Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Busskuren vid ÅST blir långkörare – stadsmiljönämnden remitterade ärendet efter två bordläggningar

Det är möjligt att busskuren på Auragatan utanför Åbo Svenska Teater ändrar utseende. Busskuren ingår i gatuplanen för området kring det nya salutorget i Åbo och Åbo stadsmiljönämnd remitterade gatuplanen på sitt möte på tisdagen.

Nämnden har redan bordlagt ärendet två gånger i december.

Busskuren har fått kritik för att den finns rakt framför Åbo svenska teater som är Finlands äldsta teaterbyggnad.

Då den nya gatuplanen bereds ska stadsmiljönämnden utreda om det går att flytta den upplysta reklamskylten som finns på busskuren eller om reklamen helt kan tas bort.

Kvinna framför busskur.

Busskuren framför Åbo Svenska Teater flyttas inte

Åbos stadsmiljödirektör Christina Hovi föreslår att Åbo stadsmiljönämnd godkänner gatuplanen för Auragatan mellan Salutorget och Hansakvarteret. Planen innehåller en busskur framför Åbo Svenska Teater. Också Åbos projektchef Janne Laine anser att kuren ska stå där.

Åbo museicentral har motsatt sig busskuren framför den skyddade teatern från 1839. I förslaget sägs att det är beklagligt att fasaden skyms, men att kollektivtrafikens servicenivå och bekvämlighet är viktigare.

Nämnden möts 13.12.2022.

insidan av en buss

Raseborg kan få stiligare busskurer

Vandalism har avlägsnat tidigare kurer.

Cynthia Brunow vattnar blommor vid Mossalas nymålade busskur i rött, med en mås målad på sidan.

Piggare busskurer ger gladare bussturer – Houtskärs alla byar engagerade för busskurerna

Alla byar i Houtskär ställer upp med att måla busskurerna.