Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vasa elektriskas omsättning sjönk med nästan 100 miljoner euro

Effekterna av energikrisen syns i Vasa elektriskas resultat för perioden januari-september. Omsättningen låg under perioden på 135,9 miljoner euro, under motsvarande period ifjol var omsättningen 229,2 miljoner euro.

Rörelsevinsten sjönk också den och var negativ.

”Energiförsäljningen under andra och tredje kvartalet brukar traditionellt inte höja resultatet på grund av låga volymer under sommaren”, säger vd Stefan Damlin i ett pressmeddelande.

Allt är dock inte bara dystert. I september visade resultatprognosen för hela året ett bättre resultat än fjolåret. Variationer på marknaden och ett osäkert globalt läge kan dock fortfarande påverka kraftigt på slutårets utveckling.

En byggnad med en stor dörr i mitten. Ovanför dörren är Vasa Elektriskas logo.

Vasa Elektriska förnyar prissättningen för börsel och tar negativa priser i beaktande

För den enskilda kunden kan det enligt Vasa Elektriska handla om tiotals cent i månaden.

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.

Börspriset på el har varit lågt i flera månader men nu är elen rekorddyr – en del kunder byter elavtal

Börspriset på el har nått rekordhöga nivåer under de senaste dagarna. På måndag kväll kommer det rörliga elpriset att vara drygt 68 cent per kilowattimme och på tisdagen är priset som högst mitt på dagen.

Vasa Elektriska utifrån.

Vasa elektriska krediterar inte kunder för börselpriser som går på minus

Beaktar minuspriserna i stället i sina arvoden.

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.

Elpriset får höjas med maximalt 15 procent – Vasa elektriska ser ingen fördel med beslutet för konsumenternas del

Konsumenttvistenämnden vill begränsa hur mycket elpriset får höjas under ett år. Hans-Alexander Öst, direktör för elhandel på Vasa Elektriska, säger att det kan leda till ett sämre utbud för konsumenterna.

Skylt inne på Vasa elektriskas kontor som guidar kunder till kundtjänsten.

Vasa elektriska sänker priset på basel

Vasa elektriska sänker priset på ett av sina vanligaste tillsvidareavtal, basel. Från den första juli är priset 11,85 cent per kilowattimme.

Elledningar. Illustrationsbild.

Domstol kommer att granska prishöjningarna som Vasa elektriska gjorde

Kon­su­ment­om­buds­man­nen vill pröva fallet.

Vasa Elektriska skylt vid infarten till huvudkontoret.

Vasa elektriska höjer priset på fjärrvärme

Men elpriset fortsätter sjunka.

66 000 elkunder i Vasa får smarta elmätare

Vasa Elnät installerar smarta elmätare hos 66 000 kunder. Det innebär att bolaget kan övergå till att mäta förbrukningen var femtonde minut.

Enligt ett pressmeddelande från Vasa Elnät kommer de nya mätarna att ge noggrannare information till kunderna. Förbrukningsdatan uppdateras också snabbare i Vasa Elektriskas app, upp till fyra gånger per dygn.

Mätarna måste bytas på grund av ändringar i lagen. De nya smartmätarna svarar mot elmarknadslagens nya krav. De kan också fjärrstyras bättre.

"Ifall ett livsfarligt nollfel uppstår på förbrukningsplatsen informerar mätaren oss om det och vi kan avstyra faran", säger Vasa Elnäts mättjänstchef Tony Bäck i pressmeddelandet.

Mätarbytet innebär inga kostnader för kunderna.

Vasa Elektriska skylt vid infarten till huvudkontoret.

Vasa elektriska gjorde miljonförlust under sista kvartalet – men sänker elpriset

Plusresultatet från de tre första kvartalen balanserar upp.

Ordningsvakt tryggar kundbetjäningen vid Vasa elektriska: ”Det är fråga om en förebyggande åtgärd”

Vasa elektriska har anlitat en ordningsvakt för att trygga så väl kundernas som personalens säkerhet. Enligt bolaget har det inte hittills förekommit någon störande av ordningen.

De ökade kundmängderna har fått Vasa elektriska att agera och bolaget har sedan december haft en ordningsvakt på plats.

Enligt kundservicechefen Mirja Kohtamäki finns ordningsvakten där för att trygga kundernas och personalens säkerhet.

Det är fråga om en förebyggande åtgärd och hittills har inga problem uppstått.

– Ordningsvakten har en central roll i att visa kunderna vägen till servicedesken, så att kundbesöket går så smidigt som möjligt.

Kundservicen är öppen tisdagar kl.8-11 och torsdagar kl.13-16.

Elledningar mot en bakgrund av gråmulen himmel.

Expert på konsumentskydd: Vasa Elektriskas pris fortfarande oskäligt

Tycker bolaget har råd med en större sänkning.

Två män står bakom ett podium. I bakgrunden en skärm med en presentation.

Nu är det klart: Vasa Elektriska sänker priserna – från december kostar elen 19,87 cent per kilowattimme

Vasa Elektriska meddelade på tisdagen att priset för elen blir 10 cent billigare per kilowattimme. Det är kundernas missnöje som ligger bakom prisändringen.

Vasa Elektriska skylt vid infarten till huvudkontoret.

Vasa Elektriska vill sänka priserna för sina kunder redan i november – utreder hur mycket och när

På måndag förmiddag fattade Vasa Elektriskas styrelses ett principbeslut om att justera priserna i november. Bland annat vill man erbjuda produkter där kunderna själva ska kunna påverka sin elräkning genom att använda el när den är billigare.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

”Rätt stabilt” ekonomiskt läge i Vasa – stadsdirektören utlovar nyheter om batterifabriksområdet

Vasa stad investerar 65 miljoner euro nästa år, av vilket 7,8 miljoner sätts på batterifabriksområdet. Samtidigt utlovar stadsdirektör Tomas Häyry nyheter gällande området.

Man, klädd i blå kostym, ser in i kameran med allvarligt ansiktsuttryck. I bakgrunden sommargrönska.

Vasa Elektriskas prishöjning träder i kraft: ”Vi hoppas kunna sänka priserna så snabbt som möjligt”

Vasa Elektriskas höjda priser träder i kraft nu på lördag. Nästa gång man tar ett beslut om priserna blir i mitten av november.

Vasa Elektriska utifrån.

Vasa elektriska vill hålla kvar sina kunder runt om i landet även om det hindrar dem från att sänka elpriset i Vasa

Många kan under den närmaste framtiden tvingas betala dyra elräkningar för att elbolagen ska kunna hålla fast vid strategier som kan löna sig på längre sikt. Vasa Elektriska meddelade på fredagen att de nästan tredubblar elpriset.

Vasa Elektriska utifrån.

Elpriset kan bli politisk fråga i Vasa: "Kommer att drabba väldigt många familjer"

Det behövs lösningar både på lokal och nationell nivå.

Påttska reningsverket på Brändö i Vasa.

Spillvärme från avloppsvattnet värmer nästan 2 000 egnahemshus i Vasa

Anläggningen stöder målsättningar att bli koldioxidneutrala.

Vasa Elektriska utifrån.

Vasa Elektriska höjer priserna – igen

Priset på dagel har nästan fördubblats sen förra sommaren.

Vasa Elektriskas huvudkontor sett över Metviken.

Mild vinter och coronavår påverkade Vasa elektriskas resultat negativt

Omsättningen gick ner med nästan 30 procent.

Tändsticka

Fortfarande många utan el efter stormen Aapeli

Många fritidsbostäder i Gerby skärgård utan el.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida