Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En tom, rak gata i Karis. Några gatulampor lyser. Det är tidig morgon, allt går i blått innan solen stiger upp. Vått och grått.

Staden tar itu med Karisvägens trafiksäkerhet – också rondeller diskuteras nu

Allra först åtgärdas vägsträckan strax före bron i Landsbro.

Busskuren vid ÅST blir långkörare – stadsmiljönämnden remitterade ärendet efter två bordläggningar

Det är möjligt att busskuren på Auragatan utanför Åbo Svenska Teater ändrar utseende. Busskuren ingår i gatuplanen för området kring det nya salutorget i Åbo och Åbo stadsmiljönämnd remitterade gatuplanen på sitt möte på tisdagen.

Nämnden har redan bordlagt ärendet två gånger i december.

Busskuren har fått kritik för att den finns rakt framför Åbo svenska teater som är Finlands äldsta teaterbyggnad.

Då den nya gatuplanen bereds ska stadsmiljönämnden utreda om det går att flytta den upplysta reklamskylten som finns på busskuren eller om reklamen helt kan tas bort.

Ett stort övergångsställe framför en skylt där det står sommargågata. På gågatan sitter människor på uteserveringar.

Gågatan i Vasa kan förlängas – förslaget är en sträcka från Rådhusgatan till Strandgatan

Vasa stad vill fortsätta utveckla centrum mer ur cyklisters och fotgängares synvinkel. Därför föreslår man att gågatan som idag finns på Hovrättsesplanaden förlängs hela vägen ner till Strandgatan.

Cykelreflex

Bangatan i Karis ska bli bättre för fotgängare och cyklister

Upphöjningar vid tågstationen ska binda samman centrum.

Trafik i en korsning.

Den farliga korsningen vid skolorna i Ekenäs får en rondell

Tekniska nämnden gav grönt ljus åt gatuplan.