Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Planerna på en solkraftspark i Malax går vidare

Nyby Solpark Ab planerar att bygga en park för solkraft i Malax. Kommunstyrelsen i Malax beslöt på sitt möte på måndagen att fortsätta planeringen.

En delgeneralplan för det ungefär 100 hektar stora området ska göras och det är projektören som ska stå för de kostnaderna.

Området ligger i Nyby och planen är att parken ska ha en kapacitet på cirka 80 megawatt.

Malax kommunfullmäktige hade också ett möte på måndagen. Där valde man pedagogie magister Sofia Kullberg till ny bildningsdirektör.

Grävmaskin i förgrunden och en stor röd träbyggnad i rivningsskede i bakgrunden.

Nu rivs lägergården i Fagersta – Övik ska bli rekreationsområde för alla

Övik är stadens enda strandtomt längs Långfjärden.

Wasalandia

I höst ska Wasalandia rivas – Graffitilandia kan verka över sommaren

Efter långa förhandlingar är arrendeavtalet upplöst.

Framsteg i förhandlingarna om Wasalandia - arrendeavtalet ska sägas upp

Det är möjligt att den sedan länge nedlagda nöjesparken Wasalandia rivs redan i år. Vasa stad, som äger marken, och Puuharyhmä som äger byggnaderna siktar på att kunna häva arrendeavtalet så fort som möjligt. Det här meddelar Vasa stad på måndagen.

Det finns en ny delgeneralplan för Vasklot, där Wasalandia-området ligger, och i den är området märkt för centrumfunktioner. Staden och Puuharyhmä har diskuterat en uppsägning av arrendeavtalet i många år men först nu verkar man närma sig en lösning.

En uppsägning av arrendeavtalet innebär att byggnaderna ska rivas. Någon exakt tidtabell för det finns inte men målet ska enligt staden vara att tömma området så snabbt som möjligt. Rivningen i sig beräknas ta några månader i anspråk.

Ett litet rött trähus med skylten Gumbo kiosk.

Delgeneralplanen för Gumbostrand går framåt – byaaktiva önskar mer insyn

Vill gå i dialog med kommunen om hembyns utveckling.

Karta över Vasklot i Vasa, där nya bostäder finns inritade.

Vasklot kan få bostäder för 2200 nya invånare – snart kan du bekanta dig med planerna

Förslaget till delgeneralplan för Vasklot 2040 framskrider.

Industriell hamn på avstånd.

Så här förbereds planen på transitverksamhet med farliga kemikalier i Valkom hamn i Lovisa

Staden har arbetat länge på en delgeneralplan för Valkom.

En vy över de tomter som planeras i Pickala-Marsudden med tomt nästan ner till vattnet.

Sjundeå håller fast vid sitt beslut att godkänna planen för Pickala-Marsudden

Sjundeå kommun yrkar att alla besvär förkastas.

Bengt Aspelin som kollar på en karta via datorn

Paipisbor besvikna - färre byggrätter i nytt planförslag

Delgeneralplanen för Norra Paipis i Sibbo delar åsikter.

Vindkraftspark i Gembloux i Belgien

Malax godkände vindkraftspark

Fem kraftverk ska byggas.

Fasaden på framsidan av Bromarfhemmet, sett från landsvägen. äldreboendet i Bromarv.

Bromarfhemmet kan bli affär eller inkvartering

Staden vill ändra beteckningen för fastigheten.

Radhuslängor på en stor gräsmatta som kallas Sjundeås hjärta.

Asuntosäätiö hade stora planer för Sjundeå: Kommunen skulle bli del av flera städer

Stiftelsen måste skärpa sig med dagens planering i Sjundeå.

delgeneralplanen för ålön

Ålöplanen i Pargas måste göras om, igen

HFD förkastade planen. Arbetet med planen inleddes år 1999.

Ett glittrande hav med mörka stränder.

Syrefria havsvikar i Ingå kan begränsa byggandet

Ny granskning avslöjade sjuka havsvikar.

protester på senatstorget mot Helsingfors nya generalplan och delgeneralplanen för vårdö

Helsingfors får bygga bostäder för 7 000 på Vårdö

Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för ön.

Vindkraftverk

Många besvär mot vindkraftsområde i Nykarleby

Hänvisningar till bland annat jäv i flera besvär.

Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins

Förslag: Bygg Rävsundsbron öster om gamla bron

Planerna för den nya Rävsundsbron i Pargas har klarnat.