Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Finländare litar inte på att Orpos regering fixar ekonomin

Finländarnas tilltro till den regering som Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo försöker bilda är på förhand svag, åtminstone i fråga om den ekonomiska politiken.

I en enkät i tidningen Maaseudun Tulevaisuus säger hälften av de tillfrågade att regeringen kommer att misslyckas med att minska statens skuldsättning i den omfattning man strävar efter.

30 procent av de drygt tusen finländare som svarade på enkäten i maj tror att regeringen kommer att lyckas få bukt med skuldsättningen. 18 procent uppgav sig vara osäkra i frågan.

Regeringsförhandlingarna förs mellan Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna.

MT: En majoritet föredrar nedskärningar över skattehöjningar

Enligt en opinionsmätning som mediet Maaseudun Tulevaisuus publicerat i morse så stöder 40,7 procent idén att balansera statsfinanserna med sex miljarder euro under den kommande regeringsperioden. Det är fler än de 31,9 procent som motsätter sig. 27,4 procent tog inte ställning.

1 137 finländare deltog i gallupen, som generellt visar en motvilja gentemot höjda skatter. I samma undersökning uppgav ungefär 60 procent att de hellre skulle se nedskärningar än höjda skatter. Ungefär en femtedel var uttryckligen för höjda skatter.

Även 45,1 procent av SDP:s väljare uppgav att de föredrog nedskärningar över skattehöjningar. Bland Samlingspartiets och Sannfinländarnas väljare var andelen 82,6 procent, för SFPs väljare var andelen 58,1 procent och för Kristdemokraternas väljare var andelen 58,5 procent.

MT: En tredjedel av finländarna vill ha lättare invandring – 42 procent kritiska

36 procent av finländarna anser att nästa regering borde göra invandring till Finland lättare. Det visar en färsk enkät som Maaseudun Tulevaisuus låtit göra.

42 procent förhåller sig negativt till förenklad invandring. Två av tio är osäkra på vad de tycker.

Pensionerade män var mest positiva till förenklad invandring, 58 procent svarade ja, medan 44 procent av de pensionerade kvinnorna var positiva.

I enkäten gjordes ingen skillnad på om invandringen var arbetsrelaterad eller humanitär. 1 096 personer svarade på enkäten i december.

MT-gallup: Två av tre föredrar nedskärningar framför skattehöjningar

Två av tre skulle hellre ta till nedskärningar än till skattehöjningar för att balansera statsbudgeten, visar en gallup gjord av tidningen Maaseudun Tulevaisuus.

I undersökningen frågades vad som i första hand borde göras för att få budgeten i balans: skära i utgifterna eller höja skatterna. 64 procent av de som svarade skulle skära i utgifterna medan 18 procent skulle höja skatterna.

Vilka nedskärningarna skulle vara specificerades inte.

Undersökningen genomfördes av Kantar TNS Agri och felmarginalen är tre procent i vardera riktningen.

MT-enkät: Samlingspartiet och SDP den populäraste regeringskonstellationen

Enligt en enkät gjord av Maaseudun Tulevaisuus skulle en blåröd regeringskonstellation vara populärast bland finländarna. Kring 27 procent av de som svarade på enkäten ansåg att nästa regering borde bestå av Samlingspartiet och SDP.

Alternativ i enkäten var olika kombinationer av de tre partier som just nu ä populärast, det vill säga Samlingspartiet, SDP och Sannfinländarna, samt ”övriga partier”.

Det näst populäraste alternativet var ändå ett regeringsunderlag bestående av andra partier än de tre populäraste partierna.

19 procent ville se en högerregering med Samlingspartiet och Sannfinländarna, och endast sju procent stödde en regeringssammansättning med SDP och Sannfinländarna.

Undersökningen gjordes av Kantar TNS Agri före jul och cirka 1 100 finländare svarade på den. Resultaten har vägts för att representera finländare i rösträttsålder och felmarginalen är tre procentenheter åt vardera hållet.

Källa: STT.

Porträtt på Olli Rehn.

MT:s gallup inför valet år 2024: Olli Rehn populärast som nästa president

Tidningen Maaseudun Tulevaisuus tillfrågade 1000 finländare.

Den rödgula kanten på färjans ramp är det enda färggranna då man genom bilrutan tittar på ett regnigt skärgårdslandskap.

På Kimitoön har det regnat mest den här vintern

Har regnat 268 millimeter i vinter, mest i hela Finland.

Postanställd på postcentralen i Lundo.

MT: Majoritet av finländarna emot privatisering av posten

Hälften av finländarna för skattefinansierad postutdelning.

vilja, maatalous

Maaseudun Tulevaisuus: Stödet för Centern har rasat bland jordbrukarna

Inkomstnivån höjdes inte för jordbrukarna under valperioden.

Ledarna för oppositionspartierna

Enkät om den populäraste regeringsbasen: Rödgrön regering som omfattar SFP

SFP ingick i alla förslag till regeringsbas utom en.

Marit af Björkesten

Yles valkompass kommer - nu i unikt samarbete med andra mediehus

Också KSF Media med i Yles valkompass.