tvååriga Lykke i Ingå – bor på ”fel” sida om kommungränsen

Föräldrarns arbetsresor blir dagligen 60 kilometer längre.

Tolv spanska lärare inom småbarnspedagogiken har valts till Helsingfors nya rekryteringsförsök

Helsingfors vill råda bot på den akuta personalbristen inom småbarnspedagogiken och har nu valt tolv personer till försöket med att rekrytera behörig personal från Spanien till de svenskspråkiga daghemmen i staden.

1 000 personer anmälde sitt intresse. Av dem var ungefär var tionde behörig lärare inom småbarnspedagogiken.

De som valdes ut har inlett en sex månader lång kurs i svenska, fördjupade kunskaper i den finländska småbarnspedagogiken och hur det är att bo och leva i Finland.

I slutet gör deltagarna ett språkprov och de som klarar provet får en anställning i augusti 2024.

Stort behov av nya dagisplatser i östra Borgå – staden måste trolla fram platser för 90 barn

Efter nyår finns det 200 barn som skulle behöva en plats på ett daghem i Äppelgårdens serviceområde i östra Borgå. Men på området finns det bara 111 platser.

Förslaget är att staden tillfälligt utökar personalen i Majbergets daghem, Tallberga daghem och Äppelgårdens daghem så att alla barn under tre år får plats. Det är speciellt den åldersgruppen som ökar efter årsskiftet.

Från hösten 2024 föreslås det att staden tar tilläggslokaler i användning. För de kommande åren ska man utreda möjligheten att bygga lokaler för fyra till sex grupper i anslutning till Äppelgårdens daghem.

Situationen berör både de finska och svenska dagisgrupperna. Nämnden för växande och lärande behandlar ärendet på sitt möte den 23 november.

Planer för stordaghem i Berghäll tar ett steg framåt – ska öppnas om ett drygt år

Helsingfors stad vill öppna ett tvåspråkigt daghem i den gamla blindskolan på Första linjen i Berghäll.

Daghemmet skulle ha 224 platser, av vilka 84 för barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Tanken är att det nya daghemmet ska öppnas i januari 2025.

Fostran och bildningsnämnden har godkänt en behovsutredning med ett tillägg som gör att man ska ta ett enskilt stängningsbeslut för varje enhet som drivs av staden, och som det nya daghemmet ersätter.

Skrivningen har ändå ingen betydelse för de svenskspråkiga enheter som drivs av en utomstående aktör.

Förslag: Lös personalbristen på Helsingfors daghem med spanska pedagoger

Helsingfors föreslår att småbarnspedagoger från andra länder ska rekryteras för att lätta på personalbristen på stadens daghem.

I ett första skede är förslaget att mellan fem och åtta småbarnspedagoger ska rekryteras i Spanien. De ska sedan gå svenska kurser i ett halvår och efter det börja jobba på svenskspråkiga daghem i staden.

Förhoppningen är att pilotprojektet ska lanseras redan 2024.

Arbetsgruppen som tillsatts för att lösa personalbristen anser att det vore mycket viktigt att komma igång med utlandsrekryteringar.

Vörå bygger nytt daghem – efter 2030

Småbarnspedagogiken i Vörå centrum har utrymmesbrist. Under hösten har man startat en ny grupp med fokus på utomhuspedagogik för att minska på trycket på lokalerna.

Nu har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag där man går in för en lösning med baracker fram till år 2030. Efter det vill man bygga ett helt nytt daghem som skulle ersätta nuvarande daghem och byggnader i centrum.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet ikväll och förslaget är att man gör upp en projektplan för det nya daghemmet.

Telegrammet uppdaterat 19.9.2023 kl 10:32. Kommunstyrelsen fattade beslut helt i enlighet med beredningen.

Sibbovuxna på dagisar får arbetskläder

Dagisvuxna på de kommunala daghemmen i Sibbo får arbetskläder nästa år. Personalen är ute med barnen i alla väder och ytterkläderna slits fort.

Det kostar cirka 90 000 euro per år att skaffa kläder åt daghemspersonalen.

Kommunen ska skaffa skor och ytterkläder åt de anställda och förmånen ska locka ny personal och hjälpa till att hålla kvar den gamla.

Förra veckan i Lovisa bestämde man också att alla som jobbar på dagis och har en stadigvarande anställning få 100 euro per år för att köpa arbetskläder.

I Borgå planerar staden också att ge sina dagisvuxna pengar för att skaffa arbetskläder och skor. Men inga beslut har ännu fattats.

Nya daghem planeras i Vasa

Nya daghem planeras i Storviken och Korsnäståget i Vasa.

I Gerby-området råder brist på finskspråkiga småbarnspedagogikplatser och i Korsnästågsområdet är daghemmen i ett sådant skick att de kräver åtgärder under de närmaste åren.

Det har utretts om Gerby hälsostations lokaler kunde användas för småbarnspedagogikens behov, men lokalen lämpar sig inte för detta. Ett nytt daghem planeras följaktligen nu i Storviken, skriver staden i ett pressmeddelande.

– Bredvid skolan Isolahden koulu finns en tomt, som skulle vara lämplig att bygga ett nytt daghem på. I detta läge vore det också fint med ett starkare samarbete med skolan, säger direktören för småbarnspedagogiken Hanna-Leena Holmström enligt pressmeddelandet.

För Korsnästågets nya daghem finns en färdig tomt.

Malax får nytt daghem

Kommunstyrelsen i Malax godkände på måndagskvällen ritningarna för ett nytt daghem på Söderfjärdsbacken i Malax.

Daghemmet är planerat att få 5 avdelningar, med möjlighet att bygga 2 avdelningar till.

Bygget uppskattas kosta 5 miljoner euro och byggstarten är planerad till våren 2024.

Noggrannare kostnadsberäkningar görs i höst.

Ritningarna av daghemmet ska ännu godkännas av fullmäktige som har möte 8 maj.

Pargas stad minskar på sina dagvårdsplatser

Antalet barn inom småbarnspedagogiken i Pargas stad minskar drastiskt de närmaste åren.

Därför planerar staden att stänga Knattebo daghem och minska andelen köptjänstplatser med hälften.

Det beslöt Pargas stadsfullmäktige på sitt möte i måndags.

Däremot byggs Björkhagens daghem ut eftersom efterfrågan på småbarnspedagogik är stor i bostadsområdet.

Privata daghemmet Pilke slutar i Sibbo – kommunen överväger att flytta in i lokalerna

Det finskspråkiga, privata daghemmet Pilke har haft verksamhet i Tasträsk i Sibbo sedan 2020. Daghemmet anser ändå att verksamheten inte har varit lönsam och stänger efter sommaren.

Sibbo kommun överväger att ta lokalerna som blir lediga i bruk för den kommunala småbarnspedagogiken.

Bildningsutskottet ska behandla frågan på sitt möte den 19 april.

Kommunen förbereder sig på att kunna ta lokalerna i bruk i månadsskiftet juli-augusti. I så fall kan barnen som nu har gått i Pilke fortsätta i de bekanta rummen.

Kommunens småbarnspedagogik är i stort behov av fler daghemslokaler.

en skolgård med många olika lekställningar.

Klinkbackan koulu används som daghem – Raseborgs stad har stort behov av daghemsplatser

Klinkbacka används tills moduldaghemmet i Karis är klart.

Fyra fordon i lego står uppställda bredvid varandra. De finns på ett daghem.

Raseborg har äntligen fattat beslut när vårdnadshavare inte behöver betala daghemsavgift

Raseborgs stad har fortfarande svårt att få vikarier till daghemmen. Det betyder att vårdnadshavare inte behöver betala dagvårdsavgift i vissa fall.

Daghemmen i Raseborg har varit tvungna att ibland uppmana vårdnadshavare att hämta barnen tidigare eller hålla barnen hemma om det är möjligt. Det här måste man göra eftersom det är svårt att få tag på vikarier.

Bildningsnämnden beslöt den 13 december att ifall daghemmen har bett vårdnadshavarna att hålla barnen hemma så uppbärs inte en dagvårdsavgift för de hela dagar som barnet inte varit på plats. Om vårdnadshavaren har hämtat sitt barn tidigare och barnet inte har hunnit äta lunch uppbärs inte heller en avgift.

rött trähus från 70-talet med en grann vimpel framför

Nya daghemmet i Lovisa byggs på banområdet

Lovisa stadsfullmäktige godkände projektplanen för daghemmet efter några omröstningar i går.

Det nya centrumdaghemmet byggs på banområdet. Daghemmet ska stå klart 2025 och rymma tio barngrupper.

Daghemmet beräknas kosta ungefär 7,7 miljoner euro. Barnen från åtminstone Fredsby daghem och Villekulla daghem ska flytta dit.

Under mötet föreslogs också att daghemmet skulle byggas i Gråberg eller Fredsby samt för 12 barngrupper, men förslagen röstades ner.

Barn som sitter på golvet och leker med dinosauriefigurer.

Karis kan få nya tillfälliga dagisavdelningar i Kila redan nästa år

Raseborgs stad har inte hittat lokal att hyra.

Kuvassa Matilda Berg - Suomalainen, työskentelee homma daghem päiväkodissa, kirkkonummella.

Ny utbildning ger flera behöriga till daghemmen i södra Finland

Bristen på behörig personal på daghemmen är skriande.

Bild från lärardemonstration vid Domkyrkotorget, Åbo.

Blir det kapplöpning till dagis på tisdag? Lärarstrejken kan stänga skolor och daghem

81 000 anställda inom den kommunala sektorn kan gå i strejk.

Daghemsbarn på promenad tillsammans med en vuxen.

Personalbrist tvingar Borgådaghem att stänga tidigare

Många är sjuka och vikarier är svåra att hitta.

Barn som leker med leksak, ett tåg och tågvagnar gjorda i trä.

Två nya dagisgrupper öppnar i Karis vid årsskiftet

Planen är att få ett nytt daghem till Karis om några år.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida