Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ingå upphandlar Furuborgsvägen på nytt – dagvattnet ska nu ledas via diken

Ingå kommun ska upphandla ombyggnaden av Furuborgsvägen i Degerby på nytt.

Tekniska nämnden beslutade i april att avbryta den tidigare upphandlingen eftersom anbuden blev för dyra.

Nu har kommunen tagit bort dagvattenrören med brunnar från planen. I stället ska dagvattnet ledas via ett nätverk av diken. Det här minskar behovet av grävning och brytning. Gatubelysningen har flyttats till andra sidan vägen.

Upphandlingen görs tillsammans med Östra Ingå vattenandelslag som ansvarar för vattentjänsterna.

När byggnadsarbetena är klara ska Furuborgsvägen asfalteras.

Kommunstyrelsen beslutade måndagen den 9 maj att inleda upphandlingen.

Storängen i Pargas blir mönsterområde för vattenskydd

I Pargas planeras ett helt nytt bostadsområde, där man särskilt ska fundera över vattenskydd och behandlingen av dagvatten.

Bostadsområdet i Storängen, nära Kalkvägen, är en gammal åker med krävande terräng.

Om man inte tar hand om dagvattnet på rätt sätt kan näringsämnen rinna ut i havet och bidra till att förorena Skärgårdshavet.

Därför samarbetar många olika enheter i staden – planläggningen, byggnadstillsynen, tekniska avdelningen och de kommande invånarna med att hitta de bästa lösningarna.

Just nu gör Pargas stad en inventering av Storängen. I höst läggs ett planförslag fram, och det är meningen att tomter kunde börja säljas år 2024.

Pargas stad har fått 48 760 euro i understöd för Storängens dagvattenprojekt och det effektiverade vattenskyddet.

Litet trädgårdsland med liggande stockar runtomkring

En regnträdgård är ett vackert sätt att ta hand om överflödigt vatten

Regnvatten är den bästa bevattningen för trädgårdsväxterna.

Söndrig väg.

Lappvikborna lider då vägarna på hemorten har stora gropar

Hangö stad gör inget åt vägarna nu, men kanske om några år.

Rafael Palm vid sitt hus i Vasa.

Nu kommer räkningen för Vasabornas regnvatten – alla vill inte betala

Krav på betalning trots att vattnet inte rinner ner i brunn.

Cykelreflex

Bangatan i Karis ska bli bättre för fotgängare och cyklister

Upphöjningar vid tågstationen ska binda samman centrum.

Vatten ur stuprör.

Hangöbor är upprörda över dagvattenavgift

Staden har blivit nedringd efter att räkningen skickats ut.

En gata.

Boulevarden i Hangö får ny belysning

Lamporna i vajrarna lyser inte tillräckligt bra.

Regndroppar.

Hangö tar i bruk avgift för dagvatten

Småhusägare betalar 20 euro per år, industrier max 800.

Höstrusk.

Dagvattenavgiften i Lovisa stötte på patrull - kan vara olaglig

Ärendet ströks från tekniska nämndens lista.

Regnet öser ner i Borgå

Snart innebär också regnvattnet kostnader för husägare i Lovisa

Planer på att införa en årlig avgift på dagvatten förargar.

Stuprör och dagvattenbrunn.

Vasa får behandla dagvattenavgiften igen

Vasa förvaltningsdomstol bollar tillbaka besväret.

Vattnet störstar ur stuprören

Regnvattnet börjar kosta i Vasa

Det blir en årlig avgift på mellan 25 och 600 euro.