Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Extra barnbidrag kostade staten 100 miljoner euro

Det extra barnbidraget som betalades ut till barnfamiljer i december kostade staten ungefär 100 miljoner euro, meddelar Folkpensionsanstalten (FPA).

Sammanlagt betalades 1,46 miljarder euro i barnbidrag år 2022. Året innan var summan 1,36 miljarder.

I samband med beslutet i september uppskattade regeringen att kostnaden för det extra bidraget skulle ligga kring 112 miljoner euro.

Tillägget betalades ut för att stödja köpkraften för barnfamiljer då priserna steg.

Källa: STT

Välfärdsområdesdirektör Marina Erhola i Birkaland fotograferad i Tammerfors.

Pengarna är välkomna, men tilläggsbudgeten löser inga stora problem inom vården

Välfärdsområdena får 500 miljoner euro i tilläggsbudgeten. Pengarna är välkomna, men de tros ha liten effekt på vårdskulden och personalbristen inom vården.

Maria Ohisalo står framför en räcka mikrofoner.

Ohisalo: 30 000 hektar skog ska skyddas

30 000 hektar statliga skogar ska skyddas.

Regeringen överens om tilläggsbudget som ger 500 miljoner till vården

Regeringen har har kommit överens om ytterligare en tilläggsbudget som ska ge välfärdsområdena 500 miljoner euro i tilläggsfinansiering.

Enligt regeringens förslag ökar statsunderstödet till välfärdsområdena med 350 miljoner. Samtidigt tidigareläggs en planerad engångspost som skulle ha betalats ut 2024. Det ska ge välfärdsområdena 150 miljoner redan i vår.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) krävde ursprungligen 700 miljoner för att välfördsområdena ska få bukt med vårdköerna – och förhandlingarna om tilläggsbudgeten har varit utdragna.

Det här är regeringens sextonde tilläggsbudget på tre åre. Formellt ska den ännu godkännas av statsrådet på torsdag och sedan behandlas av riksdagen.

Regeringskällor till Yle: Tilläggsbudgeten flyttas fram efter oenighet om vårdköerna

Regeringens tilläggsbudget, som skulle ges på torsdag, skjuts framåt. Det uppger Yle Uutiset i 20.30-nyheterna.

Tilläggsbudgeten flyttas framåt eftersom regeringen inte har kommit överens i tisdagskvällens förhandlingar om tilläggsanslag för att få bukt på vårdköerna. Pengar för vårdköerna har varit ett tvisteämne redan tidigare.

Regeringskällor uppger till Yle att juridiska problem har framkommit i tilläggsfinansieringen för välfärdsområden och att mer tid krävs för att utreda de här problemen.

Det innebär att onsdagens regeringssammanträde om tilläggsbudgeten inställs och att välfärdsområdesministrarna diskuterar frågan på torsdag.

Källa: Yle Uutiset

Sanna Marin, Annika Saarikko och Maria Ohisalo ser fundersamma ut på riksdagens frågetimme.

Vårdköernas stödpengar väntas sjunka under 300 miljoner euro

Tilläggsbudgeten splittrar regeringspartierna. Vårdköernas stödpengar har blivit den stora tvistefrågan och välfärdsområdena väntas få betydligt mindre pengar än SDP önskat.

Päivystyspotilas Acutassa.

Regeringen förhandlar om sin sista tilläggsbudget – stödbeloppen fortfarande oklara

Stödpengar väntas ännu till lantbruket, vårdköerna och hushållens elräkningar.

Räntorna på statsskulden slukar det mesta av tilläggsbudgeten

Finansministeriet lägger fram ett förslag på en tilläggsbudget som uppgår till 1,7 miljarder euro.

Merparten av summan går till räntekostnaderna för statsskulden, det är frågan om över en miljard euro.

I förslaget ingår den planerade engångsersättning till hushållen för höga elkostnader, cirka 400 miljoner euro är beräknat för det.

Frågan om välfärdsområdenas finansiering är fortfarande oklar. Enligt ministeriet finns det cirka 250 miljoner euro att röra sig med inom ramen för tilläggsbudgeten.

Källa: STT

Tilläggsfinansiering kan säkra Kronobyflyget fram till våren 2024

Den regionala flygtrafiken kan få finansiering från statens tilläggsbudget.

Bland andra Karleby-Jakobstad flygplats avtal om flyg till Helsingfors tar slut i juli, men genom att använda en option i avtalet kan trafiken tryggas fram till april 2024. För det behövs ändå ett anslag om 17 miljoner euro.

Ministerierna ska senast 10 januari ha sina förslag till tilläggsbudgeten klara.

ny bollhall

Nya bollhallen i Sjundeå slukar mera pengar än beräknat - vått betonggolv oroar

Allaktivitetshallen beräknas kosta 1,3 miljoner euro.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Minister Harakka: Kollektivtrafiken kan få 100 miljoner euro i stöd

Många trafikföretag har förlorat 90 procent av sina kunder.

Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Soites medlemskommuner betalar ytterligare 6,6 miljoner

Soites fullmäktige höll extrainsatt möte på nyårsaftonen.

Sanna Marin i en röd tröja ståendes vid en talarstol.

Rinnes regering satsar 110 miljoner euro på järnvägar

Här är satsningarna i Antti Rinnes tilläggsbudget.

Här planeras en planskild korsning till Granholmens industriområde i Jakobstad

Pengar till Granholmens korsning i Jakobstad

Ska lösa trafikproblemen längs med väg 68.